ALAN YU – WOLNOŚĆ OSOBISTA I UMYSŁOWA

Autor poniższego artykułu wyraził zgodę na jego tłumaczenie i publikację dla celów niekomercyjnych.

Drodzy Czytelnicy

Przez ostatnie dziesięć miesięcy wystawiam na Internecie artykuł o maszynie umysłu – radiacji elektromagnetycznej. Ostatnio pojawiło się więcej dowodów na to, że taka maszyna rzeczywiście istnieje. Dowody te potwierdzają, że częstotliwości mikrofalowe maszyny umysłu EMR mogą być również użyte jak broń i że jest ona już używana dla dokuczania i wyrządzania szkód wielu niewinnym Amerykanom w całym kraju.

Sprawozdanie – „Dokuczanie mikrofalowe i eksperymentacja kontroli umysłu” („Microwaves Harassment and Mind Control Experimentation”) opublikowane w roku 1992, opisuje wiele przypadków złego traktowania przez skorumpowanych oficerów. Zostało ono sporządzone przez Julianne McKinney, byłego oficera wywiadu wojskowego.

Nawet rzecznicy FBI przyznali otwarcie, że otrzymali dużą ilość próśb o pomoc od ludzi, którzy uważają, że zostali spięciprzez fale radiowe i/lub słyszą głosy (wewnątrz głowy). Donosiło o nich sprawozdanie napisane przez panią McKinney i jest to potwierdzeniem prawdziwości stwierdzeń zawartych w mym orginalnym artykule „Twoja wolność osobista i umysłowa” (Freedom of your privacy & thoughts).

W szczególności, mikrofalowe głosy były w rzeczywistości użyte do ogłupiania ludzi, nadajniki fal elektromagnetycznych bywały instalowane w samochodach aby torturować w nich ludzi, co zostało również potwierdzone przez niektóre ofiary kontroli umysłu, ponieważ miały one ten sam typ doświadczeń podczas jazdy. (Te ofiary zamieszkują teren pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem)

Dlaczego takie rzeczy ciągle się zdarzają? Czy te osoby są rzeczywiście ofiarami zatuszowanej działaności małej grupy skorumpowanych osobistości?

Dlaczego nasze społeczeństwo nie jest o tym uświadomione?

Jest to ważne zagadnienie, wobec którego stoi dzisiejsze społeczeństwo. Potrzebujemy twojej pomocy i pomocy każdego, kto jest członkiem tego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że każdy obywatel zaznajomi się z tym alarmującym zagadnieniem i pomoże zapytać Kongres o wprowadzenie ustawodawstwa regulującego użycie tej maszyny.

Jest to jedyna droga prezerwacji naszego kraju, jako kraju ludzi, dla ludzi i poprzez ludzi. Nie możemy ignorować niebezpieczeństw tej maszyny umysłu EMR (zaliczając w to również niebezpieczeństwa broni nie powodujących skutków śmiertelnych) oraz niebezpieczeństwa grupy skorumpowanych oficerów, którzy używają jej na naszych obywatelach. To musi być powstrzymane, a może być powstrzywane tylko z pomocą rozważnych obywateli, takich jak ty.
Nazywam się Alan Yu, jestem byłym pułkownikiem Taiwańskiego Departamentu Obrony Narodowej. Jedenaście lat temu emigrowałem do USA, naturalizowałem się i przyjąłem Amerykańskie obywatelstwo. Piszę ten list aby poinformować was o wielkim zagrożeniu praw człowieka i naszego amerykańskiego sposobu życia. Tym wielkim zagrożeniem jest urządzenie znane jako „Maszyna Czytająca Umysł” (Maszyna Umysłu). Została ona użyta dla naruszenia najbardziej fundamentalnych praw człowieka, gwarantowanych przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych i podstawowe zasady Deklaracji Niepodległości, reprezentującej „Życie, Wolność i Poszukiwanie Szczęścia”

Czym jest „Maszyna Czytająca Umysł” (Maszyna Umysłu – Radiacji Elektromagnetycznej)? „Mind Reading Machine” (ElectroMagnetic Radiation Mind Machine)?

Istnieją dwa źródła informacji pochodzące z różnych czasów oraz z różnych powiązań politycznych, jakkolwiek, obydwa donoszą o istnieniu maszyny czytającej umysł.

Dowód pierwszy: W roku 1970 gazeta South China Morning Post doniosła, że na jednym z uniwersytetów w USA (University of Maryland) wynaleziono maszynę czytającą myśli, czyli taką, która jest w stanie czytać myśli innej osoby. Oryginalna potrzeba tego wynalazku polegała na pomocy urzędom przeprowadzającym śledztwa poważnych wypadków samochodowych. Urządzenie to miało być użyte na ludziach ciężko zranionych podczas wypadków (tych którzy znależli się w stanie śmierci klinicznej), aby można było się dowiedzieć, jak do danego wypadku doszło. CIA dowiedziała się szybko o tym wynalazku i wykupiła patent.

Dowód drugi: Wiosną 1984 roku, byłem pułkownikiem pracującym dla Departamentu Obrony Narodowej Taiwanu. W tym czasie czytałem tajny dokument z departamentu dla którego służyłem. Dokument ten wskazywał na to, że Departament Policji Wojskowej Taiwanu zakupił maszynę czytającą myśli od Stanów Zjednoczonych (W Taiwanie była ona nazwana Maszyną Języka Psychologicznego). Dokument ten byl prośbą o udostępnienie możliwości zakupu części zamiennych, dla reperacji niesprawnych maszyn w Stanach Zjednoczonych. Nim opuściłem Taiwan, ta maszyna była najbardziej efektywną bronią Taiwańskiego Departamentu Bezpieczeństwa, tak jak Departamentu Policji, Departamentu Policji Wojskowej oraz Departamentu Dochodzeniowego i Narodowego Bezpieczeństwa.

Dowiedzmy się teraz, czym jest maszyna umysłu i jak może być ona skonstruowana?

Po pierwsze, myślę że muszę wytłumaczyć, dlaczego uważam, że ta maszyna umysłu jest maszyną umysłu – radiacji elektromagnetycznej.

(1) Przyczyna pierwsza: Znałem ofiarę tej maszyny umysłu w Taiwanie. Był on śledzony przez grupę ludzi używających tej maszyny zanim opuściłem Taiwan. (Ofiara ta zmarła w wieku lat 35 z powodu „słabości serca”. Nigdy nie wierzyłem, że umarł on z powodów naturalnych. A to dlatego, że jak było mi wiadomo stan jego zdrowia był całkiem dobry, oraz że w chwili śmierci był on dowódcą batalionu. Wolę dojść do wniosku, że został on zaatakowany przez broń mikrofalową, która spowodowała atak serca lub chorobę. Ten rodzaj morderczych możliwości został przedstawiony przez Dr. Freya w nawiązaniu do jego eksperymentów. Opiszę to później.

Dyskutowaliśmy o tym, jaki rodzaj fal jest użyty przez tą maszynę umysłu ? Wniosek był taki, iż powinien to być rodzaj fal radiacyjnych, które mogłyby przenikać przez drzewo, cegłę, metal oraz cement. Dlatego, że domy i mieszkania w Taiwanie są budowane z cegły, cementu i metalu. Nawet ściany wewnątrz domów lub mieszkań budowane są z cegły i cementu. Musi tak być, ponieważ Taiwan znajduje się w strefie trzęsień ziemi. Tak więc, jeśli maszyna umysłu nie używałaby jakiegoś rodzaju fal radiacyjnych, to nie mogłaby wykrywać na odległość ludzkich myśli w Taiwanie.

(2)Przyczyna druga: Podążając za naukami biologicznymi, jedynym rodzajem fal radiacyjnych mającym zdolności penetracyjne, jak i relację do ludzkiego ciala (body-electric) są fale elektromagnetyczne.

(3)Przyczyna trzecia: Najważniejsze rosyjskie instytuty badające kontrolę umysłu, pracowały nad falami elektromagnetycznymi w latach 1950-1960. To dowodzi, że Rosja pierwsza odkryła, że fale elektromagnetyczne mogą być użyte dla kontroli umysłu (Jeńcy wojenni z Korei donieśli, że jakiś rodzaj rosyjskiej maszyny używającej fale elektromagnetyczne, był używany na nich podczas przesłuchań).

(4)Przyczyna czwarta: Obserwując procedurę eksperymentów CIA nad kontrolą umysłu (zmianami ludzkiego zachowania): badacze dostarczyli do mózgu zwierzęcia elektrodę z przewodem, po czym elektrycznie stymulowali go aby znaleźć każdą precyzyjną reakcję mózgu i w końcu, by nakreślic jego mapę. Dr. Stephen Aldrich użył również sygnałów elektrycznych, lub radiowych, dla kontroli z odległości poprzez elektrody wszczepione strategicznie do mózgu zwierzęcia.

Jeszcze innym, ukrytym aspektem badań jest fakt tego, że niektóre ofiary stwierdziły, iż do ich głów zostały wszczepione transmitery i w ten sposób, całe ich myśli mogą być czytane przez konspiratorów. Zanim jednak będziemy dyskutować o przestępstwach konspiratorów, możemy zdeterminować przynajmniej jedną rzecz – że ciągle używają oni fal radiowych dla czytania myśli ofiar z odległości.

(5)Przyczyna Piąta: Eksperymenty Dr. Jose Delgado nad elektryczną stymulacją mózgu ( ESB ) udowodniły ogromne możliwości kontroli umysłu. Istnieje radar, który potrafi znaleźć muchę z odległości kilometra lub śledzić człowieka z odległości 25 mil. Badacze sugerują, że używanie radaru takiej dokładności, fokusującego promienie radiacji elektromagnetycznej, może nagiąć umysł bardzo podobnie jak elektryczna stymulacja mózgu. (Dr. Becker strona 319)

W połowie lat siedemdziesiątych, Dr. Delgado zmienił swe zainteresowania z elektrycznej stymulacji mózgu na pole elektromagnetyczne i jego efekty biologiczne. Użył on bardzo małych częstotliwości dla spowodowania snu lub maniakalnego zachowania się małp. Tych samych, niezmiernie małych częstotliwości, użył on dla zmian małpich emocji, które zostały wyprodukowane poprzez elektryczną stymulację mózgu.

(6) Przyczyna szosta: Oni mogą użyć częstotliwości mikrofalowej dla dostarczania przekazów mówionych do ludzkiego mózgu. Również, używają oni fal radiowych (fal elektromagnetycznych) dla hipnotyzowania ludzi lub zmiany ich myślenia.

(7)Przyczyna siódma: Oni są w stanie użyć te niezmiernie małe częstotliwości (ELF) dla stłumienia ludzkich myśli i zmiany ludzkiego zachowania, ruchów lub woli.

Tak więc uważam, że ta maszyna umysłu jest maszyną umysłu działającą na podstawie fal radiacji ELEKTROMAGNETYCZNEJ.
Powróćmy teraz do śledzenia funkcji maszyny umysłu (radiacji elektromagnetycznej) i do tego, jak mogła ona zostać wynaleziona.

Istnieją jeszcze inne źródła informacji, które potwierdzają prawdziwość poprzednich dwóch sprawozdań.

Nastepująca informacja pochodzi z książki „The Search for Manchurian Candidate”, napisanej przez Johna Marksa. Przedstawia ona zainteresowania i badania przeprowadzane przez CIA na polu kontroli umysłu i modyfikacji ludzkiego zachowania.

Program kontroli umysłu CIA powstał w roku 1949 i jeden z najbardziej niesławnych programów został nazwany kryptonimem MKULTRA (Marks, 22).

W Grudniu 1950 roku, Morse Allen – badacz z CIA, dowiedział się o eksperymencie z maszyną snu elektrycznego, przeprowadzanym w Richmond Virgina Hospital. Zakupił on tą maszynę mając nadzieję, że umożliwi ona jej operatorom wprowadzanie ludzi w stan głębokiego snu, bez użycia szoków elektrycznych lub narkotyków (Marks, 25).

W roku 1953 Dr. John Lilly – badacz naukowy pracujący dla NIH, studiował mózg. Jego celem było znalezienie obszarów mózgu kontrolujących każdą funkcję ciała. Poprzez użycie stymulacji elektrycznej, odkrył on dokładne centrum mózgu małpy, które kontroluje ból, strach, oraz gniew. Również był on w stanie zlokalizować tą część mózgu, która kontroluje wzwód, wytrysk oraz orgazm męskiego osobnika małpy.

CIA zainteresowała się Dr. Lilly po dowiedzeniu się o tych eksperymentach. Dr. Lilly współpracował z CIA przez krótki okres czasu, nim współpraca ta została rozwiązana. Nie może on tolerować takiej możliwości, że CIA mogła użyć jego pracy dla wytworzenia elektroniki kontrolującej ludzi z odległości, poprzez strategicznie wszczepione do mózgu elektrody. (Marks, 142-143)

W roku 1959, Dr. Allen Frey doniósł, że częstotliwości mikrofalowe mogą być używane dla przekazu wiadomości i mogą to słyszeć nawet ludzie pozbawieni słuchu . (Podając za dokumentacją badań Dr.Freya.)

W 1960 roku CIA dowiedziała się, że KGB prowadziło akcję napromieniowania Ambasady USA w Moskwie falami elektromagnetycznymi małej częstotoliwości. Agencja niepokoiła się, że może to być jeszcze jedna próba prania mózgu amerykańskich oficerów i rozpoczęła badania nad użyciem fal elektromagentycznych dla kontroli umysłu.

W tym samym czasie Dr. Stephen Aldrich, pracujący dla Biura Badawczo Rozwojowego CIA, przejął prace zapoczątkowane przez Dr. Lilly. Jego grupa przełamała wiele barier. Te osiągnięcia pozwoliły im kontrolować z odległości ruchy obiektów ich eksperymentów, poprzez użycie elektrod wszczepionych do mózgów zwierząt (a prawdopodobnie i ludzi).

W roku 1961 byli oni w stanie oznajmić: „Mamy w obecnej chwili zdolności produkcyjne”. W Listopadzie 1961 roku, dokument CIA donosił: „Została zademonstrowana kontrola szeregu gatunków zwierząt z odległości..[ tekst wymazany ]. Zostanie przeprowadzona ewaluacja użycia tych technik na ludziach.” (Marks, 209)

Powyższa informacja dowodzi, że agenci CIA, czy też operatorzy maszyny umysłu, posiadali w rzeczywistości umiejętność krzywdzenia ludzkiego mózgu w różny sposób, poprzez użycie ich niewidocznych fal radiacyjnych – jeśli tego by sobie życzyli.

Od roku 1960, dla studiowania tych możliwości, utworzono siedem laboratoriów w Rosji. Pan Kogan, przewodniczący sekcji bio-informatycznej MBPS, przeprowadzał eksperymenty nad sugestią umysłową z odległości, telepatią na dużą odległość wewnątrz ośrodka miejskiego, oraz nad obudzeniem obiektu ze snu spowodowanego hipnozą, poprzez użycie „promiennej” sugestii.

Inny rodzaj rosyjskich badań polegał na podłączeniu pola elektrycznego, jakie znano z emisji ludzkiego mózgu, dla czytania myśli i ich kontrolowania (Freemantle, strona 98 „CIA”).

Powyższe informacje wskazują na to, że KGB zaczęło używać radiacji elektromagnetycznej (EMR), jako narzędzia do czytania myśli poprzez ich maszynę. Jest zatem logiczne, że CIA używałaby usprawnionych, ale tych samych technologii. Jest tak dlatego, że badacz naukowy który jest w tyle ze swoimi badaniami, będzie zawsze uczył się znajomości przedmiotu od tych, którzy go w nim wyprzedzają.

Jeśli Rosjanom udało się użyć radiacji elektromagnetycznej do czytania ludzkich myśli, to wierzę, że CIA używałaby tych samych technologii, dlatego że są one niewidoczne, bezprzewodowe i nie pozostawiają żadnych śladów.

W programie CIA – MKULTRA, w eksperymentach nad kontrolą ludzkiego zachowania w latach 1950-1960, brały udział nie tylko uniwersytety Maryland i Georgetown. CIA użyła w tym programie osiemdziesięciu instytutów, w skład których wchodziły placówki uniwersyteckie.

Agencja suportowała również budżety na inwestygację ludzkiej ekologii w badaniach medycznych. Po roku 1967 badania ludzkiej ekologii objęły Kanadę, pod opieką Towarzystwa Inwestygacji Ludzkiej Ekologii. Society for Investigation of Human Ecology.

Poza powyższymi sprawozdaniami, specjalne sprawozdanie donosi o tym, że pan Gottlieb, dyrektor służb technicznych CIA, zniszczył wszystkie zapisy CIA odnośnie programu kontroli umysłu w 1973 roku i stwierdził podczas składania zeznań dla Senatu Stanów Zjednoczonych w roku 1977, że zapomniał o wszystkich szczegółach i informacjach o tych badaniach. (Powyższe informacje były wyjątkami artykułu z „Washington Post”, opublikowanego 3-go, 6-go i 18-go Sierpnia, oraz 2-go Września 1977 roku.)

Powyższe informacje udowadniają w rzeczywistości, że CIA współpracowała z dużą ilością uniwersytetów dla badań nad kontrolą umysłu i jeden z tych uniwersytetów mógł skonstruować dla niej oryginalną „maszynę czytania myśli”.

Chciałbym myśleć, że badacze z tych uniwersytetów mogli nie rozumieć do końca, że ich eksperymenty były częścią programu badawczego CIA nad kontrolą umysłu. Istnieją szanse na to, że tylko czołowi badacze niektórych uniwersytetów znali całą prawdę o tych badaniach. Tak więc kiedy jeden z uniwerytetów wynalazł maszynę umysłu (radiacji elektromagnetycznej) i przetransferował patent dla CIA, niektórzy z niedoinformowanych badaczy (ci którzy byli nieostrzeżeni o ostatecznym przeznaczeniu wyników ich badań) poczuli się oszukani i pozwolili na wyciek wiadomości do prasy.

To dlatego gazeta – South China Newspaper zrelacjonowała to wydarzenie w wiadomościach i to dlatego właśnie Dr. Gottlieb chciał zniszczyć wszystkie zapisy o programie kontroli umysłu. Było tak dlatego, że prototyp maszyny czytającej myśli był już wynaleziony. (Stary program kontroli umysłu używał maszyny elektro-snu, stymulacji mózgu elektrodami oraz EEG i wstrząsów elektrycznych, ale od tej pory, dla wykrycia ludzkich myśli zaczęto używać fal radiacji elektromagnetycznej.)

To logiczne wytłumaczenie odpowiada na nasze pytania o maszynie umysłu.

Chciałbym teraz opowiedzieć o Dr. Beckerze, który jest lekarzem z długotrwałym doświadczeniem badawczym w dziedzinie bioelektromagnetyzmu. Był on przedstawiany dwukrotnie do nagrody Nobla za wkład jego pracy. Jest on czołowym badaczem na polu regeneracji oraz posiada specjalną znajomość prądów elektrycznych, jakie występują w żywych organizmach. W roku 1985 napisał on książkę zatytułowaną „The Body Elecric”, która poruszała wiele eksperymentów CIA nad kontrolą umysłu oraz ich cele.

Chciałbym teraz przekazać niektóre informacje z tej książki, dotyczące „TRM”(maszyny czytającej myśli).

Elektromagnetyczna kontrola umysłu była badana przez CIA począwszy od początków roku 1960. (Dr. Becker potwierdza, że ta maszyna używa fal elektromagnetycznych)

W niesławnym programie MKULTRA agencja użyła różnych metod, w skład których wchodziły: hipnoza, narkotyki psychodeliczne i.t.d., aż po śledzenie i przesłuchania. Celem tych działań była adaptacja metody zmysłu bio-elektrycznego.

Znaczy to, że chcieli oni znaleźć metodę elektrycznej techniki kontrolowania aktywacji ludzkiego organizmu z odległości. (Wytłumaczę ten przypadek później)

W roku 1974 byli oni bardzo zainteresowani hipnozą – radiacji elektromagnetycznej. Eksperymentaror tych badań, J.F. Schapitz zapisał:

Mówione słowa hipnozy mogą być również przesyłane poprzez modulowaną energię elektromagnetyczną, bezpośrednio do tych części ludzkiego mózgu, które reprezentują podświadomość-na przykład, bez użycia jakiegokolwiek urządzenia technicznego dla odbioru i kodowania przesłania i osoba, wyeksponowana do takiej influencji, nie ma szansy na kontrolę wejścia tych informacji.(Becker, str. 320-321)

21 Września 1977 roku, Komitet Zdrowia i Badań Naukowych Senatu poprosił dyrektora projektu MKULTRA, Dr. Sydneya Gottlieba o złożenie zeznań. Dr. Gottlieb powiedział: „Istniało bieżące zainteresowanie efektami przebywania ludzi w polu energii radiowej i mogło łatwo zdarzyć się, że gdzieś pośród wielu projektów, ktoś próbował sprawdzić, czy możliwe jest zahipnotyzować kogoś łatwiej, jeśli osoba ta znajduje się w warunkach napromieniowania radiowego.

Członkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych powinni byli zapytać się wtedy, dlaczego istniało zainteresowanie próbami hipnozy w środowisku pola energii radiowej (czy napromieniowania radiowego), a nie w środowisku pola poddźwiękowego? (Istnieje jeszcze inna, poddźwiękowa maszyna umysłu wynaleziona w Rosji. Dokładna informacja będzie podana później.)

Jedyna przyczyna powinna polegać na tym, że wiedziano iż fale radiowe (mikrofale) mogą być użyte dla imitacji, komunikacji i interpretacji ludzkich myśli. Na tej zasadzie, chcieli oni użyć tej samej teorii dla zmian ludzkiego umysłu (myśli i zachowania) poprzez użycie fal radiowych (mikrofal), ale nie poprzez użycie technologii poddźwiękowej (technologii używanej obecnie przez rosyjską maszynę umysłu).

Powyższe informacje wskazują na to, że maszyna umysłu – „T.R.M.” (maszyna czytająca myśli) powinna była zostać wynaleziona już w roku 1973. A to dlatego, że ich ślady (wiedza i akcje) prowadzą w roku 1974 poza proste możliwości wykrywania myśli.

W roku 1974 CIA prowadziła badania nad technikami influencji i zmian ludzkich myśli poprzez użycie hipnozy. Badanie influencji i zmian ludzkiego myślenia byłoby niemożliwe bez możliwości czytania ludzkich myśli, bez tych możliwości CIA nie mogłaby mieć pewności, czy ich badania przynoszą skutek. Byłoby trudno zrozumieć, czy czyjeś myśli zostały zmienione, poprzez obserwację zachowania się danej osoby, ponieważ istnieje duża ilość niepewności. Tylko w wypadku posiadania zdolności czytania ludzkich myśli, istniała stuprocentowa pewność sukcesu zmian myśli danego osobnika. W związku z tym, CIA powinna posiadać takie możliwości już w roku 1973.

Szczególnie, kiedy w roku 1973 Dr. Sharp, służąc osobiście jako obiekt eksperymentu, słyszał i rozumiał wymawiane słowa, wysyłane do niego poprzez audiogram pulsowanych mikrofal (analogię słownych wirbracji dźwięku) promieniowanych do jego mózgu, podczas kiedy znajdował się on w komorze bezechowej. Udowadnia to, że urządzenie te zwane maszyną umysłu – „TRM” (maszyną czytającą myśli) w istocie działało prawidłowo.

Myśli są tylko bezsłownym (niewymawianymi słowami) „językiem” operującym wewnątrz mózgu. Język wyraża myśli poprzez głos. Kiedy ktoś myśli lub wymawia takie samo zdanie („Jak sie masz?”), elektryczna reprezentacja (impuls elektryczny) myśli lub mowy wewnątrz mózgu, powinna być taka sama.

Opisany eksperyment Dr. Sharpa udowadnia, że istniały możliwości dostarczania przekazów (wymawianych słów) do ludzkiego mózgu (elektryczne impulsy które reprezentowały głosy).

Opierając się na powyższej ewidencji i logice, powinni oni być w stanie robić też rzeczy odwrotne (czytać ludzkie myśli poprzez przekodowanie impulsów elektrycznych [fal mózgowych] z wnętrza ludzkiego mózgu na język.)

Jest tak dlatego, gdyż aby dostarczyć przekaz używając mikrofal, muszą oni przetłumaczyć wymawiane słowa („Jak się masz?”) na impulsy elektryczne (fale mózgowe), które mogą być interpretowane przez mózg jako głosy („Jak się masz?”). Jeśli używają oni mikrofal dla wysłania przekazu, to będzie można usłyszeć głos w umyśle (mózgu).

Jedyna różnica polega na tym, że te głosy nie będa „głosami osobistymi”, ale będzie to tak, jakby ktoś inny mówił (szeptał) w umyśle. Myśli innej osoby mogą być dostarczane do twego umysłu w formie językowej, ale uszy nie odbierają normalnych głosów. (Ponieważ nie są to fale dźwiękowe)

Więc, z pewnością mogą oni (czytać) interpretować te same wzory impulsów elektrycznych (wzory fal mózgowych, jak n.p: „Jak się masz?”). Jakkolwiek, tym razem twoje myśli pokażą się na monitorze komputera jako słowa (język odjąć głos). Jeśli skolekcjonowane fale mózgowe są przesłane do CPU, lub jeśli wyślą oni twoje fale mózgowe (poprzez użycie elektronicznych urządzeń radiacji mikrofalowej) bezpośrednio do mózgu innej osoby, to mógłbyś szeptać w umyśle innej osoby (bez użycia normalnego głosu). [Używając innego określenia: ktoś inny podziela twoje myśli].

Tak więc, bazując na tej samej logice, jeśli używają oni mikrofal dla imitacji elektrycznych impulsów, które dochodzą do ludzkiego mózgu i określają język, to patrząc na to z drugiej strony, mogą oni również interpretować impulsy na język. To musi być tak samo.

Postępując za powyższą analizą, powinni oni być w stanie odkodować taką samą ilość wzorów impulsów elektrycznych (wzorów fal mózgowych określających myśli, język), jaką są w stanie dostarczyć do ludzkiego mózgu w stanie przekazu. Znaczy to, że jeśli nie mają problemu z dostarczaniem przekazu (poprzez użycie mikrofal mogą oni budować mikrofalowe wzory fal mózgowych), nie powinni mieć oni problemów z czytaniem ludzkich myśli (poprzez użycie mikrofal do czytania wzorów ludzkich myśli [impulsów elektrycznych] i interpretacją tych na język).

Istniały badania używające tej samej logiki, które opierały się na praktykowaniu czytania umysłu. Chciałbym zaprezentować informacje na ten temat.

W roku 1975, prymitywna maszyna czytania umysłu była testowana przez Stanford Research Institute. Maszyna ta używała komputera rozpoznającego limitowaną ilość słów poprzez monitorowanie cichych myśli danej osoby. Ta technika polega na odkryciu faktu tego, że śledzenie fal mózgowych (EEG) wykazuje wyraźne wzory odnoszące się do pojedyńczych słów – kiedy słowa są wymawiane lub zaledwie podwokalizowane (myślane o nich). ( Walter Bowart: Operation Mind Control. 1978 str. 268. )

Ten rodzaj badań udowadnia w rzeczywistości, że powinni oni mieć zdolność czytania ludzkich myśli poprzez częstotliwości mikrofalowe, ponieważ byli oni w stanie używać częstotliwości mikrofalowych dla dostarczania przekazów do ludzkiego mózgu w roku 1973. (Postepując powyższą drogą, jeśli każde inne słowo posiada inny wzór fal mózgowych, to zbiór trzech czy nawet dziesięciu tysięcy popularnych słów w formie wzorów fal mózgowych, może tworzyć w CPU słownik interpretacji fal mózgowych – czytania myśli.)

Jakkolwiek jedyny wyjątek powinien zaistnieć wtedy, kiedy fale mózgowe (impulsy elektryczne) interpretują wizję. To dlatego, że informacja wzrokowa jest dekodowana w mózgu w sposób bardziej podobny do interpretacji obrazu (zmysłu) niż myśli. Tak więc, dlatego CIA potrzebowało zebrania ludzkich fal mózgowych interpretujących informacje wzrokowe po roku 1973.

Postepując jeszcze dalej, dyrektor służb technicznych CIA zniszczył wszystkie zapisy odnośnie kontroli umysłu w roku 1973. Świadczy to o tym, że w istocie odnieśli oni sukces i wynaleźli „maszynę czytającą myśli” (urządzenie to mogło powstać w kooperacji z jednym z uniwersytetów) w roku 1973. W przeciwnym razie, nie niszczyliby zapisów ich wartościowych programów, jak długo nie zaniechaliby zupełnie kontroli umysłu. (Jakkolwiek, ewidencja wykazała, że nie zaniechali oni kontroli umysłu po roku 1973.)

To byłyby żywotne informacje dla kontynuacji ich badań nad kontrolą umysłu. Logiczna przyczyna zniszczenia wszystkich dokumentów to taka, że „maszyna czytająca myśli” była już wynaleziona, lub że zakupili oni takie urządzenie od kooperującego uniwersytetu. Po zniszczeniu zapisów byłoby trudno odtworzyć dokonane eksperymenty, oraz będzie niemal niemożliwe udowodnić, że wynaleźli oni i posiadali ten typ maszyny umysłu.

Ta akcja, niszczenia przez CIA zapisów, wskazuje rownież na to, że agencja powinna była znaleźć poprawną metodę czytania ludzkich myśli (używając radiacji fal elektromagnetycznych jako narzędzia wykrywającego myśli , a nie narkotyków lub wstrząsów elektrycznych, a nawet zaniechali oni wszczepów i stymulacji mózgu elektrodami (EMB)). Poprzez zniszczenie zapisów, CIA próbowało upewnić się, że nie dojdzie do wycieku informacji.

Szczególnie, że nawiązując do ich akcji, można zauważyć, że CIA nie zaniechała swego celu – zmian ludzkiego zachowania po roku 1973. Wydaje się również, że agencja robiła postępy w technologiach eksperymentujacych na polu hipnozy, zmian emocji, i.t.d, po roku 1974. Dostarczane informacje były również zupełnie zmienione dla użycia (fokusowania) fal radaru elektromagnetyczngo (EMR).

To pokazuje, że już wtedy znaleźli oni właściwy sposób użycia (fokusowania) EMR dla wykrywania myśli i dostarczania przekazów i że to rzeczywiście udało się w roku 1973.

Więc, Dr.Gottlieb ciągle przeprowadzał kontrolę ludzkiego zachowania i był dyrektorem programu MKULTRA po roku 1973.

W roku 1974, wiele eksperymentów badawczych CIA udowadnia, że mogli oni wysyłać, dla zmian ludzkiego zachowania, mówione słowa i podświadome lub hipnotyczne przekazy, poprzez użycie fal radaru elektromagnetycznego (EMR) (Patrz ” The Body Electric ” na stronie 320-321).

Eksperymenty wskazują na to, że nie tylko nie zaniechali oni kontroli umysłu, ale zrobili postępy w rozwoju maszyny umysłu, bazując na technice ich eksperymentów.

„Maszyna czytająca myśli” została skonstruowana na bazie oryginalnej maszyny elektro-snu i została usprawniona, by stać się maszyną umysłu zmieniającą ludzkie zachowanie w roku 1973.

Zebrane informacje udowadniają również, że Rosja używała fal elektromagnetycznych jako narzędzia ich maszyny umysłu.

W roku 1983 odbyło się publiczne spotkanie w szpitalu Loma Linda Va, podczas którego udostępnione zostały zdjęcia i informacje odnośnie rosyjskiej maszyny Lida. Ten mały transmiter mógł emitować fale 10 Hertzów dla uspokojenia i większej sugestywności. Podobny typ maszyny używany był na jeńcach wojennych w Korei. (Informacja ta wskazuje na to, że Rosja użyła tego samego pomysłu – fal radiacji elektromagnetycznej, jako narzędzia do wprowadzania w stan hipnozy) Wskazuje to na fakt tego, że fale elektromagnetyczne i fale radiacyjne były rzeczywiście narzędziem wykrywania myśli amerykańskiej maszyny umysłu.

Z drugiej strony, chcę rozumieć, że oryginalny rezultat nie był aż taki dobry podczas roku eksperymentów z używaniem tego urządzenia (maszyny), kiedy porownuję go z eksperymentami badawczymi w roku 1974. W latach 1974-1977 byli oni w pełni zainteresowani jak hipnotyzować i zmieniać czyjeś myślenie za pomocą EMR. (Nawiązując do zeznań Dr. Gottlieba w Senacie.)

Powinni oni byli doświadczyć tego, że utrzymując ludzi we śnie lub myśleniu, czytanie ludzkich myśli dla zebrania użytecznych informacji zajmuje dużo czasu. Dlatego, że musieli czekać aż osobnik pomyśli o informacjach których potrzebowali. Nawet jeśli operatorzy mogli popchnąć osobnika swoją maszyną do snu (marzeń sennych) lub myślenia, to ciągle mieli w tym czasie problem, jak poprowadzić go w kierunku potrzebnej informacji.

W takiej sytuacji, pracując nad wykryciem myśli danego osobnika, operator maszyny czułby się znudzony (niecierpliwy) i zmuszałby się nieustannie do trzymania wzroku na ekranie elektromagnetyczno-radiacyjnej maszyny umysłu/maszyny czytającej myśli, ponieważ wielka ilość informacji byłaby nieużyteczna lub należałaby zupełnie do czyjegoś regularnego życia. Dlatego też byli oni tak mocno zainteresowani tą interakcją hipnozy i radiacji elektromagnetycznej w roku 1974, ponieważ potrzebowali umiejętności zmiany ludzkich myśli podczas myślenia.

Tak więc chcę rozumieć, że oryginalna „maszyna umysłu/maszyna czytająca myśli” została wynaleziona w roku 1973 (Lub CIA uzyskało patent na urządzenie maszyny umysłu od kooperującego uniwersytetu tego samego – 1973 roku).

Z drugiej strony, ostatnio studiowałem wartościowe informacje przekazywane poprzez książkę „Zapping of America”, autorstwa Paula Brodeura. Mówiły one o informacjach reportowanych przez „National Enquirer” 22-go Czerwca 1976 roku. Informacje te donosiły o tym, że od roku 1973 Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych sponsorowała program wytworzenia maszyny, która mogłaby czytać umysł z odległości poprzez odcyfrowanie magnetycznych fal mózgowych. Naukowiec zaangażowany w tym programie zadeklarował, że ostatecznym celem jego pracy było uzyskanie stałej kontroli nad mózgiem.

Będę rozumiał, że powyższa wiadomość jest w zasadzie faktem. Dlaczego? Chciałbym to teraz wytłumaczyć:

Ten reportaż mówił o maszynie czytającej umysł z odległości poprzez decyfrację mózgowych fal (elektryczno) magnetycznych, w taki sam sposób, jak w badaniach CIA nad maszyną umysłu. Poza tym, z powodu wskazania roku 1973 jako fakt, a także z powodu efektu mojego rozumowania. W ten sposób wnioskuję, że w roku 1973 Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych wiedziała o tym, że maszyna umysłu EMR została wynaleziona przez CIA i wtedy zapewniła agencji środki finansowe dla następnych badać. Tak więc, sponsorowała ten program CIA dla kontynuacji (ulepszania) wytwarzania maszyny umysłu.

Tylko kiedy CIA maszyna umysłu EMR była już wynaleziona, naukowiec, zaangażowany w następne etapy badań, mógł i miał śmiałość zadeklarować, że: „ostatecznym celem jego pracy było uzyskanie pełnej kontroli nad mózgiem”.

Jeśli maszyna umysłu EMR nie mogłaby czytać ludzkich myśli, to nie wiedzieliby oni nawet, ile czasu potrzebują na rozwiązanie podstawowego problemu – jak rozumieć myśli innej osoby i jaką mieliby wtedy szansę na trzymanie mózgu pod kontrolą?

Tak więc uważam, że ta wiadomość jest prawdziwa i że została ona zaoferowana przez badacza który pracował nad tym programem. W takim razie, dlaczego badacz ten nie podał tej wiadomości do jednej z głównych gazet, a zaoferował ją dla ” National Enquirer „?

Analiza tego, z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest możliwa do zaakceptowania. Dlaczego ? Proszę mi pozwolić to wytłumaczyć:

Jeśli badacz tego programu poinformowałby społeczeństwo o ukrytych niebezpieczeństwach tych badań (tak, ponieważ maszyna umysłu będzie niewątpliwie użyta do inwazji prywatności i myśli ludzi), zwróciłby się on prawdopodobnie do mniejszej gazety. Dlaczego? Z tego powodu, że każdy człowiek chce w pierwszym rzędzie zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo. Jedna z głównych gazet mogłaby zażądać imienia osoby podającej informację, lub wiadomości o tym, jak ta informacja dostała się w jej ręce, a nawet próbować dochodzenia w tej sprawie. Wszystkie te czynniki prowadziłyby do ujawnienia tożsamości źródła tej informacji. Również, w przypadku jednej z głównych gazet, mogła ona mieć już w tym czasie tajnego agenta pracującego nad tym zagadnieniem.

Tak więc, ten badacz mógł preferować dostarczenie informacji anonimowo i dla małej gazety, dla osobistej protekcji.

Dlatego powyższa wiadomość powinna być prawdziwa.

Ta wiadomość potwierdza również, że mój oryginalny reportaż jest faktycznie prawdą. Maszyna umysłu EMR rzeczywiście mogła czytać ludzkie myśli i została wynaleziona w 1973 roku.

Chciałbym teraz udostępnić jeszcze inną informację, która następuje poniżej:
25 Września 1977 roku, reportaż „Washington Post” doniósł: „CIA testuje połączenia oka z mózgiem”. Szpital w San Diego przeprowadza od dwóch lat eksperymenty dla CIA, w celu zbadania, jak ludzki mózg reaguje na to, co widzą oczy. Ochotnicy reagują na zdjęcia twarzy migające na ekranie, z każdym zdjęciem pobudzającym inny wzór fal mózgowych. Potem, komputer determinuje, które zdjęcia są znajome a które nie, nawet jeśli obiekt eksperymentu nic nie mówi.

Te eksperymenty mają skalę dokładności równą 80 procent. W tym czasie, rzecznik CIA zaprzeczył opublikowanym sprawozdaniom, mówiącym o tym, że kontrakt ze szpitalem i centrum zdrowia wartości $100,000 przeznaczony był dla wytworzenia nowoczesnego systemu wykrywającego kłamstwa, które testowałoby mózg elektronicznie. ———————————————————————————

Powiedział on: „Kontrakt ten nie dotyczy wykrywacza kłamst, zaistniał on po to, abyśmy mogli zrozumieć lepiej, w jaki sposób mózg absorbuje i procesuje informacje.. Jak mózg interpretuje materiały wizualne.

Istniała nadzieja na to, że program ten pomoże CIA w analizie interpretacji fotografii i innych informacji wizualnych z którymi pracowali.

—————————————————————————————

Wierzę, że ten rzecznik mówił prawdę, stwierdzając iż nie pracowali oni nad wytworzeniem wykrywacza kłamstw. Byłoby nielogicznością, aby urządzenie do wykrywania kłamstw zajmowało się obrazami odbieranymi przez oczy. Zamiast tego, bardziej logiczne byłoby użycie tego eksperymentu dla wytworzenia i ulepszenia urządzenia czytającego umysł. Urządzenia, które mogłoby pomóc CIA w spojrzeniu na to, co widzą inni ludzie, bez potrzeby przebywania w miejscu ich lokacji.

Jeśli CIA nie miałaby maszyn umysłu – „TRM”, to nie potrzebowałaby kolekcji wzorów fal mózgowych korespondujących ze wzrokiem. Jeśli ta maszyna umysłu używała fal dźwiękowych dla wykrycia myśli, to nie potrzebowali oni kolekcji fal mózgowych wizji wyłącznie poprzez przewody elektryczne (elektroniczne sondowanie mózgu informacją wzrokową). Tylko w wypadku kiedy maszyna umysłu była posiadana przez CIA od roku 1973, wtedy potrzebowali oni skolekcjonować informacje z przewodów elektrycznych (elektronicznego sondażu mózgu poprzez informacje wizualne).

Te wzory fal mózgowych były kolekcjonowane poprzez metodę fizycznego kontaktu (przewody). To mogło podwyższyć zdolności posiadanej przez CIA, oryginalnej maszyny umysłu, dla interpretacji wzorów fal mózgowych które opisują informację wzrokową i ich użycia, jako części programu dotyczącego fal mózgowych wizji.

Ten rodzaj badań dąży do stworzenia możliwości tłumaczenia wzorów wzrokowych fal mózgu na coś, co ludzie są w stanie zrozumieć. Kiedy jest to osiągnięte, agenci mogą rozpocząć czytanie obcych myśli dotyczących informacji wzrokowych, bez potrzeby przebywania w tym samym miejscu i patrzenia. Co więcej, mogą oni faksować obraz do CPU, po czym wysłać go do snu lub myśli danej osoby dla poprowadzenia jej myśli we śnie, lub dla samej influencji myśli.

Tak więc, te badania poprzez drogę fizycznego kontaktu (z przewodami elektronicznie sondującymi mózg) istniały dla uzyskania wzorów mózgowych wizji, które mogłyby zostać użyte dla wytworzenia innego programu interpretacji ludzkiej informacji wzrokowej.

Porównując powyższe dowody, chciałbym dojść do wniosku, że maszyna umysłu EMR powinna była zostać wynaleziona w roku 1973.

Inna, istotna informacja dotycząca badań nad konstrukcją maszyny umysłu, została dostarczona przez profesora Jamesa Cravena z Clark College w Vancouverze. Podał on: W latach siedemdziesiątych, człowiek nazywający się Arnold Zubeck z universytetu Manitoba w Kanadzie, prowadził pracę w dziedzinie deprawacji zmysłów oraz technik przesłuchania/kontroli umysłu. Pracował on również na polu fal elektromagnetycznych (mikrofal), oraz nad ich wpływem na reakcję nerwową ludzi i zwierząt.

Jego prace były finansowane przez Zarząd Kanadyjskich Badań Obronnych, Armię Amerykańską oraz rząd Wielkiej Brytanii. Prace Zubecka były poruszane przez sprawozdanie Coptona, które było sprawozdaniem rządu Wielkiej Brytanii dotyczącym technik przesłuchań użytych w Irlandii Północnej. Zaistniały szeroko zakrojone protesty studentów przeciwko pracom Zubecka, który później popełnił samobójstwo.

To wskazuje na rzeczywisty cel i intencje badań w dziedzinach: kontroli umysłu, wpływu fal elektromagnetycznych na ludzką fizjologię, i.t.d. Są to ciągle trwające prace i akademicy, którzy biorą w nich udział, mogą być porównani do niemieckiego chemika, który wytworzył gaz używany w komorach gazowych. Zawarli oni faustowska umowę z najgorszymi diabelskimi siłami, z jakimi przyszło nam mieć do czynienia od długiego czasu.

Ta ewidencja wykazuje, że maszyna umysłu EMR (maszyna czytająca myśli) używa w rzeczywistości fal elektromagnetycznych dla czytania myśli innych ludzi. Ta koncepcja została zaakceptowana przez wielu naukowców z całego świata.

Naukowiec – Jose Delgado udowodnił efektywność fal elektromagnetycznych w kontroli umysłu poprzez eksperymenty na zwierzętach.

Używany przez Jose Delgado, sygnał typu ESB (elektrycznej stymulacji mózgu), potrafił spowodować odwracanie się głów małp, lub ich uśmiech, bez względu na to, co innego robiły one w tym czasie. Ten eksperyment był wykonywany do około dwudziestu tysięcy razy w przeciągu dwóch tygodni. Na koniec Delgado podsumował: „Te zwierzęta wyglądają jak elektroniczne zabawki. ”

Badania tego typu sugerują możliwości zmuszania innych do działań przeciwko ich woli. Istnieje możliwość zamiany normalnych ludzi na zabójców, jeśli odpowiednie sygnały elektrycznej stymulacji zostaną przesłane do ich mózgów .

Inne badania wykazują, że EEG w połączeniu z częstotliwościami radiowymi i mikrofalami, może być w stanie wyprodukować specyficzne myśli lub nastroje, takie jak uległość. To może być użyte dla kreacji totalitarnego rządu bez terroru. „Tyrania bez terroru”. To stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla całego społeczeństwa (Becker, str 320).

Powyższe informacje wykazują, że użycie fal elektromagnetycznych jest podstawą techniki maszyny umysłu czytającej ludzkie myśli. Podczas kiedy Dr. Becker pracował ciągle nad swoimi poszukiwaniami, powinna była ona być wynaleziona już od długiego czasu. Poprzez analizę celów poszukiwań tych badaczy, daje się zauważyć, że przeszli oni możliwości zaledwie rozumienia ludzkich myśli poprzez użycie EMR. Ich cele zamieniły się w chęć posiadania umiejętności wprowadzania zmian w ludzkim umyśle i wytworzenia technik jego kontrolowania (nie mogą oni próbować zmiany czyjegoś umysłu bez wiedzy, co ta osoba myśli w pierwszym rzędzie), oraz użycia technologii mikrofalowej jako broni (z możliwością użycia jej jako narzędzia tortur).

Istnieje inne źrodło informacji udowadniające, że technologie czytania myśli istniały przez długi czas. Dr. Josh Backon pochodzi z Izraela i jego relacje dotyczą wynalezienia maszyny umysłu w tym kraju. Podaje on: „To urządzenie czytające umysł zostało początkowo wytworzone przez matematyka (obecnie żyjącego w Izraelu), pracującego z profesor Bechtereva w Militarnym Instytucie Medycznym w Leningradzie, w połowie lat siedemdziesiątych.
Matematyk ten odkodował MUA-( multiple unit activity ) pewnych wzorów fal mózgowych i uzyskał reprezentację słowa na ekranie komputera. Jeśli myślałbym o słowie kot, to takie słowo by się tam ukazało.

Jeśli Rosja mogła wynaleźć metodę okodowania wzorów mózgowych na słowa wyświetlane na ekranie komputera w latach siedemdziesiątych, to Stany Zjednoczone powinny być w stanie posiadać takie same umiejętności.

Również inne źródło wskazuje na to, że USA posiadało urządzenie tego typu.

W roku 1988, Mr.Fratus doniósł, że w więzieniu stanowym w Utah zetknął się z takim urządzeniem, które mogło czytać z odległości całe jego myśli. (Proszę sprawdzić relację Mr. Fratusa ze stanowego więzienia w Utah.)

Zeznania Mr. Fratusa przedstawiają maszynę umysłu EMR, jako wynalezioną i egzystujacą w rzeczywistości na długo przed rokiem 1988.

W roku 1989, konsultant i kontraktor amerykańskich sił obronnych powiedział Pani Armen Victorian że: był on zapytany o egzaminację możliwości utworzenia operacyjnej metody TRANSMITOWANIA PODŚWIADOMYCH PRZEKAZÓW POPRZEZ EKRAN TELEWIZORA. (Sprawdź, Czerwiec 1993 roku, w brytyjskim magazynie „Lobster”)

Jeśli potrzebowali oni techniki transmisji podświadomych przekazów poprzez ekran telewizyjny, to znaczy to, że nie tylko mogą oni czytać myśli na ekranie, ale próbują influencji myśli osobnika poprzez ekran TV. W takim razie, są oni w stanie łatwo znaleźć informacje których potrzebują.

Te akcje wskazują na to, że naukowcy mogą już przesyłać podświadome przekazy używając niewygodnej techniki naukowej, ale też próbują zmienić ją na technikę wygodną, która może być łatwo używana przez ludzi nieobeznanych z nauką – operatorów maszyny czytającej myśli.

Teraz, czy wierzysz ciągle, że w Stanach Zjednoczonych nie ma maszyny umysłu EMR„TMR” (maszyny czytającej myśli) ?!

Reportaż z Hong Kongu i tajny dokument z Taiwanu dowodzą, że maszyna czytająca myśli została wynaleziona i jest używana od dawna. Co więcej, z analizy celów badawczych CIA z lat siedemdziesiątych i ze sprawozdania Coptona wynika w rzeczywistości, że pokonali oni już granicę możliwości czytania ludzkich myśli i posuwali się w kierunku modyfikacji i kontroli ludzkiego zachowania.

Tak więc, maszyna czytająca myśli była w rzeczywistości wynaleziona i przy pewnej eksperymentacji, mogli oni rozwijać technologię modyfikacji ludzkiego zachowania. Także, udowadnia to prawdziwość wspomnianego reportażu oraz tajnego dokumentu. Poza tym, czytelnicy muszą pamiętać o tym, że wszystko to wydarzyło się w latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych. Jest rzeczą przerażającą, wziąść pod uwagę, co byli oni w stanie uzyskać od tego czasu, jak rozwijali się i jakie bronie wyprodukowali w ciągu ostatniej dekady.

Kiedy porównuję sprawozdanie Dr. Beckera, słowa pana Cravena, doświadczenia ofiar które znam, zeznania pana Fratusa oraz fakty (maszyna czytająca myśli została wynaleziona i jest używana od dawna, ale wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego urządzenia), powinienem powiedzieć, że maszyna czytająca myśli używa dla ich odczytu niewidocznych fal radiacji elektromagnetycznej i dlatego ludzie nie zdają sobie sprawy z jej istnienia.

Niektórzy ludzie myślą, że jeśli pozostaną w domu, to są bezpieczni. Jak mógłby ktoś operować na tobie maszyną, jeśli nie jest on w stanie wiedzieć, gdzie się znajdujesz? Pragnę to wytłumaczyć w następjący sposób:

Ta maszyna zawiera w sobie urządzenie obserwacji z odległości. Urządzenie obserwacji z odległości zlokalizuje osobę, po czym maszyna zostanie użyta do czytania jej myśli. To urządzenie obserwacji z odległości używa pewnego rodzaju, zaawansowanego radaru, emitującego fale które przenikną cement lub ścianę i zlokalizują osobę dokładnie, z chirurgiczną precyzją, czy to w dzień czy w nocy.

To urządzenie obserwacji z odległości reprezentuje tajną technologię agencji wywiadowczej. Kompania znana jako PSI – TECH, specjalizuje się w tej technologii. Była ona przedyskutowana w artykule napisanym przez Armen Victorian (ten artykuł ukazal się w brytyjskim magazynie „Lobster” w Czerwcu 1993 roku. Magazyn ten zajmuje się reportażem tematów dotyczących agencji wywiadowczych i konspiracji ).

PSI – TECH użyło „obseracji z odległości” dla zlokalizowania dla rządu amerykańskiego, Saddamowych baz rakietowych podczas wojny w Gulfie, oraz asystowało FBI w zlokalizowaniu porwanego dyrektora Exxon. Są oni w stanie znaleźć obiekt nawet w innym kraju, lub znaleźć miejsce ukrycia porwanych ludzi. W związku z tym, ten rodzaj technologii – „obserwacja z odległości „, nie ma żadnego problemu z lokalizacją osobnika w budynku mieszkalnym.

Chciałbym teraz przedstawić inną informację o elektrycznym systemie obserwacji, który polega na wszczepieniu/wstrzyknięciu mikro/bio-chipu. Tak jak następuje:

(załącznik)

——————————————————————————–

From: Steve Wingate .steve@linex.com. Newsgroups: alt.conspiracy,alt.alien.visitors,alt.mindcontrol Subject: Big Brother’s Implantable/Injectable Micro/Bio-Chips Date: Sat, 17 Jun 1995 20:33:33 -0700

WSZCZEPIANY/WSTRZYKIWANY MIKRO/BIO-CHIP WIELKIEGO BRATA

Artykuł z ” The Washington Times „, 11 Października 1993, zatytułowany: „High-Tech narodowy tatuaż”, autorstwa Martina Andersona.

„…..istnieje system identyfikacyjny wytworzony przez Hughes Aircraft Company, który nie może przegrać. Jest on wszczepiany poprzez wstrzyknięcie transmitera.

Podając za literaturą promocyjną, jest to „genialna, bezpieczna, tania, pewna i stała metoda.. identyfikacji poprzez użycie fal radiowych

Malutki mikrochip, wielkości ziarenka ryżu, jest po prostu umieszczony pod skórą. Jest on przeznaczony do wstrzyknięcia razem ze szczepionką lub samodzielnie.”

Jak to działa? „Chip zawiera w sobie dziesięcio charakterowy, alfa-numeryczny i niepowtarzalny kod identyfikacyjny. Kiedy skanner przesuwa się ponad chipem, emituje „bip” i twój.. numer ukazuje się na jego cyfrowym wskaźniku.”

[..] To prawda, że wszczepiony transmiter nie może utrzymać tak wiele materiału jak smart card, ale jeśli zaistnieje taka potrzeba, to większego wymiaru wszczepy i malutkie mikrochipy mogą wkrótce powiększyć pojemność magazynowania.

Oczywiście, większość Amerykanów będzie uważać ten chirurgicznie wszczepiony mikrochip za nie do przyjęcia. Przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości, użycie tego genialnego urządzenia będzie limitowane do jego obecnego użytku: śledzenia psów, kotów, koni i bydła.

Zasadniczo, nie ma jednak różnicy pomiędzy obowiązkiem noszenia mikrochipu w plastykowej karcie w portfelu, czy w małej kapsułce w ramieniu. Zasada wyrażająca, że wielki brat ma prawo do śledzenia ciebie, jest taka sama w dwóch przypadkach. Jedyna różnica polega na warstwie ludzkiej skóry.

Z Soboty, 15-go Października 1994 roku: kolumna doktora Foxa w „St.Louis [Mossouri] Post-Dispatch”:

Drogi Doktorze Fox. Nasze lokalne Towarzysto Humanistyczne zaoferowało za sumę $25, wystarczający na całe życie, chip komputerowy wstrzykiwany igłą pomiędzy łopatki kota lub psa. Wygląda na to, że wszystkie nowo zaadoptowane zwierzęta otrzymują ten chip. [..]

[..]

[Dr.Fox:] ..mikrochipowy system identyfikacyjny, który opisaliście, jest doskonałym ulepszeniem pomocy w przypadkach odnajdywaniu zagubionych zwierząt, identyfikacji dla potrzeb właściciela, oraz kradzieży zwierząt.[..] technologia ta jest bezpieczna.. oraz niepomyślne reakcje, następujące po podskórnym wszczepie, są wielką rzadkością..

Z „Electronic Leash: Wszczepialny bio-chip już tutaj. Czy Wielki Brat czeka za rogiem ?”

[..] Silikonowy chip komputerowy, wielkości niegotowanego ziarna ryżu.. Kiedy jest on wsadzony pod skórę, ten chip może połączyć osobnika z wykazem komputerowym lub być pomocny w śledzeniu lokacji osobnika z satelity.

[..] Brzmi to niemożliwie? Raczej nie. Wszczepy mikrochipów są używane w czasie kiedy to czytasz. [..] W dzisiejszych czasach, wstrzykiwanie mikrochipów zwierzętom jest czynnością rutynową.

[..][..] Mikrochipowa identyfikacja zwierząt domowych – znana technicznie jako identyfikacja częstotliwości radiowej (RFID) – jest dostępna dla właścicieli zwierząt domowych w całym kraju.

[..][..] Koncept wydaje sie być prosty. Mikrochip, umieszczony w szkle klasy biomedycznej, jest drukowany unikalnym i niezmiennym kodem alfa-numerycznym. Istnieje 34 miliardy indywidualnych numerów kodowych do wyboru. [..] Po wszczepieniu, usunięcie chipu jest praktycznie niemożliwe.. nawet chirurgiczne usunięcie, przy użyciu zaawansowanych technik radiograficznych, jest bardzo trudne. Dzieje się tak, ponieważ tkanka schodzi się z wyżłobieniami w szkle otaczającym chip dla zabezpieczenia przeciw jego przemieszczaniu.

Ponieważ chip współpracuje tylko z falami radiowymi małej częstotliwości i nie posiada baterii, pozostaje on w stanie niezniszczalności, bez części które mogłyby się zużywać.[..]

..odbywa się śledzenie mikrochipów. Hughes Systems Company używa ich do śledzenia samolotów i pojazdów [..][..] Ale co wiadomo o śledzeniu ludzi?

Podczas gdy Globalny System Pozycyjny może śledzić samolot, w obecnej chwili istnieje system satelitarny, który może śledzić mikrochipy wstrzyknięte w ludzkie ciało.

Dr.Carl Sanders, od 32 lat inżynier i twórca biochipuIntelligence Manned Interface (IMI) dla użytku na ludziach, powiedział w „Monetary Economic Review”, że: „Są wypuszczane nowe satelity (takie jak 66 satelitów, które wypuszcza Motorola we współpracy z Rosjanami). Są to satelity poruszające się na niskich orbitach.” Tłumaczy on, że pewne mikrochipy mogą być rozpoznane przez satelitę: „Użyliśmy tego na personelu militarnym podczas wojny w Iraku, wtedy rzeczywiście używaliśmy urządzenia tego typu.”

Już w chwili obecnej, pomysł śledzenia dzieci poprzez użycie mikrochipów generuje duże zainteresowanie. The Associated Press doniosło, że Dr. Daniel Man-chirurg z Miami na Florydzie, był w stanie lokalizować zagubione dzieci lub ofiary choroby Alzheimera.. Urządzenie emitowałoby sygnał, który byłby monitorowany przez system komórkowy, a możliwe, że i przez satelitę.[..]

[..] Ale czy mikrochip jest rzeczywiście przygotowany na wstrzyknięcie go dużej ilości ludzi?

..Dzisiejsza technologia mikrochipu jest „całkiem nieskomplikowana” i po małym ulepszeniu mogłaby być ona użyta dla szeregu zastosowań na ludziach.

Sematech w Austin (Teksas), wytworzyło w roku 1993 chip komputerowy, który ma szerokość tylko 0.35 mikrona, około jednej dwusetnej rozmiaru ludzkiego włosa. [..]

Dr. Carl Sanders jest zaniepokojony szczególnie eksplatacją chipu przez Wielkiego Brata. Sanders jest inżynierem elektronikiem, wynalazcą, autorem i konsultantem z dużym doświadczeniem w planowaniu systemów śledzących dla CIA, FBI i Urzędu Celnego w Atlancie.

Pomimo tego, że pracował on przed laty nad wytworzeniem tego chipu, w tej chwili jest zaniepokojony możliwością jego niewłaściwego zastosowania.

Na wyprodukowanej przez niego taśmie, na której tłumaczy swe poglądy, mówi on: „Spędziłem 32 lata mego życia na projektowaniu inżynieryjnym, z PhD w inżynierii, i elektronicznym projektowaniu mikrochipu na polu bio-medycznym… Pracując nad mikrochipem, nie miał pojęcia o tym, że może on być użyty dla celów identyfikacji.”

[..] Sanders czuje, że ten chip może zostać ewentualnie użyty dla celów identyfikacji na całe życie, możliwe, że przeciw ludzkiej woli. Rząd może mieć prawo aby tak zrobić na podstawie Aktu Kontroli Imigracji z 1986 roku, który daje prezydentowi prawo użycia jakiejkolwiek potrzebnej metody identyfikacji dla kontroli populacji. Sanders obawia się, że Smart Card, niewidoczny tatuaż, lub elektroniczny mikrochip pod skórą, mogą być użyte dla przeforsowania praw imigracyjnych. W obecnej chwili oczekuje na zatwierdzenie przez Kongres szereg środków domagających się: karty socjalnego zabezpieczenia, imigranckiej identyfikacji z fotografią, znumerowania odcisków palców, czy oznaczeń kodowych. [..]

Wstrzykiwany mikrochip został określony mianem „Oznaczenia Bestii”, w nawiązaniu do biblijnej przepowiedni, przepowiadającej, że tylko ci z oznaczeniem na prawej ręce lub na czole, będą pod koniec świata w stanie kupować lub sprzedawać. (Super komputer w Brukselii, zajmujący się ogolnoświatowymi sprawami bankowymi dla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, jest nazywany „Bestią”.)

Zbieżna informacja o „bio-chipie” jest również zawarta w książce z 1994 roku [ISBN 0-679-43176-4], „Saved By the Light: The True Story of a Man Who Died Twice and the Profound Revelations He Received” – autobiografii napisanej przez Dannion Brinkley.

GLENDA STOCKS | FidoNet 1:330/201.0 SearchNet HeadQuarters | InterNet searchnet.zec@channel1.com Snet Mailing List info, SEND | BBS: 508-586-6977 / 617-961-4865 info snet-l TO | Download SEARCHNT.ZIP For Info! majordomo@world.std.com OR | Voicemail: +1-617-341-6114 subscribe snet-l „address” | FidoNet CHANNELS moderator Steve Wingate

CITIZEN’S INTELLIGENCE ACCESS BBS

415.927.2435

MindNet

——————————————————————-

Powyższa informacja udowadnia, że już w tej chwili śledzenie zwierzęcia, samochodu, czy nawet człowieka, nie przedstawia żadnego problemu.

Również, porównując moje doświadczenia z Taiwanu, istnieją centralne stacje kontrolne dla koordynacji użycia maszyny w głównych miastach kraju. Te stacje kontrolne są połączone ze sensorami na ulicach. Tak więc mogą one śledzić ludzi gdziekolwiek w mieście. Jeśli Taiwan ma stacje kontroli maszyny tego typu, to Stany Zjednoczone powinny mieć podobne centra kontroli. Podejrzewam, że te stacje mogą używać „obserwacji z odległości” dla lokalizacji kogokolwiek śledzonego. (oraz że ta technologia jest uwzględniona w planowaniu miasta )

Z tego powodu, osoba może być zlokalizowana gdziekolwiek w mieście.

Chciałbym przedstawić czytelnikom pewne dowody na to, że to co powiedziałem jest prawdą.

Istnieje osiem tego rodzaju przypadków, zrelacjonowanych w „Microwave harassment and mind control experimentation” (Dokuczliwość mikrofalowa i eksperymentacja kontroli umysłu). (patrz strona 8,9 w ” Electronic Survillance Project” – autorstwa Jullianne McKinney, Grudzień 1992)

( załącznik ) ————————————————————–

Pewna osoba (doprowadzona do maksymalnego stresu z powodu nieustającego, elektronicznego dokuczania jej dzieciom) zabiła dziecko, próbując oszczędzić mu kolejnych bóli.

Inna osoba została powiadomiona telefonicznie przez pracownika lokalnej Sieci Energetycznej, że jeśli dba o życie jej dzieci, to musi zaprzestać opozycji wobec instalacji linii wysokiego napięcia. Od czasu tej groźby, jej jedenastoletnia córka została zniszczona przez niemożliwą do zdiagnozowania chorobę. W tej chwili jest również oczywiste dla tej osoby, że jej trzyletni syn odbiera spowodowane zewnętrznie sygnały dźwiękowe.
——————————————————————————————————

Jeśli Departament Energii jest rzeczywiście zaangażowany w powyższym przypadku, to co może to oznaczać? Oznacza to, że nasz rząd rzeczywiście używa maszyny umysłu EMR, lub że przynajmniej używa niewidocznych broni mikrofalowych.

W tych przypadkach, członkowie tych rodzin nie otrzymali przekazów dostarczonych przez operatorów maszyny umysłu bezpośrednio do mózgu. Można byłoby zapytać, z jakiej przyczyny? Według mojej własnej opini, chciałbym powiedzieć, że te rodziny w zasadzie nie powinny być obiektem tortur dla operatorów maszyny umysłu tylko dlatego, że znajdują się one pod ich kontrolą. Jakkolwiek, od czasu kiedy akcje członków rodziny, lub ich pozycje, znajdują się w konfrontacji z grupą posiadającą maszynę umysłu, wtedy operatorzy tej maszyny mogą użyć niewidocznych broni mikrofalowych (broni bezpośredniej energii) dla skrzywdzenia dzieci tych ofiar i szantażowania ich w otwarty sposób (poprzez telefony do tych ofiar).

Powyższa informacja potwierdza również, że kiedy żyjesz w systemie używającym maszyny umysłu EMR dla kontroli, nie ma dla ciebie bezpiecznego miejsca. Tak, że jeśli dzieci z tych przeciętnych rodzin pozostają w domu lub przebywają w szpitalu, to i tak nie mogą uniknąć krzywdy powodowanej przez te kontrolowane z odległości i niewidoczne bronie mikrofalowe (czy też bronie bezpośredniej energii), jeśli operatorzy maszyny umysłu tego chcą.

Ci rodzice nie są w stanie zrobić nic, aby pomóc ich dzieciom lub uwolnić je od bólu, zbolała matka zabiła jedno z dzieci aby uwolnić je od dalszych cierpień. Sytuacja tego rodzaju udowadnia, że system obserwacji maszyny umysłu EMR jest już założony i obejmuje cały kraj. Również, niewidzialne fale broni niezmiernie małej częstotliwości są w stanie kontrolować z odległości transmitery i fokusować fale by krzywdzić kogokolwiek i gdziekolwiek.

(Transmitery powinny być zaprojektowane jako dodatkowe, nowe części elektryczne współdziałające ze starymi częściami. Powstałe w ten sposób, nowe części posiadają nie tylko funkcje części oryginalnych, ale mogą również emitować radiację poprzez kontrolę z odległości.)

Powyższe fakty wskazują również na to, że operatorzy maszyny umysłu są wielkimi złoczyńcami.

Nie tylko będą oni czytali twoje myśli, ale również skrzywdzą oni twoje ciało poprzez ich niewidoczną broń radiacji elektromagnetycznej. Poprzez to, mogą oni decydować jaka jest kondycja twego ciała, czy w jakim stanie pozwolą ci żyć. Ich akcje są gorsze od tych Stalina i jego filozofii – stalinizmu w Rosji. Stalinizm determinował tylko dystrybucję materiału („redystrybucję”), ale operatorzy maszyny umysłu będą dystrybutowali życie i kondycję zdrowia innych ludzi, poprzez użycie ich niewidocznych fal radiacji elektromagnetycznej (lub broni bezpośredniej energii) dla krzywdzenia twego ciała w twym domu, samochodzie, lub gdziekolwiek, w związku z ich zdolnością kontroli z odległości i ogólnonarodowym systemem obserwacji.

Zanim wyrażę swą opinię odnośnie metody pracy maszyny umysłu, chciałbym poruszyć pracę doradcy do spraw militarnych i wywiadowczych – Mr. Harolda Wolffa. Określił on pewne specjalne metody, takie jak: wywrotowość, pokusa i przesłuchanie. Pan Wolff skolekcjonował te rodzaje doświadczeń z zapisów CIA dotyczących „gróźb, tortury, przymusu, uwięzienia, izolacji, deprawacji, poniżenia, prania mózgu, czarnej psychiatrii, hipnozy” i powiązał je w podstawową teorię i zdolność przesłuchania. Zoferował on również studiowanie tych metod. (John Marks, strona 149)

Tak więc podstawowa teoria operowania maszyny umysłu i zdolności CIA zawierały w sobie wszystkie powyższe metody, oraz znajomość map mózgu, nauk neurologicznych i.t.d. Ponieważ sprzedali oni maszynę umysłu do innych krajów, to musieli wybudować w tych krajach system obserwacji dla tej maszyny na dużym obszarze. Również, takiej samej teorii i zdolności operacji maszyny umysłu uczyli się operatorzy z innych krajów, dla konsekwentnej protekcji maszyny jako wielkiego sekretu.

Więc, akcje operatorów są okrutne, kiedy znajdują się oni w centralnej stacji kontroli, lub kiedy używają ich maszyny umysłu aby się kogoś pozbyć.

W związku z ich podstawową teorią operowania, zdolnościami, treningiem i osobowościami, operatorzy odróżniają się od innych ludzi w nastepujący sposób:

(1). Posiadają oni inne rozeznanie obowiazujących praw społecznych, w odniesieniu do określenia tego, kto jest dobry a kto zły.

Normalne rozeznanie społeczne dąży do opieki nad obywatelami przestrzegającymi prawa, oraz do karania tych, którzy naruszyli prawa naszego społeczeństwa. Porownując te zasady z zasadami operatorów maszyny umysłu, ich zasady wydają się pozostawać w zupełnej odwrotności do ogólnie przyjętych norm społecznych.

Operatorzy rozróżniaja, kto jest dobry a kto zły, na podstawie ich specjalnych zasad i nigdy nie biorą pod uwagę obowiązujących praw. Kryminaliści mogą być dla operatorów dobrymi ludźmi, jeśli operatorzy są w stanie przewidzieć akcje kryminalisty, oraz jeśli kryminalista nie narusza interesu grupy posiadającej maszynę umysłu.

Również, operatorzy nie skrzywdzą kryminalisty w żaden sposób, aby unikać wycieku informacji. Z drugiej strony, obywatel przestrzegający prawa może być zaliczony do złych ludzi, jeśli operatorzy nie mogą przewidzieć jego akcji, oraz kiedy obywatel przestrzegający prawa znajduje się w jakiś sposób w opozycji do interesu grupy posiadającej maszynę umysłu.

Także, operatorzy maszyny będą próbowali pozbyć się w jakikolwiek sposób obywatela przestrzegającego prawa, dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyny umysłu.

(2) Operatorzy maszyny mają zawsze dwie twarze, lub są trenowani dla używania wielu osobowości.

Kiedy operatorzy maszyny umysłu mieszkają w ich domach, zachowują się oni tak jak zwyczajni ludzie. Dostosowywują się do prawa, rozmawiają z tobą jak przyjaciele, oraz mają ich rodziny i dzieci, tak jak każda inna przeciętna osoba.

Lecz kiedy ci ludzie znajdują się w pracy (pracując w centralnej stacji maszyny, lub używając maszyny umysłu z domu), zachowują się oni jakby byli zupełnie innymi ludźmi. To tak, jakby ich osobowości zmieniały się z zupełnie normalnych na coś okropnego, bez honoru i poszanowania dla ludzkich praw i życia. To tak, jakby ci ludzie posiadali zupełnie inne osobowości i przybierali te osobowości wtedy kiedy pracują.

Operatorzy przyjmują pozycję siły i ukazują ich ofiarom swą „ciemną stronę”. Ci operatorzy maszyny będą torturować, obrażać, grozić, zmuszać, poniżać, kusić, prać mózg ofiary i.t.d. Również, użyją oni fal niewidocznej radiacji jako broni (czy tak zwanej broni nie powodującej skutków śmiertelnych) dla usunięcia ofiary, jeśli wysuwa się ona spod kontroli.

(3) Większość operatorów maszyny umysłu traktuje siebie jako lepszych, jako obywateli pierwszej klasy, szczególnie kiedy znajdują się oni w centralnej stacji maszyny, lub używają maszyny umysłu w jakimkolwiek miejscu.

Tych którymi się zajmują, operatorzy uważają za swoje „dzieci”. Te „dzieci” mogą na razie żyć spokojnie, jak długo „dzieci” ich nie zdenerwują i jak długo „dzieci” nie zagrażają interesowi operatorów maszyny.

Operatorzy mogą obserwować wewnętrzną tajemnicę jakiejkolwiek osoby lub czytać ludzkie myśli. Mogą równiez krzywdzić ludzi poprzez ich niewidzialne fale radiacji, podczas kiedy ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Ludzie znajdują się totalnie pod ich kontrolą i ignorują swą sytuację. Bez publicznej świadomości i bez prawa wiążącego ich akcje, lub komisji regulacyjnej, która sprawdzałaby operatorów maszyny umysłu, są oni wolni na tyle, aby widziec się „powyżej prawa” i „nietykalnymi”. Nie będą oni uważali już, że służą społeczeństwu. Operatorzy maszyny będą się uważali za obywateli pierwszej klasy, lub posiadaczy innych ludzi.

Tak jak w starej erze „siły korupcji”, większość operatorów cieszyła się nieautoryzowana siłą stanowczo za długo. Myślą oni, że mogą robić co tylko chcą i nie będą nigdy odpowiedzialni, ponieważ ich narzędzie używa fal niezauważalnej radiacji, która nie pozostawia żadnych śladów. Mogą oni skrzywdzić lub pozbyć się kogokolwiek, bez obawy przed aresztowaniem, ponieważ nie ma dowodów, na podstawie których można byłoby ich sądzic.

(4) W pewien sposób, filozofia grup używających maszyny umysłu jest bardzo podobna do filozofii „braku narodowych granic” Europejskiego Wspólnego Rynku. Jakkolwiek, filozofia grupy posiadającej maszynę umysłu odnosi się bezpieczeństwa politycznego, zamiast ekonomii.

Operatorzy maszyny umysłu są grupą bardzo specjalną (wykraczającą poza rząd) i w zasadzie, kiedy pracują, to nie należą oni do żadnego kraju. Jest tak dlatego, że podczas ich pracy, nie liczą się oni z prawem ani z konstytucją żadnego kraju, czy też z czymkolwiek, co może mieć wpływ na system maszyny umysłu.

Operatorzy grupy (systemu) używającej maszyny umysłu pomogą każdemu krajowi pozbyć się kogokolwiek, kto mógłby zagrozić jej bezpieczeństwu.

W taki sposób, kobieca ofiara z Taiwanu, której dokuczała taiwańska grupa maszyny umysłu, zetknęła się z tą samą sytuacją, nawet po przeniesieniu się do USA. (Opiszę to dokładniej potem)

W takiej sytuacji, operatorzy maszyny umysłu z jakiegokolwiek obcego kraju byliby w stanie wykryć wspólnymi siłami naturalizowanych obywateli Stanów Zjednoczonych i wymieniać o nich dane i informacje.

(5). W złej wierze, operatorzy maszyny umysłu EMR uważają, że posiadanie „bata” równa się możliwościom. Bezpieczeństwo systemu maszyny umysłu jest uważane przez grupę kontrolującą maszynę, za ważniejsze od Konstytucji Kraju.

Tak więc, robią oni wszystko by postępować swą specjalną drogą. Ich akcje wskazują na to, że wierzą oni tylko w siłę i zawsze używają ich niewidocznej radiacji, jako broni dla wymuszania uległości ofiar.

Dzieje się tak tylko dlatego, że ich fale radiacji są niewidoczne, bezdźwięczne (z wyjątkiem pełnego boleści wycia ich ofiary), nie pozostawiają zewnętrznych dowodów zranienia i nie ma w ich działaniu normalnie rozumianego kontaktu fizycznego. Tak więc, nie ma żadnych śladów przestępstw przez nich popełnianych. Nie są oni odpowiedzialni wobec prawa.

Ponieważ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zbrodnie, ich pełne zła przekonanie głosi, że gdzie używa się bata, tam są możliwości. Używali oni w ten sposób metod takich jak: tortury, poniżenie, groźby, szantaż, pranie mózgu, i.t.d., dla skrzywdzenia i zmuszania do posłuchu.

(6). Operatorzy Maszyny Umysłu praktykują stalinizm. Nie tylko będą oni czytali twoje myśli, ale również skrzywdzą twoje ciało poprzez ich niewidoczne bronie elektromagnetycznej radiacji. Poprzez to, mogą oni decydować jaki będzie stan twojego zdrowia, czy w jakim stanie zdrowia pozwolą ci żyć. Ich akcje są podobne, w swym rodzaju, do rosyjskiego stalinizmu, ale stają się jeszcze gorsze. Polityczne zasady stalinizmu determinowały tylko dystrybucję materiału (redystrybucję), natomiast operatorzy maszyny umysłu będą decydowali o życiu innych ludzi (czy mają żyć, czy umrzeć) dlatego, że używają niewidocznej radiacji elektromagnetycznej (lub broni bezpośredniej energii) dla krzywdzenia twego ciała w twym domu, samochodzie, lub gdziekolwiek, w związku z ich zdolnością kontroli z odleglości i ogólnokrajowym systemem obserwacji.

Chciałbym przedstawić czytelnikom pewne dowody na to, że to co powiedziałem jest prawdą.

Istnieje osiem tego rodzaju przypadków, zrelacjonowanych w „Microwave harassment and mind control experimentation” (Dokuczliwość mikrofalowa i eksperymentacja kontroli umysłu). (patrz, strona 8,9 w „Electronic Survillance Project” – autorstwa Jullianne McKinney, Grudzień 1992)

(załącznik)

—————————————————————————————–

Pewna osoba (doprowadzona do maksymalnego stresu z powodu nieustającego, elektronicznego dokuczania jej dzieciom) zabiła dziecko, próbując oszczędzić mu kolejnych bóli.

Inna osoba została powiadomiona telefonicznie przez pracownika lokalnej Sieci Energetycznej, że jeśli dba o życie jej dzieci, to musi zaprzestać opozycji wobec instalacji lini wysokiego napięcia. Od czasu tej groźby, jej jedenastoletnia córka została zniszczona przez niemożliwą do zdiagnozowania chorobę. W tej chwili jest również oczywiste dla tej osoby, że jej trzyletni syn odbiera spowodowane zewnętrznie sygnały dźwiękowe.
———————————————————————————————

Jeśli Departament Energii jest rzeczywiście zaangażowany w powyższym przypadku, to co może to oznaczać? Oznacza to, że nasz rząd rzeczywiście używa maszyny umysłu EMR, lub że przynajmniej, używa niewidocznych broni mikrofalowych.

W tych przypadkach, członkowie tych rodzin nie otrzymali przekazów dostarczonych przez operatorów maszyny umysłu bezpośrednio do mózgu. Można byłoby zapytać, z jakiej przyczyny? Według mojej własnej opinii, chciałbym powiedzieć, że te rodziny w zasadzie nie powinny być obiektem tortur dla operatorów maszyny umysłu tylko dlatego, że znajdują się one pod ich kontrolą. Jakkolwiek, od czasu kiedy akcje członków rodziny, lub ich pozycje, znajdują się w konfrontacji z grupą posiadającą maszynę umysłu, wtedy operatorzy tej maszyny mogą użyć niewidocznych broni mikrofalowych (broni bezpośredniej energii) dla skrzywdzenia dzieci tych ofiar i szantażowania ich w otwarty sposób (poprzez telefony do tych ofiar).

Powyższa informacja potwierdza również, że kiedy żyjesz w systemie używającym maszyny umysłu EMR dla kontroli, nie ma dla ciebie bezpiecznego miejsca. Tak, że jeśli dzieci z tych przeciętnych rodzin pozostają w domu lub przebywają w szpitalu, to i tak nie mogą uniknąć krzywdy powodowanej przez te kontrolowane z odległości i niewidoczne bronie mikrofalowe (czy też bronie bezpośredniej energii), jeśli operatorzy maszyny umysłu tego chcą.

Ci rodzice nie są w stanie zrobić nic, aby pomóc ich dzieciom lub uwolnić je od bólu, zbolała matka zabiła jedno z dzieci aby uwolnić je od dalszych cierpień. Sytuacja tego rodzaju udowadnia, że system obserwacji maszyny umysłu EMR jest już założony i obejmuje cały kraj. Również, niewidzialne fale broni niezmiernie małej częstotliwości są w stanie kontrolować z odległości transmitery i fokusować fale, by krzywdzić kogokolwiek i gdziekolwiek.

(Transmitery powinny być zaprojektowane jako dodatkowe, nowe części elektryczne współdzialające ze starymi częściami. Powstałe w ten sposób, nowe części posiadają nie tylko funkcje części oryginalnych, ale mogą również emitować radiację poprzez kontrolę z odległości.)

Powyższe fakty wskazują również na to, że operatorzy maszyny umysłu są wielkimi złoczyńcami.

Jaki rzeczywiste problemy stwarza naszemu społeczeństwu grupa używająca maszyny umysłu? Tutaj podaje niektóre zasady operacyjne tej maszyny i poruszam problemy wynikające z jej użycia:

1. Od kiedy jesteś śledzony poprzez maszynę czytającą umysł, twoja prywatność przestaje egzystować. Ta maszyna używa fal radiacji elektromagnetycznej dla inwestygacji osoby, tak, że ktoś śledzony nie zdaje sobie zupełnie z tego sprawy. (radiacja elektromagnetyczna jest niewidoczna i przenika przez ściany, cegłę, większość metali i prawie wszystko na jej drodze.) Następnie, zebrane fale mózgowe zostają przesłane do CPU, a tam są one przetłumaczone na słowa lub obrazy opisujące ludzkie myśli.

Te obrazy i słowa są wtedy przesłane na ekran monitora, dla ich analizy przez śledzących. Ponieważ osoba śledzona nie jest w stanie zauważyć radiacji elektromagnetycznej, totalnie nie zdaje sobie sprawy z naruszenia jej prywatności. (jej myśli czytanych przez innych) Ta maszyna może być używana zarówno w dzień jak i w nocy. Jest ona częstokrotnie używana non-stop, a myśli ofiary są nieustannie monitorowane. Z takiego powodu, marzenia, pomysły, wewnętrzne tajemnice, czy inne odczucia prywatne będą dla śledzących otwartą księgą. Więc, śledzący muszą tylko używać maszyny blisko miejsca gdzie żyjesz czy pracujesz, a wtedy skradną twoją największą wewnętrzną tajemnicę i pozbawią cię prywatności.

Proces czytania myśli odbywa się w następujący sposób: W pierwszym rzędzie, dwie maszyny zostają zainstalowane dla pracy z dwóch różnych kątów. Potem, obydwie maszyny emitują radiację wysokiej intensywności, która przechodzi przez mózg danej osoby. Jedna z tych maszyn będzie emitowała radiację, a maszyna z drugiej strony będzie przechwytywała fale radiacyjne i interpretowała informacje. Po tym jak wykryte fale mózgowe ofiary zostaną przesłane do CPU, zostaną tam przetłumaczone na słowa i obrazy. Finalnie, zostaną one wyświetlone na monitorze w formie, którą operator może czytać i rozumieć.

SCHEMAT DZIAŁANIA MASZYNY UMYSŁU EMR
Fale elektromagnetyczne

1Najlepszym sposobem na czytanie myśli jest spowodowanie snu i marzeń sennych ofiary, ponieważ w tym czasie śledzona osoba posiada małą kontrolę nad tym, o czym myśli jej umysł. To pozwala śledzącym skłonić ofiarę do marzeń na tematy, które wydają się być dla nich ważne. Tak więc, śledzący będzie przeprowadzał inwestygację przede wszystkim w nocy. Jakkolwiek, jest rzeczą ważną pamiętać, że oni są w stanie czytać twoje myśli o każdym czasie, nawet jeśli ofiara jest całkowicie rozbudzona.

Jeśli śledzący są zainteresowani jakąś specjalną informacją, to nie tylko będą oni czytać czyjeś myśli, ale aktywnie pokierują osobą, aby myślała na tematy ich interesujące. Maszyna umysłu jest nie tylko w stanie odkodowywać wzory mózgowe, ale również może ich używać dla wysyłania informacji. Na przykład, śledzący mogą wysłać do mózgu danej osoby obraz dotyczący interesującego ich tematu i ta wizja pobudzi ją do myślenia na dany temat. Te możliwości pozwalają również śledzącym na studiowanie osobowości oraz historii danej osoby.

Tak więc, dla przykładu, mogą oni faksowac zdjęcie nagiej dziewczyny, lub mężczyzny, do snu śpiącej ofiary. Wtedy, operatorzy mogą studiować jej reakcje dla zdeterminowania jej preferencji seksualnych i.t.d.

W cytowanym poprzednio artykule o badaniach w San Diego Hospital, zawarta jest informacja o 80 procentowej szansie prawdopodobieństwa na to, że testowany rozpozna znajome zdjęcie (Do analizy wzorów mózgowych ofiary używany jest komputer, który determinuje czy zna ona dany obraz czy nie i w tym wypadku, nie ma ona nic do powiedzenia). To dowodzi, że pewien wzór mózgowy reprezentuje pewien obraz i jeśli taki wzór jest wysłany do ludzkiego mózgu, to mózg danej osoby zacznie formowanie „obrazu” związanego z tym właśnie wzorem mózgowym.

2. Ekspozycja do radiacji emitowanej przez tą maszynę jest nie tylko szkodliwa dla twego ciała, ale może ciebie też zabić.

Kiedy ta maszyna jest operowana na wysokiej częstotliwości, może ona byc użyta do zabicia. Promienie radiacji wysokiej częstotliwości, emitowanej przez tą maszynę, mogą być skierowane na twoją głowę lub ciało. Jeśli celem jest twoja głowa, może zostać zniszczony twój centralny system nerwowy. Jeśli celem jest ciało, zostaną zniszczone jego organy. Jeśli celem jest twoje serce, może ono doznać choroby i maszyna jest w stanie spowodować czyjąś śmierć, tak jakby wynikła ona z przyczyn naturalnych.

Jeśli nawet maszyna nie jest operowana na bardzo wysokiej częstotliwości, długa ekspozycja do radiacji uczyni osobę chorą i powoli spowoduje jej śmierć. Poza tym, neurologowie zajmujący się badaniami nad zmianą zachowania, mogą donieść użytnikowi broni mikrofalowej (niewidocznych fal radiacji), jak efektywnie jest ona w stanie zniszczyć system nerwowy ofiary.

Popatrzmy teraz w tył i wspomnijmy reakcje oficerów rządu na raporty ludzi doznających takich sytuacji. Rzecznik FBI potwierdził, że pojawiła się duża liczba próśb o pomoc od „osób”, które wierzą, że zostały „spięte przez fale radiowe”.. ( Patrz str. 10 w „Microwave Harassment & Mind Control Experimentation”. Grudzień, 1992)

Niestety, podając za powyższym sprawozdaniem, te ofiary są traktowane tylko jako „Osoby cierpiące z powodu problemów psychicznych „, po czym ich przypadki są zdysmisjonowane.

Prześledźmy teraz, czy ktoś może być „spięty” przez radiację elektromagnetyczną?

Jeśli niektórzy ludzie wierzą, że zostali spięci (zatarci) za sprawą przypadkowych wyładowań elektrycznych, chciałbym wskazać, dlaczego te nie mogą zostać uznane za przyczynę.

Prawie każdy słyszał frazes mówiący o tym, że „piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce „. Jest to niezmiernie ważna obserwacja. Szansa na to, że piorun uderzy w określone miejsce jest całkiem mała, a szansa uderzenia w to samo miejsce jest uważana za astronomicznie małą (lub niemal równą zeru).

Dlatego, że pomimo piorun uderza zawsze w najwyższy punkt danego obszaru, najwyższy punkt nie będzie już najwyższym punktem po spiorunowaniu. Z tego powodu, piorun nigdy nie uderza w to samo miejsce (ten sam punkt) dwa razy. (albo, określenie powinno brzmieć: piorun nigdy nie uderza dwukrotnie w najwyższy punkt.)

Ten sam rodzaj logiki odnosi się do tych reportowanych przypadków bycia „spiętym przez fale radiowe”. Jeśli ten rodzaj „spięcia” jest spowodowany czynnikami naturalnymi, to nie powinno ono porazić tego samego miejsca (osoby) dwukrotnie (tak samo, jak w wypadku wyładowania atmosferycznego). Jeśli następuje wielokrotne porażenie tego samego miejsca (czy osoby), to powinno to być uważane za używanie broni, z premedytacją i przez człowieka, czy pod ludzką kontrolą dla wyrządzenia szkody.

Wierzę w to, że te ofiary bywały „spięte przez fale radiowe” wiele razy, ponieważ, jeśli te „spięcia” wydarzyły by się raz, czy dwa razy, mogłyby one uznać je za przypadkowe. Tylko kiedy te ofiary są „spięte” przez „fale radiowe” nieustannie, co szkodzi ich zdrowiu, będą one prosić o pomoc władze czy FBI.

Tak więc, jeśli te „fale radiowe” nie mogą być spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, ani nie mogą powstać poprzez wyładowania elektryczne zaistniałe z powodów naturalnych, to musi je powodować coś, co zostało skonstruowane przez człowieka i co jest przeznaczone dla szkodzenia i torturowania ludzi. Dla tych względów, te skonstruowane przez człowieka urządzenia, muszą być bronią używającą fal radiacyjnych.

Jak do tej pory wiemy, że tylko „Bronie nie powodujące skutków śmiertelnych” mogą spowodować wrażenia spięcia elektrycznego. To są jedyne bronie jakie znamy z tego, że mogą one używać fokusowanej radiacji dla zranienia celu jakim jest żywy człowiek. Podając za sprawozdaniami naukowców, „Bronie nie powodujące skutków śmiertelnych” używają: wysokiej mocy mikrofal (nie-termicznych), generatora pulsacji elektromagnetycznej, poddźwięków, radiatorów izotropowych, i.t.d.

W obecnej chwili wiemy, że pośród naszego społeczeństwa, jedynie niektóre departamenty rządowe posiadają te bronie niezabijające. Żaden z obywateli cywilnych nie posiada ani nie używa tych broni, jak długo nie jest on związany z agencjami wywiadowczymi. Dlatego użytkownicy „Broni nie powodujących skutków śmiertelnych” muszą wszyscy być pracownikami rządu (bez względu na to, czy noszą oni mundury czy nie).

Tak więc, te „dymiące pistolety” ukryte są w kieszeniach niektórych skorumpowanych oficerów, którzy naruszają przywileje i prawa ludzkie obywateli USA.

Ci skorumpowani oficjałowie są kryminalistami, którzy zdradzili powierzone im zaufanie obywateli Stanów Zjednoczonych. Co więcej, ich działania naruszyły Amerykańską Konstytucję, prawa cywilne, oraz najbardziej podstawowe prawa ludzkie ich ofiar.

Wyciągając wnioski, na podstawie przedstawionych powyżej dowodów, zaczyna pojawiać się przerażający obraz. Kiedy ofiary donoszą, że zostały „spięte przez fale radiowe”, większość z nich traktowana jest przez władze jako ofiary choroby umysłowej i ich zarzuty są dysmisjonowane. (Podając za sprawozdaniem „Microwaves Harassment & Mind Control Experimation” z ANSA) Jeśli uważalibyśmy, że władze rzeczywiście nie posiadają „broni nie powodujących skutków śmiertelnych”, to wtedy popełniały by one jedynie błąd w rozeznaniu. Jakkolwiek, ewidencja dowodzi, że w rzeczywistości tylko oficerowie i władze posiadają tą broń. W świetle tego, władze które oskarżają ofiary o „choroby psychiczne”, powinny być uważane za czynniki ukrywające prawdę o nadużywaniu tych broni.

Ukrywanie prawdy o tych nadużyciach, wskazuje na konspirację przeciwko wszystkim ludziom żyjącym w Stanach Zjednoczonych. Ukrywanie prawdy wskazuje na intencje kontynuacji nadużyć bez publicznej świadomości. Bez publicznej świadomości, nie będzie nacisków na ciało ustawodawcze dla regulacji użycia tych broni. Bez takiej regulacji, skorumpowani urzędnicy będą mogli robić to, na co tylko mają ochotę, nie obawając się kary, a ofiary nie będą w stanie znaleźć pomocy prawnej. Kontynuacja nadużywania tej broni zacznie być groźbą dla każdego Amerykanina. Jak długo na zewnątrz Stany Zjednoczone mogą ciągle wydawać się „Krajem Wolności”, a nawet mogą mieć więcej spokoju, ponieważ desydenci i krytycy tych skorumpowanych osobistości zostali uciszeni, to w rzeczywistości nasz kraj zejdzie na drogi państwa policyjnego. Również, te ofiary są z całą pewnością ofiarami politycznej i społecznej konspiracji.

Do tej pory zorientowaliśmy się, że bronie „nie powodujące skutków śmiertelnych” powodują te same symptomy i używają niewidocznych fal radiacji. W ich skład wchodzą emitory mikrofal wielkiej mocy, generatory pulsacji elektromagnetycznej, poddźwięki, radiatory izotropowe, i.t.d. Również wiemy o tym, że jedynie niektóre departamenty rządowe są w posiadaniu broni nieuśmiercających, z jakimi ma do czynienia nasze społeczeństwo.

Tak więc, ludzie którzy są „spięci przez fale radiowe” nieustannie czy tylko parokrotnie, uważają, że jest to sytuacja alarmująca nasze społeczeństwo, ponieważ ofiary udowodniły, że kilka urzędów nadużywa broni nieuśmiercających przeciwko obywatelom USA nieustannie i w głęboko utajony sposób. Oficerowie nadużywający tych broni są rzeczywistymi kryminalistami, ponieważ naruszają oni Prawa Człowieka i działają przeciwko Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Nawiązując do sprawozdania ANSA: „Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation” Grudzień 1992, jest ono dowodem na to, że niektórzy oficerowie (ci którzy naruszają prawa człowieka) używają tych broni, nie powodujących skutków śmiertelnych, na obywatelach USA od długiego czasu. (ANSA: patrz wyjaśnienia poniżej)

3. Ta maszyna może być używana dla spowodowania ludzkiego szaleństwa.

Jeśli operatorzy tej maszyny umysłu zadecydowali pozbyć się ich ofiary, jedną z ich pierwszych taktyk będzie gra z jej umysłem. W pierwszym rzędzie, użyją oni maszyny czytającej umysł do poznania sekretów lub planów ofiary. Potem, z premedytacją będą atakowali ofiarę, gdziekolwiek by ona nie poszła. Ci operatorzy wytworzą wrażenie, że wiedzą wszystko o planach i sekretach ich ofiary. Ich celem jest spowodowania w ofiarze uczucia mówiącego o tym, że nie ma ona żadnej prywatności. To będzie prowadziło ofiarę do fałszywego przekonania, że wszyscy wszystko o niej wiedzą. W końcu, nieustanny stres poprowadzi ją do paranoi i szaleństwa.

Jeśli to się nie udaje, operatorzy będą „mówili” do ofiary. Ta mowa będzie trwała 24 godziny na dobę, aż doprowadzi to ofiarę do szaleństwa lub spowoduje, że będzie ona zachowywała się jak szalona.

Proszę mi teraz pozwolić wytłumaczyć, na jakiej zasadzie się tak dzieje.

Ludzki mózg jest odpowiedzialny nie tylko za myśli, ale jest on również odbiornikiem impulsów elektrycznych, dochodzących z różnych części ciała. Mózg przetwarza te sygnały na rzeczywisty dźwięk lub wrażenie. Dla przykładu, ludzkie uszy kolekcjonują tylko fale dźwiękowe. Potem, jednym z organów jest kanał słuchowy, przekładający te dźwięki na impulsy i wysyłający je do mózgu. Wtedy mózg przekłada te impulsy na dźwięki, które „słyszymy”. Tak więc, jeśli zaistnieje możliwość wysłania sygnału elektrycznego (charakteryzująca czyjąś przemianę) prosto do mózgu, to jego posiadacz będzie słyszał rozmowę, bez rzeczywistego słuchania poprzez uszy. Uszy są zupełnie pominięte w tym procesie słuchowym.

(Ten typ technologii jest używany przez medycynę: „Umożliwili oni ludziom bez słuchu rozmawiać znowu przez telefon, poprzez umieszczenie elektrod w ich uszach” i „poprzez umieszczenie elektrod w tyle mózgu niewidomej kobiety spowodowali, że widziała ona świetlne kształty” – w specjalnym reportażu o tajemnicach zmysłów, z magazynu „Discover”, Czerwiec 1993.)

Jest jeszcze inny reportaż o tym, jak ta technologia rozwijała się wspólnie z technologiami kontroli umysłu, wydrukowany w angielskim magazynie ” Lobster „ w Czerwcu 1993 roku. Podaje on:

Pani Janet Morris potwierdziła udział Johna Alexandra w projektach psychotronicznych i kontroli umysłu, odbywających się w Los Alamos National Laboratories. Alexander i jego zespół współpracowali bieżąco z Dr. Igorem Smirnovem, psychologiem z moskiewskiego Instytutu Psycho-Korelacji. Zostali oni zaproszeni do Rosji, po tym kiedy Janet Morris odwiedziła ten kraj w roku 1991. Pokazano jej tam technikę zapoczątkowaną przez rosyjski departament psycho-korekcji z Moskiewskiej Akademi Medycznej. Rosjanie używają techniki elektronicznej analizy ludzkiego umysłu dla jego influencji. Wysyłają oni podświadome komendy, używając haseł transmitowanych za pomocą „białego dźwięku” lub muzyki. Poprzez użycie poddźwiękowej transmisji bardzo małej częstotliwości, ten akustyczny, psycho-korekcyjny przekaz jest transmitowany przez przewodność kości – zatkane uszy nie powstrzymałyby tego przekazu. Do takiego celu, należałoby użyć systemu obrony całego ciała. Podając za Rosjanami, podświadome przekazy przenikają stan świadomości i są niemal natychmiastowo efektywne.

Pomimo tego, że powyższe urządzenie jest wytwarzane w Rosji, reportaż ten udowadnia, że istnieje możliwość wysyłania głosów do umysłu osoby, która „nie słyszy” ich w rzeczywistości.
(Ludzie którzy przebywają z namierzoną osobą w tym samym pomieszczeniu, ale nie w tym samym miejscu, również nie byliby w stanie słyszeć żadnych głosów.)

Powróćmy teraz do rozpatrzenia reakcji władz na doniesienia obywateli skarżących się, że „słyszą głosy” w mózgu.

Rzecznik FBI przyznaje, że otrzymano dużą liczbę próśb o pomoc od ludzi wierzących w to, że zostali oni „spięci przez fale radiowe” i / lub „słyszą głosy”.. ( Patrz strona 10 w „Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation ) Jakkolwiek, podając za sprawozdaniem, ludzie ci będą traktowani tylko jako osoby „cierpiące na zaburzenia psychiczne”, a ich przypadki będą zdysmisjonowane przez FBI.

Sprawdźmy teraz, czy odbieranie głosów w mózgu może być spowodowane przez środki elektroniczne?

Poniższy tekst jest zaczerpnięty z książki Dr. Roberta Beckera (który był przedstawiany dwukrotnie do Nagrody Nobla za pracę w dziedzinie bio-elektromagnetyzmu) opublikowanej w roku 1985. (tytuł: Body Electric)

We wczesnych latach sześćdziesiątych, Frey (Dr.Frey jest naukowcem, który pracował nad projektem Pandora fundowanym przez US Navy) dowiedział się, że mikrofale pomiędzy 300 a 3000 MHz pulsują w specyficzny sposób, ludzie (nawet pozbawieni słuchu) mogą ję „słyszeć”.

W roku 1973 Dr. Joseph C. Sharp, służąc osobiście jako obiekt eksperymentu, słyszał i rozumiał wymawiane słowa, wysyłane do niego poprzez audiogram pulsowanych mikrofal (analogie słownych wirbracji dźwięku) promieniowanych do jego mózgu, podczas kiedy znajdował się on w komorze bezechowej.

Dr.Becker skomentował to: „Takie urządzenie ma oczywiste możliwości użytkowe w ukrytych operacjach, mających na celu doprowadzenie namierzonej osoby do szaleństwa poprzez „głosy”, lub dla dostarczenia niewykrywalnych instrukcji dla zaprogramowanego zabójcy.”

Tak więc, możliwość dostarczenia przekazu słownego do ludzkiego mózgu, poprzez środki elektroniczne, jest faktem autentycznym.

Musimy edukować społeczeństwo, że jest to rzeczywiście możliwe i że ta technologia została użyta do wytworzenia broni, aby operatorzy tych „broni nie powodujących skutków śmiertelnych” nie mogli dłużej oszukiwać amerykańskiej opini publicznej, twierdząc iż jej ofiary są zwykłymi szaleńcami, podczas kiedy w rzeczywistości ofiary te są zupełnie normalne.

Jedynie poprzez tą edukację i generalną aprobatę takiej opini, powstanie atmosfera, która pozwoli ofiarom wystąpić z prawnym oskarżeniem tych kryminalistów. Dopóki się tak nie stanie, ci kryminaliści pozostaną ponad prawem i nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za ich pełne zła akcje.

„Maszyna Czytajaca Umysł” używa dla imitacji częstotliwości, impulsów elektrycznych, takich samych zasad jak rzeczywisty dźwięk (poprzez uszy). Wtedy te fale elektromagnetyczne są skierowane bezpośrednio do mózgu ofiary. To spowoduje, że słyszy ona to, czego chcą operatorzy, podczas gdy inni nie są w stanie tego słyszeć.(Ponieważ nie są to fale dźwiękowe)

Śledzący nadużywają powyższych zasad naukowych dla doprowadzania ich ofiar do szaleństwa. Jeśli ich ofiara nie ulegnie tej pierwszej taktyce, używają oni następnej metody: Użyją oni radiacji mikrofalowej dla przesłania głosu operatora na ofiarę (krzyczącego bezpośrednio na jej mózg).

Obiekt takiego działania będzie słyszeć to co mowią, jako normalny szeptany dialog, ale naprawdę to nie jest głos pochodzący od fal dźwiękowych, który mógłby być odbierany przez uszy. Ponieważ ofiara nie jest w stanie znaleźć wokół niej kogokolwiek, kto mógłby do niej mówić, zacznie ona myśleć, że wyobraża sobie głosy. W miarę kontynuacji audio-dokuczliwości tego typu, zacznie ona w końcu uważać, że jest chora psychicznie.

Jeśli nawet to nie zdaje egzaminu, śledzący zaczną z ofiarą kłótnie, przesyłając na nią dialog, który spowoduje jej gniew. Ofiara może być sprowokowana do reakcji na naśmiewanie się, wyzwiska, czy obraźliwy język. Często, ofiara zareaguje na to wybuchem w miejscu publicznym (to jest tam, gdzie operatorzy będą próbowali aktywnie prowadzić tą operację). To doprowadzi ludzi otaczających ofiarę do mylnego wniosku, że jest ona szalona (ponieważ wszyscy będą widzieli jej niesprowokowany wybuch).

W ten sposób, operatorzy maszyny czytającej umysł zastawiają pułapkę na ich ofiary, w celu spowodowania ogólnego wrażenia ich szaleństwa. Inni ludzie mogą błędnie myśleć, że ofiara sprzecza się z duchem i przekonają ofiarę, że jest ona chora psychicznie. W końcu, wszyscy będą uważali ją za szaloną i ofiara znajdzie się w kompletnej izolacji.

Dla uniknięcia tej pułapki przez szeroką publikę, którą może spotkać taka sama sytuacja i która może wpaść w sidła, chciałbym w tej chwili, dla wyjaśnienia zagadnienia mikrofalowych głosów, przytoczyć odpowiedź do Dr.Stevensona

(załącznik)


Dr.Stevenson (PhD w psychologii) jest czytelnikiem moich prac na Internecie. Wysłał on do mnie zapytanie, w jaki sposób można odróżnić głosy mikrofalowe od przypadku schizofrenii?

Odpowiedź jak poniżej:


W 1973 roku eksperyment Dr.Sharpa spowodował, że słyszał i rozumiał on wymawiane słowa, przesyłane do jego mózgu poprzez częstotliwość mikrofalową.

Ponieważ głosy (dostarczane do mózgu poprzez mikrofale) pochodzą od innych ludzi, powinne one zachowywać ton i akcent osoby która mowi.

Tak więc, ofiara odbierająca w jej mózgu mikrofalowe głosy (podczas gdy nikt dookoła nie słyszy tego głosu, ponieważ jest on dostarczany poprzez mikrofale a nie fale dźwiękowe) powinna rozróżnic je jako głosy innej osoby szepczącej w jej umyśle. Jeśli ktoś jest w stanie dokonać takiego rozróżnienia, to te głosy powinny być spowodowane przez mikrofale.

Myśli są bezsłownym językiem umysłu, a język wyraża myśli poprzez słowa. Kiedy myślisz, to jest tak, jakbyś szeptał w umyśle używając właściwego tobie tonu. Różni się to bardzo od sytuacji, kiedy ktoś używa mikrofal dla przesłania do ciebie słów.

Z powodu tej oczywistej różnicy, łatwo jest odróżnić głosy przychodzące poprzez mikrofale. Tak więc również, jest to odpowiedź na pytanie.

Jeśli inni ludzie używają częstotliwości mikrofalowej dla przesyłania do ofiary wymawianych słów, to głosy te powinny posiadać ton i akcent należące do innych i odróżniające się od tonu i akcentu ofiary. W ten sposób, ofiary urządzenia tego rodzaju mogą nauczyć się analizować tą różnicę, po czym nie będą wierzyły głosom mikrofalowym i nie będą wpadać w zasadzki.

Jakkolwiek, jesli ktoś uwierzy, że głosy należą do niego/jej, lub do dobrego przyjaciela, czy nawet dojdzie do błędnego przekonania, że ten rodzaj głosu pochodzi od Boga (jeśli ma do czynienia z głosem męskim) lub anioła (jeśli jest to głos żeński) i będzie próbować postępować za nim, to będę uważał taką osobę za ofiarę, która została doprowadzona do schizofrenii.

Szczerze oddany,

Alan Yu

——————————————————————

Jest jeszcze jedna metoda, używana dla spowodowania szaleństwa ofiary operatorów maszyny umysłu. Występuje ona kiedy ofiara wie, że jest krzywdzona poprzez fale radiacji, ale nie wie kto jej szkodzi.

Kiedy śledzący zadecydują pozbyć się ofiary, wtedy będą oni szkodzić jej używając broni nieuśmiercającej (broni radiacji wysokiej częstotliwości). Jesli ofiara nie zdaje sobie z tego sprawy i nie podejmie kroków ją zabezpieczających, doprowadzi ją to powoli do śmierci. Jeśli nawet ofiara zda sobie sprawę z tego, że ktoś jej szkodzi, śledzący będą kontynuowali krzywdzącą akcję. Doprowadzi to ofiarę do ogromnej złości, ale często nie jest ona w stanie walczyć.

Dzieje się tak dlatego, że operatorzy kontrolują broń radiacyjną z odległości i ukrywają się w kamienicy, lub w domu zlokalizowanym blisko tej osoby. Ofiara znajdzie się otoczona przez wrogów którzy są „niewidzialni”. Będzie jej trudno zorientować się, skąd pochodzą fale radiacji.

Jeśli ofiara nie będzie w stanie dojść do tego, kto i skąd ją krzywdzi, frustracja doprowadzi ją do szaleństwa. Dojdzie do takiego rodzaju sytuacji, który jest wielokrotnie opisywany w gazetach. „Człowiek zaczyna strzelać na ulicy i bierze odwet na niewinnych przechodniach.” Ten człowiek będzie odpowiadał za morderstwo, lub zostanie skierowany przez władze do szpitala dla chorych psychicznie.

W rzeczywistości, ten człowiek nie jest wcale szalony. Wie, że ktoś nim steruje, ale nie ma on wystarczającej znajomości „Maszyny Czytającej Umysł” ani nie wie, gdzie szukać jego „niewidzialnych” wrogów, używających broni nieuśmiercającej (broni radiacji). W finalnym stopniu frustracji, wyładuje on swoją złość na kimkolwiek. Dlatego, że nie może rozpoznać lub zlokalizować jego rzeczywistego wroga (operatorów maszyny umysłu), na którym mógłby się zemścić.

Cała ta historia wydaje się bardzo prosta tym, którzy wiedzą o istnieniu „Maszyny Czytającej Umysł”, gdyż ofiara została w ten sposób ‚urządzona’ przez operatorów maszyny umysłu – „TRM”.

Chciałbym teraz przedstawić czytelnikom dwa wypadki, które wydarzyły się w Nowym Jorku. Dwoje morderców zostało orzeczonych schizofrenikami. Chciałbym przedyskutować te dwa wypadki i wyjaśnić róznicę, pomiędzy schizofrenią a stanem znajdowania się pod działaniem maszyny umysłu EMR.

Odnośnie przypadków schizofrenii, które wydarzyły się w Nowym Jorku, będę wyjaśniać to jak następuje. Zaistniały dwa przypadki, poruszane w mym poprzednim artykule. O jednym, dotyczącym „Syna Sama” doniósł Mr.Mark, z drugim spotkałem się podczas czytania gazety.

Przyznam się, że nie znam zbyt dobrze szczegółów przypadku „Syna Sama”. Wszystko co wiem pochodzi od pana Marka, który powiedział, że morderca zabił siedem osób. Jeśli morderca zabiłby siedem kolejnych osób, w okresie kilku kolejnych dni, a do tego nie miał problemów finansowych, konfliktów emocjonalnych, ani też żadnych konfrontacji z jego ofiarami, to zgadzam się, że powinien on być szaleńcem. Natomiast, jeśli te siedem osób zostało zabite tego samego dnia i niemal w tym samym czasie, bez żadnych prowokacji, to przypuszczałbym, że możliwym powodem tych wydarzeń mogła być maszyna umysłu. Chcę wyjaśnić różnice pomiędzy dwoma możliwościami (szaleństwa i znajdowania się pod wpływem maszyny).

Jeśli operatorzy zechcą zniszczyć ich obiekt, wystarczy im aby zabił on tylko jedną osobę. Jest to dosyć, aby wyglądał on na szaleńca i wystarczy, aby wysłać go do więzienia, lub do szpitala dla chorych psychicznie (Jakkolwiek, w rzeczywistości obiekt działań operatorów może nie być naprawdę szaleńcem. Może on tylko wyładowywać stres, spowodowany działalnością maszyny na jego osobie). Tak więc, logicznie, operator nie będzie się starał, aby doprowadzić osobnika do zamordowania wielu osób w przeciągu wielu dni, ale osoba doprowadzona do szaleństwa przez maszynę, może dla wyładowania złości użyć skutecznej broni, takiej jak AK-47, w celu zabicia wielu osób w jednym miejscu. (Powinno to być miejsce, gdzie osoba ta często przebywa, jak również gdzie spotkała ona kilka osób, które mogłyby być operatorami dręczącymi ją ich akcją doprowadzania jej do szaleństwa) Ta osoba nie wie o maszynie umysłu, ale czuje, że niektórzy ludzie wiedzą o niej za dużo i że wszyscy wydają się z niej naśmiewać. To czyni ją złą na ludzi z tego miejsca.

Drugi przypadek wydarzył się wiosną 1994 roku i dotyczy osoby, która żyła w Nowym Jorku. Ta osoba i jej rodzina pochodzili z Chin. Osobnik ten zabił swą żonę podczas gdy pracowała. Gazeta podała, że zabójca słyszał tuż przed tym głos obiecujący, że odmieni on jego niepowodzenia poprzez zabicie żony. Ten Chinczyk postąpił za radą głosu i zabił żonę podczas gdy pracowała ona w domu, ponieważ myślał, że głos ten pochodzi od anioła który chce mu pomóc. Chińska gazeta „World Journal” (publikowana w Stanach Zjednoczonych) opisała ten przypadek i powyższe słowa tego mężczyzny. Przypuszczam, że ten przypadek mógł być spowodowany czymś innym (- operatorzy maszyny umysłu) niż schizofrenia.

Dlatego, że operatorzy tej maszyny mogą jej użyć dla zastawienia sideł na każdego, kogo nie lubią. Jeśli operatorzy maszyny nie lubili tego chińskiego męża, to kobieta – operator mogła grać rolę anioła z nieba i dostarczyć wiadomość do jego mózgu. Mogłoby to być tak, jakby dziennik dostarczył tej wiadomości: że jeśli chce się odmienić złą passę, to należy zabić żonę. Jeśli moje rozumowanie jest prawidłowe, to mąż i żona są ofiarami, a operatorzy maszyny umysłu są rzeczywistymi kryminalistami.

Chciałbym w tym miejscu zaprezentować inną informację dotyczącą tego zagadnienia.

(załącznik)


Receptura Wielkiego Brata na „Rewolucję w sprawach militarnych”
W świetle bieżących wydarzeń, czy przeżywamy już taką zorganizowaną rewolucję ?
Glenn Krawczyk
PO Box 1540
Burleigh Heads, Qld
4220 Australia


RECEPTURA

The Association of National Security Alumni jest organizacją z Maryland, w skład której wchodzą przede wszystkim byli pracownicy urzędów narodowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych sprzeciwiający się używaniu utajonych operacji. Nagłówek towarzystwa deklaruje ich zasady:

„Akcje są nieproduktywne i naruszają interes narodowy Stanów Zjednoczonych. Są one wrogie operacjom sprawnego narodowego systemu wywiadowczego i korumpują one wolność obywatelską, zaliczając w to sądownictwo i wolność prasy. Przede wszystkim, stoją one w przeciwieństwie do zasad demokracji, narodowej wolności i praw międzynarodowych, publicznie przez Stany Zjednoczone uznanych.”

W roku 1992, oddział tego towarzystwa, znany jako Electronic Surveillance Project, opublikował sprawozdanie zatytułowane „Microwave Harassment & Mind-Control Experimentation” ( Dokuczliwość Mikrofalowa i Eksperymentacja Kontroli Umysłu), w którym przedstawiono zatajone użycie i testowanie pojawjających się – technologii bezpośredniej energii-zmieniających zachowanie na obywatelach USA, wobec których Rząd Amerykański nie ma legalnych ani moralnych roszczeń.

Początkowe poszukiwania studiowały roszczenia 12 potencjalnych ofiar utajonych eksperymentacji i dokuczania. Do połowy 1993 roku z towarzystwem skontaktowało się około 72 ofiar i w czasie kiedy to piszę, ponad 200 takich osób.

W roku 1993, dodatek do początkowego dokumentu, napisany przez jego autorkę Julianne McKinney, Dyrektora Electronic Surveillance Project, donosi: Podczas kiedy większość tych „eksperymentów” pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, otrzymano pewną ilość, w rzeczywistości identycznych skarg z Anglii, Kanady i Australii. Wydaje się, że działalność tego rodzaju jest również prowadzona w Europie.

McKinney podaje następnie:

„Powstała sugestia, że długofalowy cel tych wszystkich eksperymentacji polega na wytworzeniu systemu umożliwiającego monitorowanie i śledzenie wszystkich (ocalałych) obywateli tego kraju, poprzez użycie nowoczesnego, być może bazowanego na satelicie -systemu cybernetycznego.

Niewątpliwie, niektóre badania poświęcone „mapowaniu mózgu”, wskazują na taki potencjał. Otrzymaliśmy pierwsze informacje, które wskazują na to, że rezonans magnetyczny jest krytycznym czynnikiem tego procesu. ”

(……………….)

=====================================================

Powyższa informacja udowodniła, że technologia mikrofalowa jest używana dla kontroli umysłu, lub jako niewidzialna broń służąca wyrządzaniu szkód, lub pozbyciu się obywateli Stanów Zjednoczonych, prawnych członków społeczeństwa.

4. Ta maszyna jest podstawą nowego systemu niewolniczego, ponieważ osoba która ma być śledzona, jest traktowana tylko jako ich własność.

Maszyna używa niewidzialnych fal elektromagnetycznych dla inwazji osobistej wolności i czyta ludzkie myśli nie pozostawiając żadnych śladów. Ofiara nie jest uświadomiona, że jej myśli są przez kogoś czytane. W ten sposób więc, operatorzy mogą używać tej maszyny na kimkolwiek, ilokrotnie sobie tego życzą i krzywdzić bez jakiegokolwiek pozwolenia. Najokropniejsza rzecz to taka, że operator zawsze używa maszyny w sposób zależny od jego nastroju. Jeśli nastrój operatora jest dobry, ofiara ma szansę na przyzwoite traktowanie, ale jeśli operator jest w złym nastroju, ponieważ używając maszyny nie potrafi dokładnie rozumieć ofiary, wyładuje on na niej swą złość i będzie ją karał aż ofiara umrze. Ofiara nie ma żadnej ochrony prawnej, ponieważ nie ma żadnych śladów dowodzących istnienia tych broni fal radiacyjnych. Jest ona traktowana tylko jako ich własność. Śledzący uważają, że my (którzy jesteśmy namierzeni) należymy do nich (ich „dzieci”, lub własność) i mogą z nami robić wszystko, nawet pozbawić nas życia. Dlatego, ponieważ robią wszystko poprzez te niewidoczne fale elektromagnetyczne, które nie pozostawiają żadnych śladów.

Dzień po dniu, zacznie przychodzić sytuacja w której państwo nie będzie należało już do ludzi, ale do operatorów maszyny umysłu. To dlatego, że nasze prawa obywatelskie nie mogą przeciwstawić się operatorom niewidzialnej siły, szczególnie jeśli w takiej sytuacji nic nie robimy. Jeśli nie będziemy się martwić tą poważną sytuacją, to nie będziemy mieli praw regulujących działania tych grup.

Metodyka maszyny umysłu – ” Maszyny Czytającej Umysł ” stworzyła rzeczywisty, nowy system niewolniczy, traktujący nas jako ich „dzieci”, które mogą być karane przez operatorów w jakikolwiek sposób i jako ich własność, z którą operatorzy mogą robić co chcą.

5. Postępowanie operatorów maszyny czytającej umysł jest naruszeniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Praw Człowieka.

Ponieważ operatorzy używają maszyny dla znajomości twych myśli, twych marzeń, twoich pomysłów, twojej prywatności, twojego ciała i twojego życia, (mogą oni nawet uszkodzić twoje ciało, lub pozbawić cię życia poprzez używanie maszyny tylko na wysokiej częstotliwości), nie jesteś w rzeczywistości prawdziwym właścicielem twej osoby. Już nie należysz tylko do siebie. Operatorzy maszyny umysłu będą podzielali twoje pamięci i wszystko, co jest w twym umyśle. Nawet komuniści nie mogą tego robić, ale operatorom tej maszyny to się udało. Istnieje informacja, którą chcę teraz zaprezentować. Pochodzi ona od niemieckiego psychologa, członka Freedom of Thought Foundation .

————————————————————————–

Niemieckie sprawozdanie – Freedom Of Thought Foundation

Nowy członek Fundacji, psycholog, napisał z Niemiec do członka Advisory BoardW.H.Bowarta, opisując znajomość kontroli umysłu z pierwszej ręki:

Funkcje tortury to co najmniej: powiązanie oryginalnej osobowości ofiary z bólem, paniką i horrorem (- pożądana osobowość jest potem powiązana z przyjemnością); dla funkcji zniechęcającego uwarunkowania tworu nowych wzorów zachowania, dla wytworzenia kontrolowanego paniką mechanizmu amnezji („Jeśli pamiętasz, będziesz próbował nas zdradzić, ale my dowiemy się o tym szybciej niż zdążysz cokolwiek zrobić, dlatego że jesteśmy wszędzie, wtedy bedziesz znowu torturowany, więc nie bedziesz pamiętać!”); dla wytworzenia sztucznego, kontrolowanego schorzenia wieloosobowości (które w normalnych warunkach jest wynikiem ciężkich przeżyć (złego traktowania, czy też seksualnego nadużywania w dzieciństwie). Również, z powodu samych tortur, nawet jeśli nie powiązanych z technikami kontroli umysłu, w wielu przypadkach pojawjają się schorzenia amnezji lub blokady pamięci dotyczącej tortury.


Proszę zauważyć słowa operatorów maszyny umysłu -(„Jeśli pamiętasz, będziesz próbował nas zdradzić, ale my dowiemy się o tym szybciej niż zdążysz cokolwiek zrobić, dlatego że jesteśmy wszędzie, wtedy będziesz znowu torturowany.”

Tak okropne słowa groźby pokazują czytelnikom złe czyny operatorów maszyny umysłu EMR. Nie tylko Niemcy, ale wiele już państw (takich jak Taiwan, USA, i.t.d. ) używa prawdopodobnie takiej samej maszyny. Poprzez to, operatorzy są wszędzie i dlatego potrafią utrzymać swe tajemnice. Dlatego, że nie tylko zniszczą oni każdego psychologicznie, czy nawet będą torturowali całą rodzinę osobnika używając ich broni niewidocznych częstotliwości elektromagnetycznych, ale nawet się ich zupełnie pozbędą.

Pragnę zaprezentować dowody pochodzące ze sprawozdania Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation ( Electronic Survilliance Project) –Grudzień 1992

—————————————————————–

Ofiara zostanie odizolowana od członków jego/jej rodziny, kiedy przychodzą wysoko skoncentrowane formy elektronicznego dokuczania.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy starsi rodzice lub małe dzieci stają się obiektem dla oczywistego celu zastraszenia.

Istnieją dwa przypadki opisujące podobną sytuację.

Jedna osoba (doprowadzona do maksymalnego stresu, z powodu nieustannego elektronicznego dokuczania jej dzieciom) zabiła dziecko, próbując oszczędzić mu w ten sposób kolejnych bóli.

Inna osoba została powiadomiona telefonicznie przez pracownika miejscowej sieci energetycznej, że jeśli szanuje życie jej dzieci, powinna zaprzestać opozycji wobec instalacji przewodów wysokiego napięcia.


Powyższe przypadki udowodniają, że ta grupa ludzi rzeczywiście występuje przeciwko obowiązującemu prawu i przeciwko Konstytucji.

6. Kim interesują się operatorzy maszyny czytającej umysł? Bazując na tym, jak ta maszyna jest używana w Taiwanie, powinienem powiedzieć, że próbują oni śledzić każdego obywatela kraju. Jakkolwiek, nie mają oni dla tego celu wystarczającej ilości agentów. Z tego powodu, koncentrują oni uwagę na śledzeniu przede wszystkim najważniejszych reprezentantów polityki, biznesu, nauki, zorganizowanej przestępczości, i.t.d.
Tacy ludzie to dla przykładu: burmistrz, wysokiej klasy naukowiec, biznesmen, ważna figura świata przestępczego, lub ktokolwiek kim są zainteresowani. Akcje operatorów wykraczają poza wszelkie normy logicznego myślenia. Nie tylko będą się oni zajmowali kryminalistą, ale również normalnymi, znaczącymi ludźmi budzącymi zainteresowanie. Operatorzy będą trzymali zapisy ludzi, którymi się zajmują, na zawsze. Będą się oni zajmowali tą samą osobą, aż znajdzie się ona kompletnie w ich rękach (To znaczy, kiedy będą mogli przewidzieć jej działania).

Ci ludzie z reguły nie powinni wiedzieć, że ich myśli są czytane czy śledzone i operatorzy są w stanie przewidzieć ich akcje.

Jeśli jacyś znaczący ludzie występują przeciwko interesowi grupy maszyny umysłu, to operatorzy użyją maszyny dla influencji umysłów tych ludzi (którzy są nieostrzeżonymi ofiarami), dla wyeliminowania opozycji. Jeśli jakakolwiek znacząca osoba nie może być kontrolowana przez grupę używającą maszyny umysłu, zostaną użyte bronie „nieuśmiercające” dla spowodowania śmierci.

Ta grupa nie będzie torturowała znaczących ludzi (którzy są przeciwko ich interesom i którzy nie mogą być kontrolowani), w sztuczny sposób spowodują oni tylko śmierć takiej ofiary. Jeśli nie ma na to odpowiednich możliwości, grupa maszyny umysłu stworzy na to szansę.(a jeśli zawiodą one, grupa ta będzie czekała na następne szanse) Wszystko to, aby zabezpieczyć się przed skargami tych ludzi, których torturowanie poruszyłoby uwagę społeczeństwa.

W szerokiej masie społecznej, ten kto wie będzie torturowany i śledzony zawsze, aż do śmierci. Ci którzy ignorują tą sytuację mogą żyć spokojnie, ponieważ są oni nieustannie śledzeni, a więc: będą pod kontrolą umysłu. Jakkolwiek, te spokojne warunki życia potrwają tylko tak długo, jak długo ludzie ci nie zdają sobie sprawy z istnienia maszyny umysłu i nie mają zamiaru opierać się interesom grupy jej używającej.

Tak więc, to jest to, co pod kontrolą umysłu znaczy słowo – „Posiadanie”

Oni uważają, że jest to najlepszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Jeśli taka sama sytuacja wytworzyła się w Stanach Zjednoczonych, kim się oni interesują ? Uważam, że „większość z nas była śledzona przynajmniej raz”. Sytuacja pogorszy się, jeśli nie utworzymy teraz nowych praw regulujących działalność tych grup i samej maszyny umysłu. Nieautoryzowana moc tych ludzi wzrośnie do maksimum i wtedy będzie jeszcze trudniej zmienić to w przyszłości.

W szczególności teraz, kiedy informacje i reportaże udowadniają, że lokalne siły zabezpieczające prawo używają już sprzętu tego rodzaju. (Magazyn „Time” doniósł, że rosyjskie: maszyna umysłu i broń „nieuśmiercająca” są używane przez lokalne siły zabezpieczenia prawa w USA ) Dowodzi to temu, że wszystko co powiedziałem jest czystą prawdą.

Podejrzewam, że w tych krajach wybudowano już system śledzenia całego narodu. Pragnę zaprezentować poniższą informację: W Sierpniu 1971 roku, został przedstawiony prezydentowi Nixonowi program systemu śledzenia powszechnego. Zaproponowano w nim podłączenie każdego budynku, samochodu i każdej łodzi w Ameryce. Ten plan zawierał w sobie podstawy operowanego przez rząd, systemu propagandowego, łączącego poprzez sieć telewizyjną każdy stan, miasto i dom. (Patrz strona 118 w „Uncloaking the CIA”)

Nawet jeśli ten program nie został wtedy zaakceptowany, to udowadnia on, że istniały takie chęci i że mogą oni wprowadzić go w życie jeszcze przez długi czas. Jeśli zrealizować taki plan teraz, potem powiązać go ze współczesną techniką, taką jak: „śledzenie z odleglości”, broń „nieuśmiercająca”, maszyna umysłu – „TRM”, to można byłoby udoskonalić go tym niewidzialnym (fale elektromagnetyczne) sposobem. W roku 1980 Senat zatwierdził Intelligence Oversight Act of 1980. Ten Akt wprowadza zaniechanie zasad w utajonych operacjach, zatrudnianie akademików, duchownych lub dziennikarzy jako szpiegów i informatorów, a także nowe kary za publiczne ujawnanie agentów pracujących dla Stanów Zjednoczonych. (Patrz strona 73, „CIA” Briana Freemantle)

Powyższe zarządzenia dowodzą możliwości budowania generalnego systemu obserwacji operującej w utajony sposób. Wtedy ta maszyna mogłaby być zainstalowana w budynkach publicznych, takich jak centra handlowe, szkoły, sklepy, banki, lotniska, i.t.d. , zaliczając w to również pojazdy mechaniczne. (Odbiorniki elektryczne mogłyby zostać zainstalowane na głównym skrzyżowaniu ulic lub na autostradzie) Szanujący prawo obywatele będą całkowicie pod ich kontrolą, gdziekolwiek by nie poszli. To dlatego tak poważnie traktowana jest przez nich sprawa zapewnienia bezpieczeństwa. Niektórzy użyli już ich systemu obserwacyjnego maszyny umysłu i niewidzialnych broni fal częstotliwości elektromagnetycznych dla wyegzekwowania własnych celów czy wyładowania osobistego gniewu. Opisane przypadki dzieci, krzywdzonych użyciem na nich tych broni niewidzialnych fal, są doskonałymi przykładami nadużyć operatorów maszyny umysłu.

Ponieważ wynalezienie i używanie maszyny jest utrzymywane w wielkiej tajemnicy, pewna część władz przyjęła pozycję w pierwszym rzędzie popierającą sekret maszyny umysłu „TRM” i jej operatorów. Jeśli znajdą się ludzie poruszający temat istnienia maszyny, lub o niej wiedzący, będą oni oskarżeni o nienormalność i operatorzy pozbędą się ich, wbrew prawom ludzkim tych ofiar.

Jeśli władze zaprzeczają istnieniu tego urządzenia, jak również pozwalają operatorom maszyny używać niewidzialnej broni nieuśmiercającej dla pozbywania się ludzi, to zamierzam zadać pytanie: Czy wierzysz, że władze pozostają wierne podstawowym zasadom LUDZI, POPRZEZ LUDZI I DLA LUDZI ?!

7. Maszyna może być używana jako narzędzie śledzenia i przesłuchania jakiejkolwiek osoby, w jakimkolwiek miejscu, jeśli życzą sobie tego operatorzy. Jak są oni w stanie robić to w całym kraju? Istnieją trzy tłumaczące to przyczyny:

Przyczyna pierwsza: Maszyna powiązana jest ze specjalnym systemem śledzenia – „obserwacja z odległości” (lub następnie, może być powiązana z użyciem wstrzykiwanych mikrochipów służących śledzeniu ludzi). Istnieje radar, który potrafi znaleźć muchę z odległości kilometra lub namierzyć człowieka z odległości 25 mil (patrz powyżej – sprawozdanie Dr.Beckera). Istnieje również firma „PSI TECH” posiadająca technologię „obserwacji z odległości”, użyto jej dla lokalizacji Saddamowych baz rakiet „scud” i dla odnalezienia ukrytej osoby. (patrz sprawozdanie Ms.Armen Victorian)

Przypuszczam, że obydwa doniesienia dotyczą tego samego sprzętu, ale „obserwacja z odległości” jest produktem udoskonalonym i finalnym. Używa on takich rodzajów fal radiacyjnych (które przenikają ściany, cegłę, metal), które lokalizują osobnika (lub rzecz) dokładnie, w jakimkolwiek miejscu, (w domu lub w budynku) czy w dzień, czy w nocy.

Ta maszyna umyslu (TRM) może też być połączona z telewizyjnym systemem bezpieczeństwa w budynku publicznym. Jeśli oni rzeczywiście prowadzą program systemu powszechnego śledzenia, maszyna powinna być zainstalowana wraz ze systemem odległościowej obserwacji na zewnątrz, na szczycie budynku, lub słupa świetlnego, dla obserwacji ludzi na zewnątrz. Również, może w ten kontrolowany z odległości sposób, emitować mikrofale dla szkodzenia jakiemukolwiek obiektowi.

Proszę pozwolić mi teraz zaprezentować informację o „Project Slammer”, który jest fundowanym przez CIA i prowadzonym przez naukowców (studiujących zachowanie) z CIA/FBI projektem, studiującym psychiczną budowę ludzi, ich rodzin i bliskich znajomych, którym zarzuca się grożenie bezpieczeństwu.

Ms.Julianne McKinney, były agent wywiadu armii amerykańskiej, wskazała, że aktywności śledcze mogą podlegać temu właśnie projektowi. W odpowiedzi, rzecznik FBI zaprzeczył w pełen złości sposób: „Nie wiesz kto prowadzi ten system śledzenia! Nie wiesz, czy to jest śledztwo policji stanowej!.. czy śledztwo policji lokalnej! To może być zupełnie niepowiązana operacja! Nie wiesz kto prowadzi to śledzenie !.. [i.t.d.,i.t.d.] [Patrz strona 10  „Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation (Electronic Survilliance Project), Grudzień, 1992]

Jakkolwiek, odpowiedź rzecznika wskazuje na to, że FBI przynajmniej uznaje egzystencję śledzenia. Odpowiedź dowodzi również, że wszyscy mogą tego używać. Począwszy od policji lokalnej, poprzez stanową, aż do FBI i CIA.

Przyczyna druga: Wynaleziono wiele niewidocznych broni, które mogą współpracować z maszyną TRM (takich jak emitor mikrofal, generator elektromagnetyczny, broń poddźwiękowa) dla przesłuchania lub straszenia kogokolwiek, lub dla interferencji z elektryczną aktywnością mózgu ofiary. Akcje tego rodzaju nie wzbudzą uwagi innych, ponieważ takie rodzaje broni są niewidzialne, niesłyszalne (oprócz pełnego bólu wycia ofiary) i nie pozostawiają dowodów w postaci zewnętrznych obrażeń.

Tak więc, ci operatorzy maszyny umysłu są zawsze pełni pewnej siebie dumy, że mogą torturować ludzi i nie są nigdy powstrzymani przez prawo. Istnieje osiem przypadków, które wydarzyły się rodzinom i były poruszone powyżej. (Patrz str. 9 „Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation.)

Przyczyna trzecia: Maszyna TRM może być kontrolowana z odległości i zainstalowana w samochodzie, tak jak każdy telefon komórkowy. Tak więc, gdziekolwiek byś nie pojechał (samochodem) lub nie przebywał (w miejscu), jesteś pod totalną kontrolą, jeśli sobie tego życzą.

Tak więc, co wydarzy się, jeśli władze podjęły złą decyzję i zainstalowały tą maszynę we wszystkich budynkach i w pojazdach, jak również zainstalowały odbiorniki fal elektrycznych na skrzyżowaniach ulic i autostradach, na przykład na słupach świetlnych? Tylko obywatele przestrzegający prawa będą pod totalną kontrolą, pozbawieni prywatności, bez względu na to, gdzie przebywają lub gdzie pójdą? Zastanówmy się teraz, czy nasze społeczeństwo wybudowało system obserwacyjny tego typu w całym kraju ?

Chcę zaprezentować informację tego rodzaju, pochodzącą z artykułu o technologii kontroli umysłu z odległości. (autorstwa Anny Keeler )

(załącznik)


Z roku 1984, sprawozdanie U.S. House of Representatives podaje: duża ilość sklepów w całym kraju używa transmisji wysokiej częstotliwości słów (powyżej zasięgu ludzkiego słyszenia) dla zniechęcenia do kradzieży. Zmniejszyły się one w niektórych przypadkach, aż o 80 %.

Wydaje się, że w powyższym przypadku sklepy użyły urządzenia transmitującego przekazy poprzez fale mikrofalowe. Co w tym przeraża, to fakt, że słowa transmitowane poprzez mało zgęszczone mikrofale lub fale radiowe, czy też przez inna utajoną metodę, mogą spowodować skutek na ludziach.

(………..)

wiadomo w obecnej chwili, że biologiczne (czy inne) częstotliwości mogą być użyte jako „wejście informacji” (n.p. uczucia lub emocji ) i wzmocnienie rytmów mózgowych, związanych z uwarunkowaniem i przekazywaniem informacji. Sposobem dostarczania takiego sygnału człowiekowi może być użycie wysokiej częstotliwości nośnikowej. Rezultaty badań nad procesem informacyjnym, procesami podświadomości, podejmowania decyzji, procesami pamięci i wywołanymi możliwościami mózgu, mogą być eksploatowane lub połączone w system wieloprzyporządkowania.

Utajona influencja technologii nie jest tak obca dla amerykańskiego sposobu życia, jak mogłoby się komuś wydawać.

Powyższe sprawozdanie z U.S. House of Representatives z 1984 roku podało, że w niektórych sklepach użyto transmisji dźwiękowych wysokiej częstotliwości dla zabezpieczenia się przed kradzieżami (pewna sieć sklepów ze Wschodniego Wybrzeża doniosła o zaoszczędzeniu 600 tysięcy dolarów poprzez okres dziewięciu miesięcy). W niektórych sklepach z żywnością wyraźnie zmniejszyły się braki gotówki powodowane przez pracowników, a ich zachowanie również się polepszyło.

Używając innych określeń, przekazy mowy są dostarczane częstotliwościami przewyższającymi granice ludzkiego słuchu. Technologia dla zastosowań komercyjnych jest w miarę nowoczesna (pewne studio używa podejścia „wielowarstwowego” i 31 kanałów w przygotowywaniu taśm, niektóre używają podejścia „podwójnego kodowania” łączącego naukową znajomość procesów informacyjnych dwóch półkul mózgowych, jeszcze inne używają techniki, która przemawia do konsumenta jak do trzyletniego dziecka). W Stanach Zjednoczonych nie ma praw regulujących specyficznie transmisji tego typu. (poprzez używanie radia lub telewizji, Federalna Komisja Komunikacji może nam zapewnić tylko – „łapanie tego wszystkiego”)

Jeśli przemysł używa niewykrywalnych transmisji dźwiękowych dla względów bezpieczeństwa, wydaje się, że wojsko i CIA jest w stanie eksploatować tą samą technologię i wytworzyć o wiele nowocześniejsze technologie dla ich użytku. Publiczna znajomość „podświadomego” programowania jest naiwna w porównaniu do jego możliwości.

———————————————————————-

Postępując za powyższą informacją, chcę rozumieć, że właściciele tych sklepów mogli kooperować z władzami lub agencjami wywiadowczymi w utajony sposób.

Tak więc, używając takiego urządzenia, mogą oni szpiegować każdą specyficzną osobę (pracownika) na korzyść władz (a nawet doprowadzić osobnika do szaleństwa). Z drugiej strony, ci właściciele mogą również korzystać z tego urządzenia, tak jak zabezpieczać ich własność lub łatwo radzić sobie z ich pracownikami. Taki rodzaj kooperacji może zredukować opinie społeczene przeciwne temu urządzeniu. Może to również pomagać władzom w budowie elektronicznego systemu obserwacji w tych sklepach i połączenie ich w skali całego kraju.

Pragnę zaprezentować inny dowód ze sprawozdania „Elecronic Survilliance Project”— Julianne McKinney:
—————————————————————————————–
Większość z tych, którzy mają coś wspólnego z tym projektem – pracownicy tzw. białego kołnierzyka – stracili ich pracę. W wielu wypadkach, koniec pracy był powiązany z dokuczaniem ze strony pracodawcy i współpracowników.

Powyższa informacja dowodzi, że niektórzy właściciele biznesów mogli być rekrutowani przez grupę posiadającą maszynę umysłu, dla kooperacji w użyciu maszyny i broni radiacyjnych na cywilnych obywatelach Stanów Zjednoczonych. Jeśli nasze społeczeństwo zostało już poświęcone „TRM”, a nie zredukowało to przestępczości, kto powinien być za to odpowiedzialny?

8. Ta maszyna zrobiła dużo dla zaszkodzenia naszemu społeczeństwu, ale ciągle nie może ona zredukować przestępczości.

Kiedy mówię o maszynie umysłu „TRM” – nie zamierzam opierać się CIA czy też żadnej innej agencji. Chcę tylko, aby ta maszyna była używana we właściwy sposób. Władze uważają, że poprzez utrzymanie sekretu o egzystencji tej maszyny, można będzie łatwo powstrzymać przestępczość lub odnaleźć szpiegów. Porownując to ze znanymi faktami, wiemy że to nieprawda.

Problem polega na tym, że taki rodzaj maszyny jest używany przeważnie na obywatelach przestrzegających prawa, ale nie jest efektywny dla poprawy kryminalisty. To dlatego, że obywatele przestrzegający prawa posiadają stałą pracę, stałe miejsce zamieszkania, prowadzą regularny tryb życia i wszytkich ich jest łatwo zidentyfikować. Operatorzy maszyny mogą ich łatwo znaleźć, sprawdzić, czy nad nimi pracować, są oni totalnie pod kontrolą operatorów tej maszyny.

Natomiast kryminaliści nie mają stałej pracy, ani stałego adresu, ani też nie prowadzą regularnego trybu życia, przychodzą i uciekają niespodziewanie. Nie mają też dowodów tożsamości, z wyjątkiem przywódców świata przestępczego (Ci mają stałe adresy). Operatorzy maszyny nie mogą ich łatwo odnaleźć, aby się do nich dobrać i taką pracę utrzymać. To dlatego operatorzy nie potrafią przewidzieć akcji kryminalisty i dlatego przestępczość pozostaje niezmniejszona.

Szpiega jest znaleźć trudniej niz kriminalistę, ponieważ agent z innego kraju będzie nauczony jak unikać TRM. Co więcej, niektórzy ludzie, zangażowani przez agencję wywiadowczą innego kraju, będą również agentami Stanów Zjednoczonych, ponieważ te inne kraje chcą angażować ludzi, którzy mają dostęp do tajnych dokumentów lub sekretów wojskowych. Z takiego powodu, ci podwójni agenci, definitywnie, będą znali TRM bardzo dobrze i będą wiedzieli jak uniknąć namierzenia. Tak więc, TRM będzie używana przede wszystkim na obywatelach przestrzegających prawa.

Jeśli władze będą utrzymywały istnienie TRM w wielkim sekrecie, to uderzy to przede wszystkim obywateli przestrzegających prawa i na zawsze utrzyma to specjalne przywileje operatorów.
Operatorzy mogą używać tej maszyny nie tylko dla wykonywania ich regularnej pracy, ale również dla ich celów osobistych, bez żadnych limitów.

Patrząc na to z drugiej strony, co stanie się, jeśli ogólnonarodowy system śledzenia jest już zbudowany i operatorzy po prostu, potrzebują tylko przebywać w centralnej stacji kontrolnej maszyny by śledzić każdego i używać na kimkolwiek broni nieusmiercających? Każdy będzie zagrożony ich siłą. Jeśli jakiś operator popełni błąd, kto go naprawi i powstrzyma bieg wydarzeń? Jeśli operator będzie próbował pozbyć się jakichkolwiek ważnych osobistości politycznych, kto go/ją powstrzyma?

Jeśli powszechny system narodowej ingwilacji jest faktem, oni są w stanie zlikwidować nawet prezydenta kraju. Kto sprawdzi ich lojalność i kto będzie czytać ich myśli dla bezpieczeństwa kraju?
W szczególności, osobistości polityczne wysokiego stopnia, które przeszły na emeryturę, utracą całą swą siłę i zostaną zagrożne maszyną umysłu współpracującą ze systemem śledzenia.

Mam nadzieję, że władze mogą ujawnić prawdę o maszynie umysłu. Niech ta maszyna będzie używana pod restrykcją prawną i niech operatorzy pracują otwarcie. Niech pracują jako pracownicy publiczni, którym powierzono nie tylko możliwości, ale też obowiązki. Kiedy operatorzy będą pracować w jawny sposób, nie będzie potrzeby likwidowania kogokolwiek dla wzgledów bezpieczeństwa. Po służbie, operatorzy mogą prowadzić otwarte życie, a ich akcje mogą być kontrolowane przez reprezentantów lokalnych, stanowych, aż po rządowych. Nie będą oni mogli robić co tylko chcą, jak poprzednio i w ten sposób ominięta zostanie możliwość akcji okrutnych. Z drugiej strony, technologia tego rodzaju powinna być przekazana naukowcom cywilnym lub akademikom, do użytku dla medycyny lub szeregu innych zastosowań, które służą całej ludzkości. Taki powinien być oryginalny cel wynalazców.

9. Maszyna może spowodować wypadek samochodowy na autostradzie, dla likwidacji ludzi.

Pragnę wytłumaczyć to w następujący sposób: Ta maszyna może być (może jest) zainstalowana w twoim samochodzie, ponieważ może ona być kontrolowana z odległości. Wytłumaczę na jakiej zasadzie może tak być.

Dwa małe, specjalnie skonstruowane transmitery, emitują fale elektromagnetyczne z częstotliwością imitującą fale mózgowe, to jest podstawowe wymaganie. Inny, jest specjalnym radarem emitującym fale dla obserwacji z odległości, w celu dokładnej lokalizacji osobnika w samochodzie. Po instalacji emitera i radaru w samochodzie, emituje on fale magnetyczne podczas jazdy. Dlatego, że nadajnik połączony jest z emisją lub systemem silnika.

Odbiorniki fal mózgowych mogą być zainstalowane na skrzyżowaniach ulic, dla odbioru fal mózgowych z samochodu (Tak jak słupy świetlne, ulokowane na każdym ważniejszym skrzyżowaniu ulic, dróg, lub na autostradzie. Jeśli zaistalowali oni system tego rodzaju w słupach świetlnych, to powinni mieć możliwość zajmowania się ludźmi w samochodach). To będzie tak jak z telefonem komórkowym, którego można używać na dużym obszarze rozmawiając z samochodu, ale ta maszyna używa kanału radiowego innej i specjalnej częstotliwości. Każda para nadajników powinna również posiadać inny kod – tak jak inny numer każdego telefonu w samochodzie – dla rozróżnienia sygnałów (fal mózgowych) przychodzących z każdego innego samochodu.

W ten sposób pracownicy stacji kontrolnej mogą monitorować, o czym myślisz podczas jazdy. Mogą również użyć małego nadajnika dla emisji z odległości radiacji wysokiej częstotliwości, dla interferencji z twym procesem myślowym i spowodować senność, a nawet kierować fale magnetyczne do mózgu, na część systemu nerwowego kontrolującą sen, dla spowodowania zawrotów głowy. To jest w stanie spowodować niespodziewane, bezwiedne zaśnięcie i wypadek podczas jazdy. Oni mogą to zrobić dla likwidacji osoby, której nie są w stanie kontrolować, jakiej nie lubią, czy też takiej, która staje się ofiarą dla zabezpieczenia przed wyciekiem wiadomości.

Pragnę teraz przedstawić nastepująca informację: Pan Lundis, bardzo religijny jegomość, który pracuje każdej Niedzieli w Kościele jako ochotnik, powiedział mi, że od 1983 roku amerykańskie samochody są konstruowane w sposób pozwalający na emitowanie sygnałów z samochodu do satelity. Powiedział mi on, że władze mogą monitorować cię, gdziekolwiek byś się nie udał (samochodem). (W związku z mozliwościami wstrzykiwanego mikrochipu, który pozwala na ingwilacje zwierząt, samochodów i nawet ludzi. Proszę sprawdzić poprzednie wyjasnienia)

Wierzę, że to co ten człowiek powiedział jest bazowane na jego orientacji w temacie. Jeśli to co powiedział jest prawdą, to oznacza to, że system powszechnej obserwacji istnieje od długiego czasu. Co więcej, wskazuje to na możliwość zainstalowania maszyny umysłu w każdym samochodzie w całym kraju. Dlatego, że mogą oni zbierać informacje o twych myślach (fale mózgowe) i wysyłać je do satelity. To dlatego skonstruowali oni nadajniki w samochodach, by wysyłać je do satelity. Ich cel powinien polegać nie tylko na zlokalizowaniu ciebie, dlatego, że jest to za proste i nonsensowe. Rzeczywisty cel ich działalności powinien polegać na czytaniu twoich myśli, aby wiedzieli o czym myślisz kiedykolwiek jedziesz.

Dochodzę do wniosku, że nadajniki fal radiacyjnych mogłyby być zainstalowane z przodu, pomiędzy siedzeniem kierowcy i silnikiem. Asystujące kolektory fal mózgowych mogą być zainstalowane na boku drogi lub skrzyżowania, dla zwiększenia zdolności kolekcjonowania sygnałów.

Jeśli taka sytuacja spotka jakiegokolwiek właściciela samochodu, to żal mi go, dlatego, że nie będzie on miał wolności prywatnej w swym samochodzie. (Omawiany, wstrzykiwany mikrochip może być również instalowany w każdym samochodzie i śledzony przez satelitę.)

Jeśli nadajnik fal elektromagnetycznych jest rzeczywiście zainstalowany w samochodzie, to oś kierownicy jest jego najbardziej prawdopodobną lokacją . Uważam tak dlatego, ponieważ jest ona skierowana na twarz i może łatwo emitować fale radiacji elektromagnetycznej, oraz ponieważ, przeważnie nie ma z tą częścią żadnego problemu.

Osobiście znalazłem na osi gruby i ciężki przedmiot metalowy o kształcie sześciokąta, połączony z elektromagnesem (wygląda jak metalowa sztaba). Gruby i zaokrąglony elektromagnes nie jest niezbędny dla połączenia z klaksonem. Dlatego, że można byłoby z łatwością użyć przewodu zamiast elektromagnesu. (Używa się elektromagnesu jako części układu klaksonu, podczas kiedy łatwiej byłoby użyć przewodów.) Również, gruby i ciężki , sześciokątny metal jest tam zupełnie niepotrzebny, z wyjątkiem połączenia z elektromagnesem, dla wzmocnienia pola elektromagnetycznego. (Elektromagnes jest skonstruowany w specjalny sposób, ukryty w osi kierownicy i połączony z ciężkim przedmiotem metalowym o kształcie sześciokąta).

Do tej pory wymontowałem już tą sześciokątną część i założyłem materiał nie przewodzący elektryczności, dla odizolowania elektromagnesu. Nie byłem w stanie wymontować elektromagnesu, który jest skonstruowany w sposób uniemożliwjający taki demontaż przez kogoś, kto mógłby mieć wątpliwości.

Ta szesciokątna metalowa część waży około kilograma i wygląda jak poniżej.

2

———

Jest tam coś takiego, co wygląda jak (czarna) guma i co może być użyte dla zakrycia obwodu, tak jak można to zauważyć w kontrolerze gry telewizyjnej. Rzecz tego rodzaju (wygląda jak guma) podtrzymuje sześciokątną część metalową w sześciu punktach i łączy się z trójkątną częścią metalową (trzymaną w tych samych sześciu punktach) przy przycisku.

Ta metalowa, trójkątna część wygląda w następujący sposób.

3

Ta metalowa część jest użyta dla utrzymania metalowego sześciokąta w stałej pozycji i dla połączenia go z elektromagnesem.

Po tym jak założyłem nieprzewodzący materiał dla okrycia elektromagnesu, okryłem to kilkoma innymi metalami. Mam nadzieję, że w ten sposób mogę zablokować potencjalne fale emitowane przez elektromagnes. (Po wykonaniu tych czynności nie spotykały mnie nienormalne zawroty głowy podczas jazdy na dystansie choćby stu mil. Nim to odkryłem, spotkało mnie kilka „zawrotnych sytuacji”, jak również w pewnym okresie czasu jeździłem tylko na krótkich dystansach..)

Niektórzy mogliby powiedzieć, że ten magnes jest sensorem dla określania pozycji kierownicy. Nie zgodzę się z tym. Uczyłem się opieki nad samochodem i utrzymywania go w najlepszym stanie podczas służby wojskowej. To dlatego, że uczyłem się jeździć w wojsku. Uczono mnie tam, jak opiekować się samochodem zanim zacząłem się uczyć jak nim jeździć. Ich powiedzenie brzmiało: „Ucz się dbać o samochód nim zaczniesz uczuć się jazdy” . Posiadam również taiwańskie świadectwo w tym zakresie. Otrzymałem je po zaliczeniu egzaminów, zanim przybyłem do USA.

Tak więc, jeśli nawet nie posiadam tytułu inżyniera mechaniki, to wiem o samochodach wiele. Jestem w stanie nie tylko prowadzic regularne czynności przy moim samochodzie, ale mogę również regulować pracę silnika, czy przepłukać chłodnicę. Moje umiejętności tego rodzaju pozwalaja mi na orientację w użyteczności danych części. Uważam, że nie sprawdzono tych części dobrze, a to dlatego, że ta zaokrąglona, magnetyczna sztaba połączona z kierownicą, posiada również mały otwór dla połączenia z inną, metalową częścią o kształcie trójkąta.

To powinno wystarczyć w zupełności, jeśli istnieje potrzeba użycia tego magnesu jako sensora (w co nie wierzę, dlatego że mogą oni użyć tylko trójkątnego metalu dla określenia pozycji kierownicy). Tak więc, jest to oczywiste, jeśli można użyć tej metalowej, trójkątnej części dla określenia pozycji kierownicy, to sześciokątna część nie jest potrzebna.

Jaka jest jej funkcja ?

Nie potrafię sobie wyobrazić żadnej przyczyny dla tej grubej i cieżkiej części metalowej, która waży około jednego kilograma. Również, trójkątna część metalowa połączona jest z materiałem czarnego koloru w sześciu punktach części szesciokątnej, po czym łączy się to z elektromagnesem. Ten czarny materiał (wygladający jak guma) może być użyty dla skompletowania obwodu, tak jak w kontrolerze gry komputerowej. To może wzmacniać pole elektryczne i kierować je na twarz kierowcy.

Poruszyłem to w mych poprzednich wypowiedziach, że jeśli kilku podejrzanych zainstalowało nadajniki maszyny umysłu w samochodzie, to zaprojektowaliby oni nowe części. Te nowe części byłyby połączone z częściami oryginalnymi, tak aby nie tylko mogły one pracować jak części oryginalne, ale również by mogły one emitować fale elektromagnetyczne. Jest to oczywiste, że opisane: elektromagnes i sześciokątny metal mogą, oprócz ich standartowego przeznaczenia, emitować również fale elektromagnetyczne. To najważniejsze. Nawet jeśli elektromagnes jest użyty zgodnie z oficjalnie uznanym przeznaczeniem.

Patrząc na to z punktu widzenia przeznaczenia tych części, można byłoby powiedzieć, że polega ono albo na emitowaniu fal elektromagnetycznych, lub może służyć celowi oficjalnie uznanemu. Jakby nie było, jestem w stanie normalnie prowadzić samochód po tym jak wymontowałem ten gruby i ciężki metal o kształcie sześciokąta.

Wiemy o tym, że producenci zawsze ulepszają swą technologię i redukują niepotrzebne części dla zredukowania kosztów produkcji. Tak więc jest to nietypowa sytuacja, kiedy niepotrzebne części znajdują się w produkcie.

Każdy może sprawdzić to w swoim samochodzie i znaleźć to na osi kierownicy. Jeszcze jeden dowód znajduje się w stalowych ramach, które odzielają od siebie drzwi kierowcy i pasażera.

Opisze to w następujący sposób:

Znajduje się tam przewód łączący tylnie drzwi, dla dostarczenia prądu dla światła drzwi. Ten przewód wychodzi ze stalowej ramy pomiędzy drzwiami (Drzwi kierowcy i pasażera są odzielone od siebie tą ramą.) Ta stalowa rama jest używana dla trzymania pasów bezpieczeństwa i jest tam miejsce w środku, dla instalacji przewodów. Zobaczyłem, że przewody używane dla dostarczania prądu elektrycznego do światła drzwi, dzielą się na cztery części.

Bardzo dziwna rzecz to taka, że jeden z tych przewodów łączy się z czymś, co wygląda jak pudełko w środku stalowej ramy. Tak, że nie można tego zobaczyć, jakkolwiek ten przewód dostarcza prądu do czegoś w tym pudełku. Odłączyłem już ten przewód i jeżdżę ciągle tak jak zwykle.

Obydwie stalowe ramy, oddzielające drzwi kierowcy i pasażera, mają tą samą rzecz. Jedna z ram znajduje się blisko kierowcy. Jeśli zainstalowali oni kolektor fal mózgowych i nadajniki w środku tej ramy (blisko mózgu kierowcy), to nie tylko mogą oni czytać jego myśli, ale również mogą dostarczać słów do jego mózgu dla spowodowania szaleństwa, lub fokusować fale elektromagnetyczne na te części mózgu kierowcy, które są w stanie spowodować zawroty głowy i wypadek samochodowy.

Wykres jak poniżej:

4

Przewód łączy się z tą rzeczą przy pomocy wtyczki (Na wykresie „!” jako wtyczka, oraz „^” jako przewód do wtyczki i gniazdka). Odłączyłem już ten przewód od stalowych ram po dwóch stronach samochodu. Mogę teraz jeździć normalnie i nic mi nie przeszkadza.

Oto dowód trzeci:

Istnieje przewód który przewodzi prąd, czy to ładunek dodatni czy ujemny. Ten przewód zakończony jest zaokrąglonym haczykiem, dla połączenia ze śrubą kontaktującą go z resztą samochodu. Ten przewód jest ukryty na boku samochodu, w pobliżu nóg kierowcy. Przewód ten jest otoczony plastykiem i przykryty dywanikiem. Dywanik jest przyklejony dla utrzymania go w stałej pozycji i uniknięcia jego usunięcia. Takie same przewody kontaktują samochód po dwóch stronach, w pobliżu przednich drzwi.

wykres samochodu:

5

Nawet kiedy usunąłem te przewody, przekonałem się, że samochód ciągle przewodzi jeden z ładunków (elektrycznych). Tak więc, powinien być jeszcze inny przewód połączony z samochodem, który przewodzi ten ładunek.

Te przewody są połączone z samochodem i zawsze przewodzą ładunek prądu elektrycznego (dodatni lub ujemny) pochodzącego od akumulatora. W ten sposób, każdy inny przewód skontaktowany (lub kontrolowany odległościowo) z samochodem, który przewodzi inny ładunek, może dostarczać prądu elektrycznego w normalny sposób.

Przewód w stalowej ramie będzie używany dokładnie tak, jak to opisałem.

Jeśli oni zainstalowali nadajniki maszyny umysłu w samochodach, to sytuacja przedstawiałaby się w następujący sposób:

Oś będzie emitowała fale elektromagnetyczne, a we framie, nieznane pudełko będzie zbierało fale mózgowe lub dostarczało słów. Jeśli będą próbowali spowodować wypadek samochodowy, to magnes w osi może emitować duże ilości fal elektromagnetycznych, które spowodują u kierowcy zawroty głowy.

Po tym jak zablokowałem dostęp prądu elektrycznego z wymienionych przewodów, jak do tej pory nic mi nie przeszkadza i mogę jeździć normalnie.

Niektórzy mogą myśleć, że to nie po raz pierwszy oskarża się nieznaną technologię o rzeczy spowodowane zwykłą, ludzką słabością. Czy mogę zaakceptować, że takie urządzenie nie istnieje, a ludzie zasypiają za kierownicą dlatego, że są zmęczeni lub dlatego, że padają ofiarą hipnotycznego rytmu znudzenia jazdą? Słyszę o tej teorii od czasu kiedy przybyłem do Stanów Zjednoczonych, ale nigdy nie słyszałem o tym w Taiwanie i nigdy nie miałem odczuć tego rodzaju kiedy byłem wojskowym i jeździłem na taiwańskich autostradach.

Jeśli autostrada byłaby zupełnie prosta i jazda taką prostą trasą zajmowałaby ponad trzy godziny, to uważałbym takie możliwości za uzasadnione. Szanse na sytuację takiego rodzaju zdarzają się wyjątkowo rzadko. Ludzie zasypiają poprzez redukcję w koncentracji i zasną jeśli się nie skoncentrują. Łatwo odczuć jest zmęczenie po wyjściu z samochodu, ale w normalnej sytuacji, podczas jazdy, refleks w ludzkim ciele może wyprodukować sygnał alarmowy, który pomoże człowiekowi uniknąć niebezpieczeństwa. Tak więc, podczas kiedy ludzie jadą autostradą, sytuacja tego rodzaju nadchodzi powoli i kierowca może zostać nią zaalarmowany. W takim wypadku, kierowca powinien mieć wystarczająco czasu dla zorientowania się, czy potrzebuje wypoczynku.

Emisja fal elektromagnetycznych wytworzy odmienną sytuację. Silne fale elektromagnetyczne spowodują niespodziewane mdlenie, aż do stanu utraty przytomności. W taki sposób, kierowca który nie został zaalarmowany naturalnym refleksem i nie posiada znajomości maszyny umysłu, doprowadzi do wypadku samochodowego. To wszystko dlatego, że kierowca ma tylko kilka minut na podjęcie właściwej decyzji dla uniknięcia wypadku, zanim straci przytomność.

Zupełnie prosta droga zdarza się jednak na autostradzie wyjątkowo rzadko, być może z wyjątkiem pustyni, lub jakichś obszarów jakie nie są mi znane. Z tego powodu nie mogę uznać takich sytuacji za standartowe. Jeśli ludzie są wyspani i znajdują się w normalnej kondycji fizycznej, to chciałbym wziąść pod uwagę logiczną możliwość:

Moim zdaniem, kiedy ludzie prowadzą i obserują drogę, ich krew będzie, w sposób logiczny, dopływała do mózgu szybciej, dla zwiększonej koncentracji. Jest to podobne do sytuacji zaznanej przez ludzi w salonie gier hazardowych. Ludzie rzadko zasypiają podczas hazardu. Tak więc, powinni rzadko zasypiać podczas jazdy samochodem. Szczególnie, jeśli czują się źle po godzinie lub dwóch godzinach jazdy, to jest wyjątkowo niespotykane. Jakkolwiek, jazda może łatwo spowodować odczucie zmęczenia po wyjściu z samochodu, ponieważ ludzie zużywają dużo koncentracji (energii mózgu) podczas jazdy.

Z drugiej strony, nie będzie tak z kimś niewyspanym, lub znajdującym się w nienormalnym stanie zdrowia fizycznego.

Pragnę teraz zademonstrować, jak taki wypadek może być spowodowany przez fale elektromagnetyczne (mikrofale), których nadajnik może być zainstalowany w samochodach i kontrolowany z odległości przez grupę używającą maszyny umysłu EMR.

Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach może dojść do śmierci z powodu wypadku.

Pewna kontaktująca się ze mną osoba podała, że jej matka zjechała ze wzgórza i poniosła śmierć. Stało się to, kiedy osoba ta poszukiwała dowodów na to, że wysoko ceniony, wysokiej rangi urzędnik jednego z departamentow państwowych, przekazał tajemnicę bomby atomowej Rosjanom podczas drugiej wojny światowej. Ten wypadek wydarzył się krótko po tym, jak samochód został oddany do serwisu. Ofiara wracała od dentysty kiedy wypadek ten się wydarzył. Świadkowie stwierdzili, że wyglądało na to, iż nagle nacisnęła ona mocno pedał gazu, po czym samochód zjechał z drogi. Z powodu tego wypadku, nadmienione poszukiwania syna ofiary tego wypadku zostały przerwane. [Patrz strona 8 w Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation (Electronic surviliance Project) —-Grudzień 1992]

Biorąc pod uwagę miliony ludzi, którzy prowadzą samochód i mogą być pod działaniem nadajników, jeśli rzeczywiście zostały one zainstalowane w samochodach, musimy powiedzieć społeczeństwu o rzeczach które się wydarzyły.

Jeśli byłoby trudno zgodzić się komuś z opinią pana Lundisa i powyższymi dowodami, to chciałbym zadać takiej osobie kilka pytań:

 • Jak można wytłumaczyć rzeczy, które znalazłem w swym samochodzie ?
 • Jaka jest przyczyna, dla której instaluje się ciężką metalową część o kształcie sześciokąta na osi kierownicy ?
 • Dlaczego musi ona być połączona z elektromagnesem ?
 • Również, te dwie metalowe części nie są niezbędne, z wyjątkiem wzmocnienia pola elektrycznego. Wymontowałem już ten metalowy sześciokąt i jeżdżę jak zwykle. Również, nie mam kłopotów z zawrotami głowy jeżdżąc setki mil. (Nim tą część wymontowałem, zdarzało mi się to kilka razy, nawet podczas jazdy na krótkim dystansie.)
 • Dlaczego istnieje potrzeba podłączenia przewodu prądowego z dwóch stron samochodu?
 • Dlaczego potrzebowano podłączenia przewodów ze stalową ramą z dwóch stron? (tych które zawsze przewodzą elektryczne zasilanie sygnału) (Stalowa rama rozdziela drzwi kierowcy i pasażera) Szczególnie, kiedy połączenie to nie jest używane dla światła, ale dla dostarczania prądu elektrycznego do czegoś, co pozostaje ukryte w metalowym pudełku.
 • Każdy może sprawdzić to miejsce, nie zajmie to za dużo czasu. Wiara i koncentracja to jedyne czego potrzeba. Do czego potrzebują oni tych elektrycznych przewodów zasilających niezbadane pudełka?
 • Co może znajdować się w tych pudełkach?
 • Czy isnieje na to wszystko jakieś logiczne wytłumaczenie?

Odpowiedź mogłaby brzmieć tak, że mogą to być nadajniki współpracujące z maszyną umysłu EMR i taka właśnie mogłaby być odpowiedź na to pytanie.

Jeśli powyższe rozważania doprowadzają do prawdziwych wniosków, to pomimo tego, że większość ludzi nie jest krzywdzona, mamy do czynienia z okropną rzeczą.

Jeśli trudno jest się ze mną zgodzić w tym momencie, proszę pozwolić mi wytłumaczyć taki przykład? Jeśli ludzie żyją w kraju, który znajduje się w stanie wojennym, to mogą widzieć na skrzyżowaniach ulic żołnierzy z bronią, lub karabiny maszynowe zainstalowane w ważnych punktach.

Co można o tym myśleć?

Czy ludzie żyjący w takiej sytuacji, żyją w wolnym społeczeństwie, nawet jeśli większości z nich nie dzieje się nic złego?

Jeśli nadajniki maszyny umysłu są zainstalowane w samochodach, to z pewnością możemy dojść do poniższych wniosków:

Te samochody doprowadzają do sytuacji podobnej jak w kraju, który znajduje się pod stanem wojennym, a ludzie je używający są jak obywatele takiego kraju. Te nadajniki są analogią pistoletów i karabinów maszynowych w samochodach, a operatorzy maszyny umysłu są podobni do żołnierzy, którzy ukrywają się centralnych stacjach maszyny.

Operatorzy nie tylko są w stanie czytać myśli kierowcy. Mogą oni strzelać (fokusować) falami elektromagnetycznymi jak bronią, w ludzkie serce i spowodować naturalnie wyglądającą śmierć, lub emitować mocne fale elektromagnetyczne dla spowodowania u kierowcy mdłości i niespodziewanie doprowadzić go do wypadku na autostradzie. Mogą oni również fokusować fale na taką część mózgu kierowcy, która może spowodować zawroty głowy i spowodować wypadek samochodowy z odległości. Operatorzy są w stanie likwidować kierowców w taki sposób, nawet jeśli nigdy nie krzywdzą ciebie. Jeśli tylko zainstalowali nadajniki w samochodach.

Jesli powyższe spostrzeżenia są trafne, to twój samochód nie należy w rzeczywistości do ciebie. Podczas kiedy prowadzisz, maszyna wykrywa myśli automatycznie i operatorzy mogą albo czytać twe myśli albo nie. Operatorzy maszyny umysłu potrzebują tylko przełączyć się na twój samochód z centralnej stacji maszyny. Mogą oni czytać twe myśli, gdziekolwiek byś nie jechał. To tak, jakby dostali się na twój telefon komórkowy. Jedyna różnica polega na tym, że nie tylko wiedzą oni co mówisz, ale też znają twoje myśli!

Najokropniejsza rzecz to taka, że operator maszyny może emitować fale elektromagnetyczne wielkiej mocy dla wymuszenia na kierowcy letargii (niespodziewanego zapadnięcia w sen) i spowodowania wypadku samochodowego dla likwidacji kogokolwiek na autostradzie, jeśli tak sobie życzy.

Powracając do słów pana Lundisa, John Ho, z Dallas w Teksasie, opowiedział prawdziwą historię, jak poniżej:

Mając na uwadze monitorowanie codziennego życia ludzi, wierzę, że dzieje się o wiele więcej niż wiemy. Proszę pozwolić mi podzielić się prawdziwą historią: Niedawno, ogromna firma telefoniczna z Dallas testowała jej nowy Osobisty System Komunikacyjny w dzielnicach Los Angeles. Czynność polegała na instalacji małych odbiorników na słupach świetlnych. Kiedy technicy instalowali ich urządzenia, znaleźli nieznane im pudełka zwisające ze słupów. Nikt z nich nie wiedział co to było – to są bardzo doświadczeni technicy, którzy instalują te urządzenia w całym kraju. Jeden z techników musiał zrobić coś z takim pudełkiem, ponieważ po kilku dniach biuro w Dallas otrzymało telefon polecający im trzymać się od nich z daleka. Był to telefon z FBI.

Zachodzą pytania:

 • Co znajduje się w tych pudełkach ?
 • Co wspólnego ma z tym FBI ?
 • Po co te pudełka tam zainstalowano ?
 • Do czego one służą ?
 • Czym jest ta rzecz ?

Zapytaj sam.

// John Ho z Dallas, Texas, USA (john@jho.com)

Uważam informację pana Johna Ho za bardzo wartościową i niewątpliwie coś mi ona udowodniła.

Znałem ofiarę tej maszyny umysłu EMR. Jego doświadczenia były takie, że kiedy wchodził do miejscowego supermarkietu, czasami słyszał głosy dochodzące do niego z powietrza. Czasami też spotykał się on z tym, że mijając słup świetlny, był ostrzelany w głowę podczas spaceru. Mówił mi o tym kilka razy, a ja zawsze odpowiadałem, że to może pochodzić tylko od maszyny umysłu.

Tak więc, jeśli nasze spostrzeżenia są prawidłowe, twój samochód nie należy w rzeczywistości do ciebie. Kiedykolwiek prowadzisz, maszyna wykrywa twoje myśli automatycznie, tak więc nie popełniaj błędu, nawet jeśli nie możemy znaleźć dokładnej lokacji maszyny.

W moim przypadku, zawsze myślę o tym: jak są oni w stanie określić lokację danej osoby podczas spaceru. Nigdy nie wątpiłem w możliwości użycia słupów świetlnych, ale nie mogę tego osądzić, ponieważ nie mam szansy na sprawdzenie tych możliwości. Nie posiadamy również takiego rodzaju znajomości, aby określic czy urządzenia słupa świetlnego są normalne czy nie.

Tak się złożyło, że pewni technicy sprawdzili to dla nas i rzeczywiście potwierdziło to słuszność naszych podejrzeń. System ingwilacji istnieje rzeczywiście, tylko zmieniono go na użytek techniki bezprzewodowej, zamiast starych planów podłączania każdego domu. Jeśli te rodzaje pudełek należą rzeczywiście do FBI, to chcę dojść do wniosku, że słup świetlny jest dokładnie miejscem instalacji sysytemu obserwacji.

Nowoczesny sysytem obserwacji powinien składać się z następujących elementów:

 1. Ingwilacja z odległości (obserwacja z odległości) – używa fal elektromagnetycznych dla szpiegowania kogokolwiek, kto przemieszcza się przez daną lokację i określa dokładną pozycję jakiejkolwiek spacerującej osoby, którą są zainteresowani.
 2. Nadajnik fal elektromagnetycznych – używany dla krzywdzenia przemieszczającej się osoby, do której chcą nadać słowa lub doprowadzić ją do szaleństwa, lub dla wysyłania sygnałów w celu kontrolowania z odległości sprzętu w poruszającym się samochodzie.
 3. Asystujący odbiornik sygnałów EMR – dla asystowania odbioru fal mózgowych (myśli) z każdego mijającego samochodu, tak że jeśli chcą, to są w stanie czytać myśli kierowcy.

Również, system ingwilacji na słupach świetlnych może łączyć cały kraj poprzez kontaktowanie ze sobą fal radiacji.

Jeśli powyższe uwagi są prawdziwe, to mogę powiedzieć: te rzeczy są oczywistą częścią systemu obserwacji. Tak więc, mogą oni wykonywać powyższe czynności.

Jest szansa na to, że nie ma wystarczającej ilości agentów na wykrycie każdej osoby w całym kraju. Czy są w stanie namierzyć ciebie, czy nie? Będzie to zależało od wyboru jaki poczynią agenci (operatorzy maszyny), od użycia przełącznika twojego samochodu czy nawet domu (w centralnej stacji maszyny).

Niektórzy mogliby powiedzieć, że producenci nie pozwolą na to i że nie ma takiej szansy, aby ktoś mógł zainstalować takie urządzenia bez wiedzy mechaników przeprowadzających regularne serwisy. Przecież mechanik poszukujący przyczyn problemów z pracą samochodów, mógłby się natknąć na dwa tuziny takich tajemnic na rok.

Nie! Naprawdę tak nie myślę. Nawet producenci ulegną presji. Z pewnością niektórzy ludzie pracujący w tej branży nie będą się mogli z tym pogodzić i wydadzą takie tajemnice społeczeństwu. To dlatego możemy słyszeć tutaj o informacjach (od producentów) i się nimi dzielić. W przeciwnym razie, nic o tym byśmy nie wiedzieli.

Nie mogę się również zgodzić z tym, że akcja takiego rodzaju jest prowadzona przez Rząd. Jeśli ktoś tak myśli, to już się zgubił w tym zagadnieniu, dlatego, że nie rozumie znaczenia słowa „Rząd”.

Czym jest rząd i kto reprezentuje kraj ?

Rząd USA rozdziela się na trzy gałęzie: wykonawczą, ustawodawczą i sadowniczą. Prezydent jest głową gałęzi wykonawczej i może reprezentować rząd. Konstytucja, Kongres i większość opinii publicznej reprezentuje rząd. Jeśli jakikolwiek Amerykanin nie dba o to kim jest, narusza Konstytucję, jest winny. Z takich wzgledów były prezydent Nixon musiał opuścić stanowisko po aferze Watergate. Nie ma wyższego stanowiska od prezydenta w gałęzi wykonawczej, a więc żaden oficer ani agent nie może naruszać Konstytucji. Jeśli byłoby inaczej, to tacy ludzie byliby podejrzanymi o czyny kryminalne, a nie byliby oficerami rządowymi. Tych agentów którzy naruszają Konstytucję jest tylko kilku w gałęzi wykonawczej, czy nawet w jakiejś agencji. Oni nie mogą reprezentować normalnych oficerów, a więc nie mają szansy na reprezentowanie rządu. Szczególnie kiedy naruszają Konstytucję. Sa oni w rzeczywistości winni tej akcji naruszania Konstytucji i praw Stanów Zjednoczonych. Jeśli ci ludzie, reprezentujący gałąź wykonawczą, prowadziliby ich działalność w zgodzie z prawem i nie naruszając Konstytucji, to wtedy można byłoby powiedzieć, że reprezentują oni rząd.

Jeśli wnioski odnośnie nadajników maszyny umysłu w samochodach są prawidłowe, to ci ludzie są winni, ponieważ naruszają Konstytucje. Jak również, mówiłem tylko o operatorach maszyny i nadajników, tak więc nie myślałem nigdy, że akcje takiego rodzaju zachodzą za pośrednictwem rządu USA, ale że zachodzą z powodu kilku agentów, którzy naruszają Konstytucję w ukryty sposób, dodając to tego – bez pozwolenia Rządu.

Tak więc, nie należy oskarżać Rządu Stanów Zjednoczonych. Większość oficerów gałęzi wykonawczej może nawet nic o tej sprawie nie wiedzieć.

Po wypadku Rodneya Kinga w Kaliforni wiemy, że niektórzy ludzie reprezentujący władzę mogą naruszać prawo, nawet kiedy są na służbie. Po tym kiedy prawo naruszyli, stają się podejrzanymi, ale nie reprezentują oficerów. Wszyscy, cały naród był oburzony po transmisji telewizyjnej tej wiadomości. Były prezydent Bush, General Attorney, wszyscy odrzucili i sprzeciwili się akcjom takiego rodzaju ze strony policji. Tacy ludzie nie mają szans aby reprezentować rząd.

Taka sama sytuacja dotyczy operatorów maszyny. Są oni winni. Są oni tylko podejrzanymi, a nie oficerami, jeśli rzeczywiście używają swych nadajników by krzywdzić ludzi, lub by się ich pozbywać.

Ciągle uważam, że nasze państwo ma najlepszą Konstytucję na świecie, jak również uważam, że najlepsza Konstytucja powinna zabezpieczać akcją rządu wszystkich naszych obywateli. W przeciwnym razie, jeśli są ludzie którzy o to nie dbają, będzie ona tylko zbiorem pustych słów.

Jakkolwiek, jeśli są ludzie, czy nawet reprezentanci władzy, którzy naruszają Konstytucję USA w ukryty sposób, to nie są oni oficerami, ale podejrzanymi kryminalistami. Tych kilku ludzi nie może reprezentować ich własnej agencji, ponieważ wierzę, że nasze prawdziwe agencje będą postepować według prawa i Konstytucji USA.

Musimy ich zwalczać aby bronić naszego Kraju i Konstytucji. Akcja takiego rodzaju nie tylko będzie bronić naszych praw, ale również zabezpieczy pozycję światową naszego kraju jako symbolu WOLNOŚCI, SWOBODY i SPRAWIEDLIWOŚCI.

Dopiero co doniosłem o słowach pana Lundisa i wierzę, że to co powiedział bazowane jest na jego najlepszej znajomości tematu. Jeśli jego słowa są prawdą, to pragnę dojść do logicznego wniosku:

W zasadzie, producenci są w tym całym wypadku ofiarami. Kilku ludzi pracujących dla rządu może ich oszukiwać koncepcją potrzeby tych rzeczy dla protekcji kraju. Również, władze mogą twierdzić, że ich celem jest odnalezienie szpiega lub kryminalistów i nic innego. Producenci mogliby nie wiedzieć, że władze zainstalowały sprzęt maszyny umysłu. Zamiast tego, mogliby się oni domyślać, że pomogli tylko w instalacji urządzenia namierzającego. To nie byłoby takie szkodliwe, jeśli zainstalowali oni tylko urządzenia namierzające. Takie akcje mogłyby pomóc władzom namierzyć szpiega lub kryminalistę, ale nie szkodziłyby obywatelom przestrzegającym prawa. W takich warunkach, jeśli producenci zgodzili się na takie instalacje, to byliby raczej patriotami a nie konspiratorami. Jakkolwiek, to wszystko narusza Konstytucję i niektórzy z nich wydali tajemnicę.

Jest również możliwe, że jacyś przedstawiciele władzy obiecali producentom, że instalacja urządzeń tego typu w samochodach sprzedawanych na rynku amerykańskim, jest zgodna z zarządzeniami rządowymi, wprowadzając ich w ten sposób w błąd. (Jeśli rzeczywiście zainstalowano urządzenia tego typu w samochodach, to oficerowie rządu są w tej sprawie również ofiarami, ponieważ zostali wprowadzeni w błąd przez kilku manipulujących agentów.)

Wysocy urzędnicy mogą nie wiedzieć o tym, że zainstalowano urządzenia maszyny umysłu emitujące silne fale dla ataku na ludzkie serce, dla spowodowania niewytłumaczalnej śmierci, lub dla nadawania silnych fal elektromagnetycznych, które uczynią kierowcę chorym z powodu zawrotów głowy i spowodują wypadek. Wysocy urzędnicy mogą również być poinformowani, że zainstalowano urządzenia ingwilacyjne a nie sprzęt maszyny umysłu, a nawet jeśli wiedzieliby, że jest to sprzęt maszyny umysłu to mogą myśleć, że służy on tylko do czytania myśli.

Jakby nie było, trudno oczekiwać aby wysocy urzędnicy byli poinformowani o tym, że nadajniki mogą fokusować (skupiać) fale i powodować śmierć kierowcy w samochodzie, lub powodować wypadek samochodowy z odległości.

Producenci byli też oszukani. W takich warunkach producenci myśleliby, że choćby ze względów kompetycji, wszystkie samochody muszą odpowiadać pewnym i takim samym warunkom. To dlatego, że nie ma możliwości, która pozwoliłaby producentom na wyjątki. Będąc pod wpływem presji takich sił, producenci mogą nie mieć szansy wyboru i muszą zgadzać się na projekt. Jest również możliwe, że niektórzy z nich mogą brać udział w projekcie w sposób agresywny, w imię protekcji kraju, tak jak poinformowali ich o tym przedstawiciele władz.

Mogę być jednak pewien, że żaden z producentów nie wie o tym, że maszyna umysłu może być zainstalowana w samochodach i zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że te nadajniki mogą zabijać ludzi w samochodach, na zasadzie powodowania „naturalnej” śmierci lub z powodu wypadku. Tak więc, producenci są ofiarami tej sytuacji, jeśli władze zainstalowały nadajniki maszyny umysłu w samochodach.

To co napisałem wydaje się być jedynie logicznym rozumowaniem i jeśli słowa pana Lundisa są faktem i rzeczywiście zainstalowano w samochodach takie urządzenia, wierzę w to, że Amerykanie walczyliby o sprawiedliwość, o wolność ich myśli, praw prywatności i Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Wierzę, że walczyliby o prawa człowieka i nie zostaliby usłużnymi poddanymi operatorów maszyny umysłu.

Jest tak, że ludzie nie będą oburzeni z powodu jakiejkolwiek, okropnej rzeczy, jeśli nie będą o niej wiedzieli. Dlatego postanowiłem mówić ludziom o operatorach maszyny umysłu. Dlatego, że trudno wiedzieć cokolwiek o maszynie bez żadnej o niej informacji.  Jeśli nawet operatorzy maszyny szkodzą ludziom, to ludzie mogą myśleć, że ich szkody powstały na zasadzie złego losu, ponieważ nie wierzą, że operatorzy byliby do czegoś takiego zdolni.

Jeśli powyższe spostrzeżenia są prawdziwe, to agenci mogli zainstalować nadajniki w samochodach bez pozwolenia władz. To dlatego, że Kongres ani żadne ciało wykonawcze nie pozwoli agentom tego robić podczas gdy wiadomo, że nadajniki te mogą zabijać. Tych kilku agentów może uważać, że akcja tego rodzaju może łatwo zrealizować ich zadania, a ludzie nie zorientują się w tym i dlatego ważą się oni na instalację nadajników maszyny umysłu w samochodach.

Rzeczywisty problem polega na tym, jak zainstalować sprzęt tego rodzaju i uniknąć jego wykrycia przez machaników w jakimkolwiek warsztacie. Jakkolwiek, jeśli jest to zadanie wykonane przez służby specjalne, to nie ma z tym wielkiego problemu, ponieważ jest on przewidziany i z góry rozwiązany.

Biorąc pod uwagę logiczne rozwiązania, pragnę wytłumaczyć to w następujący sposób: Jeśli nadajniki są zainstalowane w samochodach, to byłyby skonstruowane w specjalny sposób i połączone w jedno z regularnymi cześciami. Tak więc, musieliby oni skonstruować nadajnik, który pracuje jako oryginalna część a jednocześnie emituje fale elektromagnetyczne. Jeśli zainstalowali oni takie urządzenie w ukrytym miejscu, jak miejsce za szybkościomierzem, jako motor pracy jego wskaźnika, to kto takie miejsce znajdzie? (Również, mogli oni zainstalować nadajnik na osi kierownicy i połączyć go jako normalną część ze sygnałem.)

Takie miejsce nie będzie sprawdzane podczas rutynowego serwisu, jak również bardzo rzadko zdarzają się tam problemy, co zapewnia, że sprzęt nie będzie znaleziony przez techników. Mogę powiedzieć, że rutynowy serwis nie tylko nie będzie takich miejsc dotyczył (nie ma potrzeby otwierania plastykowego okrycia szybkościomierza podczas jakiejkolwiek rutynowej czynności), ale również nie będzie jakiegokolwiek problemu z takim miejscem. To dlatego, że praca części związanych z nadajnikiem będzie zorganizowana i testowana powyżej standartów innych części.

Jeśli nawet część tego rodzaju (z nadajnikiem) zostanie zniszczona podczas wypadku samochodowego, to mechanik zamówi taką samą część (z nadajnikiem) od oryginalnego producenta, zamontuje ją i będzie ona pracowała tak jak część poprzednia. Kto będzie o tym wiedział? Oni na pewno mogą poradzić sobie z takimi problemami, jeśli tylko chcą.

Chciałbym teraz opowiedzieć prawdziwą historię, która dotyczy pewnej pani. Mówiłem o niej w poprzednim artykule. Jest ona ofiarą maszyny umysłu z Taiwanu. Przeniosła się ona do Maryland, po tym jak doszła do siebie po pobycie w taiwańskim szpitalu.

Mówiła ona nam kilka razy, że słyszala kogoś mówiącego w jej uszach (w rzeczywistości słyszała głosy dostarczane do jej mózgu przez operatorów maszyny umysłu), wtedy kiedy znajdowała się w samochodzie moim, lub w samochodzie mojego krewnego. (Była ona określana jako szalona przez operatorów maszyny w Taiwanie, którzy namierzali ją gdziekolwiek by nie poszła, nawet w domu. Operatorzy nadawali do niej słowa w złych intencjach. Chcieli oni spowodować aby inni wierzyli, że jest ona szalona, ponieważ nikt nie usłyszy słów w tym samym samochodzie.)

Inne doświadczenia ofiary dotyczą meżczyzny. Powiedział mi on, że kilkaktrotnie strzelano do niego, poprzez użycie fal elektrycznych (jest to tak jak użądlenie pszczoły), w autobusie lub w samochodzie jego przyjaciela.

Doszedłem do wniosku, że ten nadajnik powinien być podłączony do akumulatora specjalnym przewodem. Prąd jest zawsze włączony i nie ma potrzeby włączania stacyjki. To tak samo, jak naciskać klakson, lub włączać długie światła, bez potrzeby zapalania samochodu. Te nadajniki mogą też być kontrolowane z odległości, ponieważ słupy świetlne znajdują się zawsze na boku drogi lub na parkingach.

Miałem kilka sytuacji kiedy doznawałem niespodziewanych mdłości i jedna z nich jest zupełnie oczywista.

Tego oczywistego doświadczenia doznałem obierając moje małe dziecko ze szkoły. Odległość była bardzo mała, około 15 minut jazdy. Kiedy byłem w połowie drogi, poczułem, że niespodziewanie prawie zasnąłem (odczucie latargii). Wiedząc, że jest to bardzo niezwykłe, użyłem metalowej płytki na kierownicy, przykrywajac nią przycisk sygnału. Wtedy to uczucie ustąpiło. Postąpiłem w ten sposób, ponieważ była to najszybsza metoda zblokowania możliwej emisji fal elektromagnetycznych do mojego mózgu. To właśnie po tym wydarzeniu znalazłem tą sześciokątną, metalową część.

Powyższe wydarzenie jest prawdziwe. Mogę przysiąść się w imię Boga.

Powyższe fakty doprowadziły mnie do wniosku, że maszyna umysłu może być zainstalowana w samochodach od długiego już czasu.

Tych kilku agentów używa operatorów maszyny umysłu dla wprowadzania stanu wyjątkowego w samochodach, lub nawet w całym kraju.

To nie są oficerowie i nie mogą oni reprezentować żadnej agencji. Z pewnością nie mogą oni reprezentować rządu, a sa tylko podejrzanymi kryminalistami. Dlatego, że naruszają Konstytucję USA, jeśli zainstalowali nadajniki maszyny umysłu w samochodach.

Poważną groźbę reprezentuje również fakt, że zawsze używają oni ich broni fal radiacyjnych gdy na tobie szpiegują. To zapowiada wielkie niebezpieczeństwa dla naszego społeczeństwa.

Powyższe informacje są mi znane od ponad dziesięciu lat. Co mnie dotyka, to jest fakt, że ta maszyna umysłu (Maszyna Czytająca Umysł) może być i została nadużyta, tak jak w powyższych wypadkach.

Oni mają trzy stopnie pozbycia się danej osoby.

Pierwszy polega na doprowadzeniu ludzi do szaleństwa. Jeśli się to nie udaje, drugi stopień polega na doprowadzeniu do wypadku samochodowego na autostradzie. Ostatni stopien polega na użyciu ukrytego nadajnika fal radiacyjnych (już zainstalowanego w systemie śledzenia całego narodu) dla spowodowania powoli skutków śmiertelnych, lub krzywdzenia osobnika w jakimkolwiek miejscu, aby odseparować go od społeczeństwa.

Tak więc, można nie tylko czytać ludzkie myśli i naruszać prywatność bez żadnego pozwolenia, ale również możliwe jest użycie fal elektromagnetycznych wysokiego stopnia jako broni dla powodowania szkody, karania, grożenia, lub zabicia niepożądanej osoby, która wyrwała się spod kontroli, lub która jest nie lubiana.

A jeśli jakiś operator ma ambicje polityczne, może on zlikwidować jakąkolwiek ważną postać polityczną, używając broni niewidocznej radiacji w systemie ingwilacji. Nikt nie sprawdza lojalności ani myśli operatora.

Ponieważ ta maszyna jest już z powodzeniem używana w Taiwanie, powinna być używana z większym skutkiem w Stanach Zjednoczonych – gdzie została oryginalnie wynaleziona. W ciągu ostatnich dziesięciu lat mogli oni włączyć używanie maszyny w planowanie miasta i używac jej w mieście i poza miastem, we wszystkich stanach, w całym kraju.

W takim razie, ta maszyna może być instalowana we wszystkich budynkach publicznych, takich jak centra handlowe, szkoły, supermarkiety, banki, lotniska, i.t.d., zaliczając w to również pojazdy mechaniczne. (Główne skrzyżowania ulic, autostrady mogą już mieć zainstalowane odbiorniki.)

Przestrzegający prawa obywatele będą totalnie kontrolowani, gdziekolwiek by się nie znajdowali ? Również członkowie Kongresu spotkają się z taką samą sytuacją, ponieważ system śledzenia jest rzeczywisty i taki sam dla wszystkich.

Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, to siła operatorów maszyny doszła już do maksimum. Mogą oni pozbyć się lub skrzywdzić kogo chcą i nie będą odpowiedzialni przed prawem, ponieważ nie ma śladów udowadniających użycie ich broni elektromagnetycznej radiacji.

Ich siła będzie niepowstrzymana. Nikt nie może ich kontrolować lub powstrzymać gdy popełniają błąd, czy nawet gdy robią coś wbrew prawu, lub gdy jakiś operator ma ambicje polityczne i chce zlikwidować jakąkolwiek ważną osobistość polityczną. Kto sprawdzi lojalność lub myśli operatora?

Nie ma bezpiecznego miejsca, nawet w twoim własnym domu. Nie będziemy mieli prywatności i w ten sposób, będziemy zagrożeni na zawsze tą radiacją elektromagnetyczną wysokiej częstotliwości.

Naprawdę wierzę, że nasi rozsądni obywatele będą znali tą maszynę. Jeśli niektórzy z przedstawicieli władzy naszego kraju używają maszyny dla śledzenia naszych obywateli, tak jak dzieje się to w Taiwanie, mam nadzieję, że zostanie to spostrzeżone i zostanie podjęta akcja regulująca prawnie dzialałność tej maszyny.

Pragnąłbym zasugerować, aby poproszono pana Prezydenta o wydanie sekretu maszyny umysłu TRM (Dlatego, że jej wlaściciel – CIA ciągle i nieodpowiedzialnie jej istnieniu zaprzecza i nie możemy się ich o to doprosić.)

Pozwolmy aby ta maszyna była używana w otwarty sposób. Pozwólmy Reprezentantom i Kongresowi sprawdzać akcje i pracę operatorów maszyny w rutynowy sposób. Wtedy nasze prawa obywatelskie i ludzkie, w które zaliczam prawa człowieka i prawo do prywatności, zostaną nam z powrotem zwrócone.

Finalnie, pragnę zaprezentować w jaki sposób fale elektromagnetyczne mogą zostać użyte dla czytania twoich myśli:

Oferuję pewne wskazówki dla rozpoznania, czy jesteś lub czy byłeś śledzony przez tą maszynę. Dotyczą one osoby w normalnym stanie zdrowia, nieprzepracowanej, bez stresów emocjonalnych (jak na przykład utrata kochanej osoby), bez wyjątkowych problemów osobistych.

W takim wypadku, proponuję użyć tych, następujących wskazówek:

 1. Kiedy śnisz i niespodziewanie przypominasz sobie wydarzenia (dotyczące ludzi lub historii) sprzed wielu, wielu lat (nawet sprzed ponad dwudziestu lat). Sen o tych wydarzeniach powinien mieć związek z tym, co robiłeś, kogo spotkałeś, co próbowałeś sobie przypomnieć tego dnia, lub nim udałeś się na spoczynek. Jeśli twój sen nie ma z tym nic wspólego, a zupełnie niespodziewanie myślisz o wydarzeniach sprzed wielu lat, to nie jest to twój sen. Może to być operator używający maszyny dla odczytu historii twego życia, poprzez poruszanie jej we śnie.
 2. Jeśli jest ci łatwo śnić pośród dnia, lub niespodziewanie zmienić czas twojego regularnego snu i zacząć sypiać o nieregularnych porach, zawsze z dużą ilością snów, może na tobie pracować maszyna .
 3. Podczas gdy pracujesz w biurze lub w domu, a twój umysł nie może powstrzymać się od myślenia o rzeczach nie mających nic wspólnego z twoją pracą, taki rodzaj myślenia może powodować wielki bałagan umysłowy i kiedy próbujesz powstrzymać taki ciąg myśli a nie potrafisz, to takie myśli nie należą do ciebie. To tak, jak z kimś przegladającym kartki książki dla odnalezienia odpowiedniej strony. Operator może w ten sposób poszukiwać informacji w twych myślach. (Z tym, że chodzi tutaj o twój osobisty problem, lub specjalny stres emocjonalny.)
 4. Kiedy po udaniu się na spoczynek zasypiasz łatwiej niż zwykle i nie potrafisz tak jak zwykle łatwo się obudzić. Taka sytuacja powinna być połączona z dużą ilością snów.
 5. Jeśli w ostatnim czasie spisz dłużej niż zwykle i zazwyczaj czujesz się pomimo tego zmęczony i masz zawroty głowy. Jeśli jest to połączone z dużą ilością snów, to operatorzy maszyny mogą pracować na twoich myślach. Jeśli nie jest to sen, rzecz najokropniejsza, operatorzy maszyny mogą używać fal elektromagnetycznych aby cię skrzywdzić.

Szczerze oddany

Alan Yu
O autorze i dlaczego pragnę mówić o maszynie umysłu EMR ?

Posiadam wykształcenie w finansowości, a nie w nauce. Kiedy kończyłem mą edukację w szkole Armii Taiwańskiej, byłem najlepszym w mojej klasie w finansowości. Miałem do czynienia z poruszanymi w tym artykule, tajnymi dokumentami, podczas gdy służyłem jako pułkownik w Taiwańskim Departamencie Obrony, w roku 1984.

Ten dokument wskazywał na to, że Taiwański Departament Policji Militarnej poprosił o zamówienie części zamiennych do tej maszyny (dla celów konserwacji).

W tym czasie służyłem w najwyższym centrum rewidencji militarnego budżetu Taiwanu i w zakres mych obowiązków wchodziła rewidencja jawnych i tajnych wydatków na cele militarne. Należy dodać, że moja roczna ewaluacja w tym czasie była w stopniu „A” i utrzymywałem taki stopień aż do czasu przejścia na emeryturę.

Mam siedemnaście lat doświadczenia w służbie wojskowej. Kiedy przeszedłem na emeryturę, otrzymałem nagrodę za „Lojalność i Dedykację”, podpisaną przez Ministra Obrony i Prezydenta Taiwanu.

Pewni ludzie powiedzieli mi, że jeśli maszyna umysłu EMR istnieje w rzeczywistości, to byłaby ona tajna i mówienie o niej byłoby naruszaniem bezpieczeństwa.

W tym wypadku, otwarcie, co powiesz o maszynie czytającej myśli, kwalifikującej się jako zdrada twojej osoby?

Publiczna dyskusja o tym sekrecie nie jest zdradą, ale mogłaby być naruszeniem wojskowych regulacji bezpieczeństwa jeśli byłbym ciągle obywatelem Taiwanu. Ponieważ naturalizowałem się i zostałem obywatelem USA, a nie jestem już od dawna militarnym oficerem Taiwanu, mogę mówić o taiwańskich sekretach wojskowych legalnie, jeśli mam na to ochotę. Ale nie robię tego, choć znam wiele taiwańskich sekretów militarnych.

To dlatego, że rozmowa o tych sekretach byłaby aktem przeciwko moim zasadom. Jedynym wyjątkiem jest maszyna czytająca myśli.

Pragnę teraz aby wiedziano, dlaczego dyskutuję o tej maszynie.

Przyczyna dla jakiej to robię, leży nie tylko we fakcie, że maszyna ta czyta ludzkie myśli i narusza ludzkie prawa do prywatności (co oczywiście ma miejsce).

To co skłoniło mnie do wystąpienia, to okrutność niektórych operatorów tej maszyny. Oni nie są pracownikami publicznymi, tak jak powinien być każdy oficer rządu.

Zamiast tego uważają oni, że są ponad prawem i panują nad ludźmi których śledzą. Ci operatorzy używają fal radiacji elektromagnetycznej (EMR) dla krzywdzenia ludzi którzy im nie odpowiadają. Czasami używają oni maszyny dla doprowadzania ludzi do szaleństwa; dlatego, że operatorzy nie potrafią przewidzieć ich postępowania.

Ci operatorzy mogą również spowodować wypadek samochodowy dla likwidacji takich ludzi w inny sposób, ale te ofiary to normalni ludzie, którzy nie naruszyli żadnych praw.

Ci operatorzy wierzą, że mają prawo zmieniać ludzkie życie, jeśli tak chcą.

Jest tak tylko dlatego, że większość ludzi nie wie o istnieniu tej maszyny i nie ustanowiono praw dla regulacji działania maszyny i jej operatorów.

Wynalazca maszyny może o tym nie wiedzieć, ale taki typ naruszania ludzkiego życia spowodował moje wystąpienie.

Alan Yu

Przekład: Aleksander Zieliński
Poprawiono i uzupełniono: 19 listopad 1997

Jedna uwaga do wpisu “ALAN YU – WOLNOŚĆ OSOBISTA I UMYSŁOWA

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s