SIS Whistleblower – Bryan Kofron – Oszust?

 

3567893f

UWAGA: ostatnie nagrania jakie wrzucił Kofron, w których robił wywiady z samym sobą zmieniającym akcent, wskazują na to, że Kofron najprawdopodobniej jest oszustem. Choć w pierwszych bardzo dobrych dwóch wywiadach opisuje wiele szczegółów które doświadcza większość targetów, to kolejne jego wywiady są już widoczną ironią z targetów. Istnieje jeszcze możliwość że Kofron został jakoś zmanipulowany lub zmuszony aby zrobić takie nagrania. Pytanie pozostaje: DLACZEGO?


 

Bryan Kofron, były pracownik Security Industy Specialists, mówi że był świadkiem prowadzenia przez ludzi w firmie, w której pracował, akcji gang stalkingu i elektronicznego nękania.

Tego typu działania, jak oświadcza Bryan, prowadzone są na zlecenia największych korporacji na świecie. Jedną z nich, na której zlecenie działa SIS to Amazon.

Całkiem niedawno Bryan Kofron, aka Justin Carter, Specjalista od Bezpieczeństwa z firmy Security Industry Specialists, umieścił w internecie swoje nagranie pod tytułem:

Security Industry Specialist Tells All

ss

W nagraniu tym pan Kofron mówi o tym jak pracownicy SIS, prowadzili i organizowali gang stalking niewinnych osób, głównie bezdomnych osób, na których SIS prowadziło eksperymenty inżynierii socjalnej. Głownie osoby te były nękane technologią głosów w głowie – v2k – hive mind oraz prześladowane przez grupy gang stalkerów.

Streszczenie wywiadu:

WYWIAD 1: Gangstalker Wars

0:28 – pracował dla firmy która miała kontrakty z największymi korporacjami i rządem USA

0:35 – jest to program inżynierii socjalnej

1:25 – odpowiadają za to rząd USA, agencje wywiadowcze USA, prywatni wykonawcy z działu bezpieczeństwa, największe koroporacje w USA, policja lokalna i stanowa, i programy socjalne w USA

1:39 – targetami są osoby bezdomne, lub z biedniejszych rodzin, bez dużej ilości przyjaciół i rodziny którzy by mogli im pomóc

1:59 – program ten posługuje się głównie technologią voice to skull – głosów w głowie

2:04 – jest to maszyna elektromagnetycznych częstotliwości, wykorzystująca sygnał częstotliwości radiowych, efekt dźwięków mikrofal wywołujący głosy w czaszce człowieka

2:38 – technologia ta także pozwala na manipulowanie emocjami osoby

2:43 – technologia ta manipuluje sygnałami elektrycznymi w mózgu, w ten sposób kontroluje, emocje, myśli i doznania człowieka

2:55 – polega to na przeprogramowaniu umysłu poprzez stworzenie nowych ścieżek neuronowych i zniszczenie starych, zmienia to sposób myślenia osoby i jej zachowanie

3:11 – technologia ta wykorzystywana jest do kontroli ruchu mięśni, może wywoływać ruchy ręką czy nogą

3:29 – technologia ta daje możliwość do podłączenia się do nerwu wzrokowego i do słuchu, tak iż ci którzy monitorują targeta, widzą i słyszą to co target 

3:40 – informacje te są przechowywane na ściśle skrywanych komputerach w najlepiej strzeżonych serwerach na świecie

3:59 – wszystko co widzi, co słyszy, co czuje, co doświadcza target w każdej chwili każdego dnia jest zapisywane w tych komputerach

4:23 – technologia ta kontroluje emocje targeta, może wywoływać strach, miłość, nienawiść, może powodować że jesteś zdołowany lub zadowolony, może wywołać sztucznie każdą emocję w każdej chwili

4:50 – technologia ta może wyświetlać obrazy lub nawet filmy w umyśle człowieka, bardzo rzeczywiste, tak jakbyś oglądał film

5:30 – technologia ta może być wykorzystywana do wywoływania i kontrolowania snów, kontroluje cykle i fazy snu, może powodować że osoba zapadnie w głęboki sen lub nie będzie mogła zasnąć wcale

5:55 – technologia ta może wywoływać doznania duchowe tak by osoba uważała że doznaje jakiś duchowych przeżyć

6:10 – technologia ta jest wykorzystywana na wrogach przez wojsko, była wykorzystana np. w Iraku,

6:20 – testowali v2k na więźniach w obozach dla terrorystów, wmawiając im że Allah każe im współpracować z amerykanami i mają im wszystko powiedzieć

6:53 – technologia ta może być wykorzystywana do manipulowania seksualnością osoby, może spowodować że będą oni podnieceni lub całkowicie wyłączyć osobie pociąg seksualny, wszystko w jednej chwili

7:41 – technologia ta potrafi czytać myśli targeta w czasie rzeczywistym , potrafią je odczytywać tak jak pojawiają się w umyśle osoby

8:30 – technologia ta działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu cały rok, nieustannie

8:50 – osoby posiadające dostęp do tej technologi wykorzystują ją do rożnych celu, do bardzo złych celów, przeciwko jednostkom

9:00 – autor sam stał się targetem kiedy zdecydował się ujawnić informacje na ten temat

9:29 – technologia ta może być także wykorzystywana do dobrych celów, do przywracania słuchu głuchym, do przywracania wzroku ślepym, zamiast niszczenia życia może ratować życia

10:39 – może być wykorzystywana do leczenia chorób, kuracji komórek, naprawy genów

11:45 – autor widział jak pracodawcy stosują tą technologię na swoich pracownikach

12:15 – targeci określani są przez oprawców obiektami testowymi

12:26 – system ten zawiera nieustanny, całodobowy monitoring targetów przez grupy osób określane mianem gang stalkerów, są to „specjaliści od bezpieczeństwa” zatrudniani przez prywatnych podwykonawców, ale są to także doskonale wyszkoleni agenci wywiadu

12:45 – są oni zatrudniani aby nieustannie monitorować targetów, zamieszkują w otoczeniu targeta

13:05 – osoby te nie mają ani odrobinę szacunku dla swoich ofiar, nie przejmują się nimi ani trochę, ofiary są traktowane jak bydło , jak świnki doświadczalne

14:20- tak jak większość targetów już się przekonała, psychiatrzy i psycholodzy są wykorzystywani przez oprawców w tym programie aby stawiać fałszywe diagnozy aby każdy uważał targetów jako chorych psychicznie, wszystko to by ukryć ten program przed ludźmi

14:45 – wielu psychiatrów jest opłacanych bezpośrednio przez ludzi prowadzących ten program

14:50 – diagnozy to najczęściej schizofrenia, zaburzenie dysocjacyjne osobowości, zaburzenia urojeniowe, depresja, w ten sposób dyskredytują targetów, aby uniemożliwić im walkę z programem czy poskarżenie się komukolwiek

15:25 – najczęstsze są głosy w głowie, kiedy ofiara mówi innym że słyszy głosy w głowie (a nie wiedzą oni o słyszeniu mikrofalowym) , każdy powie jej żeby poszła do psychiatry, tam dostaje łatkę chorego psychicznie

17:39 – autor dziękuje wszystkim którzy słyszą na co dzień głosy w głowie i są jakoś w stanie funkcjonować, za ich walkę z tym programem

19:50 – zasady na jakich opierają się firmy zajmujące się nękaniem targetów, to albo jesteś z nimi albo zostaniesz odizolowany i niszczony do końca swojego życia, a każdy kto spróbuje ci pomóc poczuje ich gniew

20:35 – głównie na czym opiera się ta technologia to DNA, kompletna analiza DNA targeta jest wykonywana

20:50 – próbkę DNA zdobywają poprzez zdobycie próbki moczu, spermy, włosów, krwi

21:50 – DNA osoby jest wykorzystywane aby poznać częstotliwość rezonacji DNA osoby, która to częstotliwość rezonacji jest wykorzystywana do dostrojenia technologii, sygnałów radiowych (głosów w głowie itd.) do częstotliwości DNA konkretnej osoby.

22:20 – wiele ofiar uważa że technologia ta wykorzystuje umieszczane w ich ciałach nanoboty, nanotechnologię, smartdust, nanowłókna, co potwierdzają różne dokumenty które widział autor, ale technologia ta jest bardziej zaawansowana i nie opiera się w pełni na tym

22:47 – jednak najważniejsze na czym opiera się ta technologia to częstotliwość rezonansu DNA, w ten sposób podłączają się zdalnie bezprzewodowo do człowieka, poprzez dokładnie taką samą rezonację jaką rezonuje DNA targeta

23:00 – wszystko we wszechświecie rezonuje i dzięki temu rezonansowi są w stanie całkowicie zawładnąć ciałem , umysłem i duszą człowieka – to nie tylko kontrola umysłu, ale kontrola całego człowieka

23:33 – mogą całkowicie manipulować wszystkim co człowiek odczuwa, co widzi, co słyszy , o czym myśli przez cały dzień

24:30 – technologia ta wyrwała się spod kontroli, trzeba ustanowić prawa do jej stosowania

24:40 – autor wie, widział jak to jest na co dzień stosowane w jego firmie, że technologia ta jest także stosowana nie tylko na jednostkach, ale i na całych miastach, tak jest np. w Seattle Washington USA, od małych grup, po tysiące osób, robią to poprzez stworzenie pola energii, gdzie całe pole energii elektromagnetycznej jest stosowane na konkretnym obszarze, gdy znajdzie się tam osoba będzie ulegała wpływowi tego pola, można w ten sposób sterować nastrojami całych grup osób, można powodować że grupy osób będą pasywne, lub pobudzone, można w ten sposób wywoływać zamieszki, przestępstwa

27:15 – autor poznał wielu wspaniałych ludzi którzy są niszczeni przez tych doszczętnie złych , zepsutych, chorych, poza kontrolą ludzi zajmujących się gang stalkingiem i programem kontroli umysłu

30:40 – w tym programie , w uzupełnieniu technologii v2k, jest jeszcze czynnik ludzki znany pod pojęciem jako gang stalking, który składa się ze specjalistów rządowych, specjalistów wojskowych, agentów wywiadu, prywatnych podwykonawców, policjantów, i urzędników socjalnych

31:40 – firmy związane z tym programem przestają się martwić że tajemnica wyjdzie na jaw, ponieważ są bezkarne, dlatego też ta technologia wyrywa się spod kontroli, oprawcy robią co im się żywnie podoba z ludźmi

32:10 – firmy takie zatrudniają specjalistów bezpieczeństwa którzy mają być dostępni cały czas, mieć sprawny telefon komórkowy, robić co im się każde i tak powstają grupy gang stalkerów, praca polega na tym aby być dostępnym 24h na dobę i być gotowym zawsze do działania, tak działa firma w której pracował autor, na telefon dostają informację gdzie, o której godzinie mają być i co mają dokładnie tam robić, tego typu stanowiska pracy ogłaszają firmy zajmujące się gang stalkingiem, jest to rozwijający się biznes

35:30 – firmy zajmująca się gang stalkingiem, tzw firmy zajmujące się bezpieczeństwem, są to najlepiej rozwijające się teraz firmy po ataku 11 września WTC, zatrudniają oni weteranów wojennych i innych specjalistów byłych wojskowych, policjantów czy agentów, w ten sposób mają specjalistów którzy organizują gang stalking prześladowania

39:30 – firma w której pracował autor zajmowała się też zabezpieczaniem serwerów dla korporacji, na których były posegregowane całe bazy danych DNA milionów różnych ludzi, które są potem wykorzystywane przez firmy i naukowców do rożnych badań

40:55 – autor mówi o Projekcie Poznania Ludzkiego Genomu który został ukończony i miał na celu zmapowanie ludzkiego DNA

41:51 – bazy danych ludzkiego DNA są kolekcjonowane na serwerach dla użytku naukowców do walczenia z chorobami

43:30 – kolekcjonowanie i ochrona serwerów z danymi o DNA było głównym zadaniem firmy autora, bazy DNA są tym co najbardziej interesuje prowadzących ten program

45:00 – sposób w jaki działa ta technologia, v2k – głosy w głowie, to podłączanie się do częstotliwości rezonansu DNA osoby – TI, pozwala to na totalną kontrolę ciała i umysłu ofiary

45:30 – prywatna firma w której pracował autor, zajmowała się inżynierią socjalną za pomocą v2k- głosów w głowie na zlecenie jednej z największej korporacji na świecie (w drugim wywiadzie autor zdradza że korporacją tą jest Amazon), która kolekcjonuje największą bazę danych DNA

48:50 – firma w której pracował autor prowadziła eksperymenty także na swoich pracownikach, zdobywała ich DNA wysyłając ich na przymusowe badania przeciw narkotykom

51:00 – niestety te same bazy danych DNA są wykorzystywane do dostrajania technologi do częstotliwości rezonansu DNA targetów do nękania i niszczenia ich życia

51:15 – technologia ta jest stosowana na zwykłych obywatelach, nękając ich za pomocą v2k głosów w głowie i gang stalkingiem, w ten sposób nękając ich, uniemożliwiając pracę, doprowadzając do depresji pozostawiając ich bezradnych bez pomocy, szukają pomocy u przyjaciół, rodziny, sąsiadów, nikt nie chce im pomóc i zostają odizolowani i dalej nękani przez gang stalkerów

52:00 – myśli targetów, ich emocje, bicie serca, ruchy mięśni, ich sny, wszystko co widzą i wszystko co słyszą, jest nagrywane i manipulowane za pomocą tej technologii, wszystko to dzięki podłączaniu się do częstotliwości DNA ofiary

52:30 – autor uważa że najlepszą obroną przed tą sytuacją jest wyjawienie gdzie i jak docierają, gdzie przechowują dane o DNA ludzi, jakie firmy są w to zaangażowane, kto odpowiada za oprogramowanie, jacy naukowcy wykorzystują te dane DNA do swoich badań, kto sponsoruje te badania

54:00 – także fakt na jak dużą skalę jest przeprowadzany ten program powinno być czynnikiem dzięki któremu powinno się udać ujawnić ten program

55:50 – program ten zatrudnia wielu gang stalkerów, wielu pracowników socjalnych (w Seattle przeprowadzają eksperymenty na bezdomnych), autor zna osobiście wielu gang stalkerów zajmujących się tymi nękaniami

65:52 – w programie tym także biorą udział policjanci (autor liczy na to że pojawią się wśród nich tacy jak on, którzy odważą się wyjawić te zbrodnie)

57:00 – zajmują się tym osoby znane światu, rządzący korporacjami, których loga każdy widzi na co dzień w aplikacjach w telefonie, zawsze kiedy szukasz czegoś na google pojawiają się ich loga, korporacji które są odpowiedzialne za te programy elektronicznego nękania

58:40 – w firmie gdzie pracował autor, oprócz ludzi na których przeprowadzano te eksperymenty, nękano ich, byli też ludzie o złych intencjach, źli ludzie, ex pracownicy wywiadu wojskowego, ex agenci agencji rządowych, ludzie którzy wiedzą jak działać wbrew prawu i nie dać się złapać

60:30 – autor jest wkurzony tym że ci ludzie wykorzystują zaufanie obywateli i swoje wpływy aby pogrywać z ludźmi, olewać prawa ludzi, eksperymentują na kobietach i dzieciach, na naszych żonach, dzieciach, matkach, siostrach i braciach

61:10 – trening który przechodzą ci oprawcy, który czyni ich tak doskonałych w tym co robią, powoduje że stają się oni największym koszmarem ludzkości kiedy dostają się na szczyty władzy


WYWIAD 2 Gangstalker Wars: 

ss2


WYWIAD 3 prowadzący Derrick Robinson: 

PACTS

Co ciekawe, w tym wywiadzie Bryan mówi, że ludzie prowadzący te programy kontroli umysłu, interesują się bardzo też Polakami.


WYWIAD 4: prowadząca Ella Free

ella

 


CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSU DNA

 

dna

Bryan Kofron mówi tu bardzo ciekawsze rzeczy i to opierając to wszystko na własnym doświadczeniu jako gang stalker. Uważam że to bardzo dobry wywiad, zwłaszcza że autor mówi o tym jak działa ta technologia, wskazując konkretnie, że bazuje ona na częstotliwości rezonansu DNA targeta, że na tym głównie opiera się to wszystko.

Co ciekawe o tym że służby interesują się w szczególności DNA mówił też inny whistleblower Carl Clark. (link) , który też był gang stalkerem na zlecenia rożnych agencji.

O tym że służby są zainteresowane badaniami nad DNA pisze także Mark Goodman (inny specjalista od bezpieczeństwa) w swojej książce „Zbrodnie Przyszłości”.
Mówiła o tym Ewa Pawela w wywiadzie w NTV 

WYNIK

Niestety jak tylko Bryan zdecydował się ujawnić te zbrodnie jakie prowadzi jego firma SIS, sam szybko stał się targetem.

Obecnie stał się bezdomny, mieszka w samochodzie, jest bardzo nękany technologią v2k – głosów w głowie oraz silnie prześladowany prze grupy gang stalkerów.

Mając świadomość tego jak to się skończy, kiedy zdecyduje się to wszystko ujawnić, można uznać go za bohatera.

POLSKA

Niestety w Polsce brakuje takich ludzi, bohaterów. Czy oznacza to że żyjemy w kraju tchórzy i bandytów, gdzie nie ma ludzi z sumieniem? Czy nikt kto prowadzi działania elektronicznego nękania i zorganizowanego prześladowania w Polsce, nie ma sumienia, nie ma odwagi?


PRZESŁANIE 

Dodatkowo jeszcze chciałbym podzielić się przesłaniem na jakie ostatnio trafiłem. Jest to fragment filmu o kuracji u Neo i efekcie Królewny Śnieżki.

Polecam zapoznać się każdemu kogo nękają głosy w głowie 🙂

 


KOFRON W GAZECIE WARSZAWSKIEJ

warszaw

Temat Kontroli Umysłu podjęła już wcześniej Gazeta Warszawska. Jednak ostatnio na jej łamach pojawił się bardzo dobry artykuł w oparciu o zeznania Bryana Kofrona.

Choć autor głównie opiera się nie na wywiadzie Kofrona, ale na artykule Makia Freeman’a  , to trzeba przyznać że wreszcie doczekaliśmy się artykułu w polskich mediach gdzie użyto terminów gang stalking i targeted individuals. Co więcej nie bali się oświadczyć, że za wszystkim stoją służby specjalne, rząd i korporacje.

Niestety wciąż pod sztandarem „teorie spiskowe„…

Artykuł można podejrzeć tutaj 

Reklamy

6 uwag do wpisu “SIS Whistleblower – Bryan Kofron – Oszust?

 1. Bardzo dużo prawdy jest w tym wywiadzie. Najbardziej dołujące jest to, że kiedy jesteś naprawdę smutny, oni się z ciebie śmieją, a jak próbujesz walczyć to pękają ze śmiechu. Moja cała rodzina jest zaangażowana w ten projekt. Wszyscy traktują mnie jak kukłę i wyzywają od najgorszych, nie wprost – ale z dźwięku i ich rozmów można się domyślić. Te sny czasem mam nierealistyczne – ostatnio bardzo angażują się w wyświetlanie mi obrazów i sprawdzają jak zareaguję w danej sytuacji. Ostatnio cały czas atakują mój nerw oczny, przez co mam napięciowy ból oka. To jest prawie nie do zniesienia. Razem z pakietem przezwisk i bronią fizyczną to jest piekielna trauma. Chciałabym się zabić – ale to im nie na rękę – cały czas mnie straszą, że się nie uda, albo zmieniają myśli w mojej głowie. Im zależy chyba na tym, żebym ześwirowała – chcą ustalić próg wytrzymałości psychicznej.

  Polubienie

  1. Ewelino piszesz że cała Twoja rodzina jest to zaangażowana. Piszesz też ubliżają Ci nie wprost, ale wnioskujesz to z dźwięku ich rozmów.
   Nie chcę Ci mówić jak jest faktycznie, ale z własnego doświadczenia wiem, że technologia v2k i inna do wszczepiania sugestii podprogowych wprost do głowy, czyli jak ja to nazywam, manipulacja falami mózgowymi i sygnałami, potrafi zmieniać znaczenie słów w odbiorze targeta – TI.

   Zauważyłem, że kiedy się dostroją potrafią totalnie zmieniać odbiór słów jakie słychać w otoczeniu. Albo zmieniają/podmieniają zupełnie słowa (trzeba się wsłuchać w oryginalny dźwięk aby znów słyszeć prawdziwe rzeczy), albo powodują że słyszane słowa są inaczej rozumiane/odbierane (tak jakby wszystko odnosiło sie do ciebie do złych rzeczy).

   Oczywiście Ty sama możesz to tylko stwierdzić, ale proponuję zastanowić się nad tym czy faktycznie „cała rodzina jest w to zaangażowana”, czy mają ku temu powody, czemu by mieli to robić itd.

   Sam po sobie wiem że RNM, kontrola umysłu potrafi zmienić całkowicie odbieranie rzeczywistości. Potrafią okrutnie manipulować percepcją targeta. Nie jest to łatwe do przełamania i zrozumienia.

   Pozdrawiam. Trzymaj się.

   Polubienie

   1. Dzięki za słowa wsparcia. To, że rodzina jest w to zaangażowana wiem również z fragmentów rozmów, które odbyli kiedy zorientowałam się, że są w to zamieszani. Wiem, że również śledzą moje myśli i na bieżąco są im przekazywane moje intencje, itp. Kiedyś już pisałam, że uciekłam z domu. Kiedy po trzech dniach nie chciałam wrócić tak mnie nastraszyli, że niby od przypadkowej osoby poprosiłam o telefon, żeby zadzwonić do mamy. Kiedy skończyłam rozmowę, jeszcze ta osoba długo rozmawiała z moją mamą. Wyglądał ten chłopak jak ktoś, komu mogłabym zaufać. Oni wiedzą jakie mam schematy myślowe i dostosowują swoje zachowanie do moich oczekiwań. Myślę, że to jest prywatna zemsta. Bo kiedyś sporo nabroiłam i miałam próby samobójcze. Rodzina mnie nienawidzi i nie chce mi wybaczyć. To jest dla nich jakby pożywką. Żyją tym, co mi robią. Myślę, że osoby które są poddane tym eksperymentom są tak jak mówił w wywiadzie Kofron – pozbawione wsparcia, może czarne owce z urodzenia, u których wręcz szukało się pretekstu by je odtrącić. Z drugiej strony mam wrażenie, że chcą wytępić część populacji, która im nie odpowiada. Np. wejdź na kanał NappyHeadRoots – on jest stalkerem, który udaje ofiarę. Praktycznie wszystkie osoby które filmuje nazywa oprawcami – a to są osoby poddane tym torturom. On praktycznie wierzy, że te osoby są „demoniczne”. Albo przykładowe komentarze pod niejakim ppp – ofiarą z Polski – cytuję: „to koniec z tobą kolego… odpowiesz za to co zrobiłeś…” , „My wciąż wstydzimy się za ciebie, bo ty za siebie wstydzić się przestałeś. Nie możemy spuścić z ciebie wzroku chociaż na chwilę.” , „Musisz odpokutowac. Jestes niebezpiecznym dla nas człowiekiem i trzeba cie subtelnie zniszczyć”, „może mordujemy, ale to my mamy władzę. rozglądaj się na wszystkie strony, bo zrobiłeś się bardzo niewygodny”. Albo romowa ppp z jednym z nich:
    -jesteś śledzony
    -czasami pewnie przez ciebie??:D
    -nie odpowiem na to pytanie
    -nie musisz, wiem że znasz większość tych ludzi…Twoim zdaniem dobrze postępują??
    -chyba nie zdajesz sobie sprawy o jaką stawkę toczy się ta gra. Ja prawie nikogo nie znam, a nas łączy chęć zysku a nie nienawiść do ciebie
    -dokładnie mogę się tylko domyślać…Wiesz tylko zastanawiam się czy osoba świadoma tego np. Ja:D nie utrudnia zdobycia tego zysku…Szkoda że nikt się do Mnie nie odezwał bo gdybym coś zyskał i Ja to bym był skłonny do współpracy po co angażować w to tyle osób??. Przecież te marionetki też zaczynają rozumieć w czym biorą udział..Po co tylu świadków??Po co tracić fundusze na nich..Wystarczyło by się ze Mną dogadać..Pozdro..A i Ja też nie mam nienawiści do Was chociaż sam dobrze wiesz co mi zrobiliście….
    -ale nie wiesz o jak wysoką stawkę toczy się tu gra. Fundusze przeznaczone na osoby które nagrywasz to nic w porównaniu z tym co można zyskać. Ale i tak już za dużo powiedziałem. Z bogiem i trzymaj się
    -wiem i jestem wdzieczny ci za to..chociaż myślałem że należysz do wyższego szczebla i że będziemy mogili zamienić więcej zdań..Wydaje Mi się że Moja świadomość utrudnia bardzo ten proceder..
    -ułatwia.

    Polubione przez 1 osoba

 2. Ewelino powiem tak, ja nie jestem w stanie zrozumieć jak kogoś matka czy ojciec mogli by to robić swojemu dziecku. Jadnak to że ja nie jestem w takiej sytuacji nie znaczy że to niemożliwe.

  Proponuję skontaktować się z STOPZET z prezes Zofią Filipiak, ona zna dużo więcej sytuacji targetów. Ja mogę tylko wnioskować bazując na swoich doświadczeniach. Choć dla mnie jest niepojęte i tłumaczę tego typu sytuacje jak Twoja (prześladowania przez rodzinę) na swój sposób, to niestety jest sporo takich osób które myślą podobnie jak Ty, że ich rodzina bierze w tym udział.

  Myślę, że to tak samo skomplikowana sytuacja jak zaangażowanie najbliższych sąsiadów w ten proceder. Choć sam jestem niemal pewien, że moi sąsiedzi na pewno w tym biorą udział (lub brali), to ciągle dopuszczam możliwość, że ta technologia pozwala robić nam takie cyrki w głowie że WSZYSTKO JEST MOŻLIWE.

  Tak czy inaczej, dzięki za cenne komentarze.

  Polubienie

  1. A propos sąsiadów, też na początku podejrzewałam ich udział, bo zapodawano mi dźwięki, które brzmiały jak pochodzące z ich mieszkań. Judzili mnie, żebym chodziła sprawdzać itp. Wszystko bzdury. Moi sąsiedzi (na szczęście!) to prości ludzie, którzy mieszkają tu od 40 lat. Nasi prześladowcy mają takie możliwości techniczne, tak nam mieszają w glowach, że NIE MUSZĄ angażować nikogo z zewnątrz, żebyśmy czuli się nękani przez rodzinę, najbliższych, sąsiadów. Takie są moje obserwacje.
   Ewelino, ja jestem pewna, że Twoja familia nie ma z tym nic wspólnego. To byłoby za trudne. Twoja percepcja jest tak niesamowicie podkręcona, że widzisz i słyszysz to co ONI chcą, a nie to co jest faktyczne. Spróbuj to ogarnąć a będzie Ci 1000 razy łatwiej. Pozdrawiam Was.

   Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s