Electronic Harassment

V2K_Head

Definicja

Czym jest electronic harassment? Według mnie jest to proces robienia z człowieka zdalnie sterowanej maszyny. Na początku może najprostsza definicja zaczerpnięta z wikipedii:

Elektroniczne uprzykrzanie jest to rzekome wykorzystywanie fal elektromagnetycznych do nękania ofiary. Psychologowie odnotowali liczne przypadki osób z halucynacjami słuchowymi , zaburzeniami urojeniowymi oraz innymi zaburzeniami psychicznymi wśród społeczności internetowej, które twierdzą, iż są ofiarami takich działań. Osoby te twierdzą, że agenci rządowi wykorzystują pola elektromagnetyczne, mikrofale (takie jak słyszenie mikrofalowe ) oraz satelity do przesyłania dźwięków oraz myśli do ich głowy. Nawiązują do technologi wywołującej efekt „głosów w głowie” (voice to skull) lub inaczej  „v2k” określenia zaczerpniętego z terminologii wojskowej.

Źródło: Link 

Definicja bardzo uproszczona i ograniczona do jednego z elementów electonic harassment. Aczkolwiek uważam, że może to być kluczowy czynnik w programowaniu człowieka. 

Aby zrozumieć znaczenie electronic harassment należy wspomnieć także o efektach jakie za pomocą tych technologii mogą wpływać na nasz układ nerwowy oraz nasze ciało. Dopiero to wszystko razem wydaje się mieć sens w procesie tresowania człowieka, czy też robienia z niego zdalnie sterowanej maszyny.

 

Voice To Skull  – v2k – Głosy w Głowie

gc582osy-w-gc582owie

holosonics-voice-to-skull

Voice to skull (v2k) czyli „głosy w głowie” wydają się być głównym narzędziem w programowaniu człowieka. Dzięki bezpośredniemu przekazywaniu dźwięków, słów, całych zdań, można w prosty sposób znany z hipnozy czy też NLP (programowanie neurolingwistyczne) zaprogramować umysł człowieka.  

Czym są te głosy? Większość ludzi nie mających pojęcia o możliwościach współczesnej technologii ma na to jedno wytłumaczenie – od razu kieruje się taką osobę do psychiatry.

Tymczasem v2k to:

V2K – urządzenie do wytwarzania głosów w głowie, jest bronią używaną do transmitowania głosów o niskiej lub wysokiej częstotliwości. Głosy mogą mieć formę poleceń lub uprzykrzających ataków, które mogą przybierać głos samej ofiary. V2K może być także wykorzystywane do wywoływania lub manipulowania snami oraz do deprywacji snu. 

Źródło: Link 

Warto zaznaczyć, że technologia ta pozwala przesyłać dźwięki wprost do głowy z pominięciem ucha. Czyli zatykanie uszu nic nie da. Włączanie głośne muzyki nie zagłuszy zupełnie efektu głosów w głowie. Można jedynie muzyką „mieszać” dźwięki lub skupiać na niej swoją uwagę, próbując oderwać się od mimo wszystko WDZIERAJĄCYCH się głosów v2k.  

Ciekawym jest fakt, że głosów v2k, które prawdopodobnie są generowane za pomocą fal skalarnych, nie da się w żaden sposób zablokować. Zatem czapeczki z folii aluminiowej nie są w stanie pomóc w tym przypadku…

Promieniowanie elektromagnetyczne

v2skull

oprócz głosów w głowie TI często są atakowani poprzez promieniowanie elektromagnetyczne mające wpływ bezpośrednio na ciało ofiary. Mogą wywoływać w ten sposób różne objawy, np.: uczucie gorąca, kołatanie serca, senność, pobudzenie, podniecenie, uczucie napięcia, strach, agresję, osłupienie, problemy z koordynacją, problemy z mówieniem i myśleniem .

Ciekawe informacje na ten temat można znaleźć w prelekcji Pana Mojmira Babacek’a, odnośnie wpływów promieniowania elektromagnetycznego na układ nerwowy człowieka.

„Działanie układu nerwowego a promieniowanie elektromagnetyczne”

Przyjrzyjmy się zatem, jak funkcjonuje ludzki system nerwowy. Ludzkie ciało składa się w znacznej mierze z wody, w której krążą cząsteczki, które bądź przyjęły bądź oddały jeden elektron i z tej racji maja albo ładunek dodatni, albo ujemny. Te cząsteczki, którymi mogą być atomy, molekuły albo grupy molekuł, noszą miano jonów.

Płyny w ludzkim ciele są porównywalne do elektrolitów. W wielu podstawowych funkcjach życiowych organizmów odniosła role odgrywają prądy elektryczne wytwarzane przez wspomniane naładowane cząsteczki.

Podczas gdy w przewodzie elektrycznym przepływ prądu powodują wolne elektrony, w ludzkim ciele prąd elektryczny jest prądem naładowanych jonów. Prady naładowanych jonów odgrywają znacząca role w funkcjonowaniu systemu nerwowego.

Do tego, by człowiek coś poczuł, coś zrobił albo się nad czymś zamyślił, trzeba aby wielkie skupiska neuronów zaczęły synchronicznie w odpowiednich częstotliwościach wysyłać impulsy nerwowe, które w fachowym nazewnictwie noszą miano potencjałów czynnościowych. Miejscem, w którym powstają potencjały czynnościowe są błony komórkowe neuronów.

Potencjały czynnościowe na błonach komórkowych neuronów powstają poprzez zmianę napięcia elektrycznego między wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnia błony. Do tej zmiany w natężeniu dochodzi poprzez przesuniecie dodatnio naładowanych jonów z powierzchni błony, gdzie przeważa dodatni ładunek, do wewnętrznej części, gdzie przeważa ładunek ujemny. Wzbudzenie potencjału czynnościowego skutkuje miejscowa zmiana właściwości elektrycznych błony (depolaryzacja), które powoduje wzbudzenie wzdłuż neuronu.

Pytanie brzmi, czy mikrofale pulsujące na tych samych częstotliwościach, na których pracują neurony, mogą powodować mechanizm spustowy potencjałów czynnościowych. Jedna z pierwszych metod jak przekonwertować radiową emisje na fali nośnej pola elektromagnetycznego, w której następują po sobie na przemian ładunki dodatnie i ujemne na prąd stały, było wykorzystanie elektrolitu, który powodował przepływ prądu w jednym kierunku a blokował mu drogę w kierunku przeciwnym.

W ten sposób elektrolit przemieniał prąd zmienny niesiony przez fale elektromagnetyczne w prąd stały, który można było zamienić w zrozumiale częstotliwości mowy i muzyki emitowane przez głośnik. W tym przypadku elektrolitem był kwas.

Gdyby ciecze lub raczej elektrolity we włóknach nerwowych działały w ten sam sposób a ludzki organizm był poddany działaniu mikrofal o częstotliwościach impulsów zbieżnych z częstotliwościami czynnościowymi ludzkiego systemu nerwowego, częstotliwości te wzbudzałyby w błonach komórkowych neuronów przepływ prądów jonów o identycznych częstotliwościach. Wywoływałoby to impulsy nerwowe, oraz przepływ jonów wzdłuż membrany i wzbudzenie potencjałów czynnościowych. W ten sposób można by sterować ludzkim systemem nerwowym.

Kiedy szukałem informacji, czy elektrolit ma w ludzkim ciele stale parametry jak elektrolit, który był używany do pierwszych transmisji radiowych, natrafiłem na opis eksperymentu, w którym mierzono przewodnictwo elektrolitu dla mikrofal. Autorzy podkreślali znaczenie ich badan dla zrozumienia kwestii oddziaływania mikrofal na ludzkie tkanki o wysokiej zawartości wody i znacznym stężeniu jonowym.

W eksperymencie użyto roztworu soli. Sól ma wzór chemiczny NaCl, co oznacza, ze zawiera atomy chloru i sodu. Jony obu tych pierwiastków odgrywają znacząca role przy wzbudzaniu potencjału czynnościowego. Eksperyment wykazał, że ten typ elektrolitu przewodzi mikrofale do 20 GHz, z tym ze w miarę wzrostu częstotliwości przewodnictwo spada. Najlepsze przewodnictwo otrzymywano do 1 GHz.

Mimo ze płyny we włóknach nerwowych, błony komórkowe neuronów i inne jego części zawierają potas albo wapń, jest wysoce prawdopodobne, ze póki do elektrolitu we włóknach nerwowych przenikają częstotliwości mikrofal o parametrach normalnej czynności systemu nerwowego, do błon komórkowych aksonów, które maja w systemie nerwowym sterujące funkcje i odpowiadają na zmianę napięcia elektrycznego wzbudzeniem potencjałów czynnościowych, będzie docierał prąd elektryczny o takich częstotliwościach i będzie wywoływał odpowiedz systemu nerwowego w tych narzuconych częstotliwościach impulsów wysyłanych mikrofal.

Zatem wedle wzmiankowanego doświadczenia do zdalnego wpływania na ludzki system nerwowy, najlepiej ozywać mikrofal w zakresie do 1 GHz. Kolejnym argumentem dla zastosowania niskich częstotliwości mikrofal jest fakt, ze wraz z rosnącą ich częstotliwością, obniża się głębokość, na jaka wnikają do ludzkich tkanek. Przy probie wykrywania promieniowania mikrofalowego, które zostało wycelowane w namierzane osoby, powinny wystarczyć mierniki wychwytujące częstotliwości od 300 lub mniej MHz do 3 GHz. Opublikowane badania poświęcone oddziaływaniu mikrofal na ludzki organizm także poruszają się w tym obszarze. Ross Adey w swoich badaniach nad odpływem wapnia z komórek nerwowych używał częstotliwości 450 MHz. A Alan Frey skutecznie wysyłał dźwiękowe sygnały do mózgu za pośrednictwem częstotliwości w zakresie od 425 do 1320 MHz.

Jednak eksperymenty mające na celu wykrycie częstotliwości promieniowania radiowego u osób namierzanych przy zastosowaniu podanych częstotliwości raczej zawodzą. Do ludzkich tkanek musiałyby docierać fale elektromagnetyczne o częstotliwościach atomów albo jonów pierwiastków, które biorą udział w tworzeniu impulsów nerwowych.

Oddziaływanie mikrofal powinno zniknąć i przy zanurzeniu pod wodę. Ale do tej pory nikt mi tego nie potwierdził. Mam zatem bardzo poważne wątpliwości, czy przy zdalnym oddziaływaniu na ludzki system nerwowy rzeczywiście używa się mikrofal. Do ich niedogodności zdecydowanie nalezą wymogi energetyczne. Do skutecznego zdalnego oddziaływania na system nerwowy potrzebne by były potężne emitery, dlatego ze moc wysyłanej energii elektromagnetycznej zmniejsza się eksponencjalnie wraz z odległością.

Na brukselskiej konferencji o uporczywym nękaniu Dr. Hennig Witte mówił o falach skalarnych, które rozprzestrzeniają się bez utraty energii. Zaintrygował mnie fakt, ze Nikola Tesla rozświetlił żarówkę z odległości 42 kilometrów i zapoznałem się z jego patentem, że aby mieć wyobrażenie o tej technologii. Z patentu wywnioskowałem, że do zdalnego wysyłania energii używał wysokich częstotliwości prądu zmiennego.

Źródło: Link

Można z tego zrozumieć jak za pomocą odpowiednich częstotliwości fal można wpływać na organizm człowieka i jego zachowanie. Widząc po ilości TI na świecie eksperymenty nad wpływaniem poprzez fale na organizm człowieka rozwijają się na coraz większą skalę. Pytanie ile jeszcze zostało czasu aż pełna kontrola jednostki oraz całego społeczeństwa będzie osiągnięta.

Broń Nieśmiercionośna. (Non-Lethal Wepons)

oven_weapon weapon_effects

Kolejną formą electronic harassment jest niszczenie ofiar za pomocą ukierunkowanej wiązki mikrofali. Można to wykonać w prosty sposób chociażby poprzez modyfikację kuchenki mikrofalowej. Tak zmodyfikowane urządzenie pozwala skierować na ofiarę wiązkę o mocy 1200 watt lub nawet więcej. Efekty takiego ataku mogą być dewastujące, można w ten sposób kogoś zabić lub spacyfikować.

Ataki tego typu bronią pozostawiają najczęściej na ciele różne znaki w postaci pęcherzy, zaczerwień, wewnętrznego krwawienia, wzmagać rozwój komórek rakowych, powodować zaćmę, tworzyć czyraki lub zostawiać czerwone plamki na skórze.

Tego typu urządzenia mogą być również używane do zakłócania pracy lub niszczenia innych urządzeń elektrycznych. Stosowane przeciw komputerom, mogą niszczyć ważne dane lub zakłócać alarmy przy włamania na czyjąś posesję.

Urządzenia takie są łatwo dostępne.  Można stosować w tym celu chociażby ręczne radary policyjne, tzw suszarki, które mogą emitować wiązkę o mocy nawet 3 megawat. 

Źródło: Link

Konkluzja

Elektroniczne uprzykrzanie jest najokrutniejszą formą jaką można stosować wobec innych. Cały zestaw tortur wymyślonych tylko po to by złamać ofiarę, zniszczyć jej życie i ostatecznie podporządkować swojej woli. 

Ludzie patrzą z niedowierzaniem na napady, tortury i inne fizyczne znęcanie się nadludźmi i są przerażeni.  Można kogoś tak męczyć godzinami, dniami, tygodniami? Jednak większość nie wie, że obecne rządy i przestępcy z pieniędzmi są w stanie zafundować nam takie tortury bez potrzeby porywania nas z naszych domów. Tortury które trwają nie godzinę, tydzień czy miesiąc. Proces tresowania (programowania) człowieka trwa latami.

 

4 uwagi do wpisu “Electronic Harassment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s