Raport bezdotykowych tortur

torturediagram

RAPOTR BEZDOTYKOWYCH TORTUR
Dr Robert Duncan


Tortury to straszny temat I większość ludzi nie chce o tym rozmawiać, ponieważ ciężko im uwierzyć w to, że człowiek może coś takiego robić lub program komputerowy może być tak stworzony aby robić takie rzeczy czującym istotom. Kiedy jesteśmy przekonani o tym, że człowiek staje się coraz bardziej cywilizowany, technologia tortur rozwinęła się kilkaset krotnie bardziej niż w ostatnich dekadach.

To podsumowanie wniknie w chore umysły potworów specjalizujących się w psychologii tortur. Tacy jak Dick Cheney pomogli autoryzować te tortury w administracji rządu Stanów Zjednoczonych, które w świetle międzynarodowego prawa kryminalnego, udowodniono że są przestępstwem. Wiele osób jest zaangażowanych w tuszowaniu i konspiracji tego tematu, wliczając w to generała Haydena.

Pełen raport ujawnia spectrum technik przesłuchań oraz tortur stosowanych przez Stany Zjednoczone i ich sprzymierzeńców. Rząd Stanów Zjednoczonych oficjalnie zaprzeczy informacjom zawartym w tym „raporcie bezdotykowych tortur”. Jednak z czasem prawda wyjdzie na jaw.

Technologie stosowane są nadal ściśle tajne i nie zostaną tutaj ujawnione. Metody tortur wypłynęły na światło dzienne za sprawą tysięcy obywateli amerykańskich, którzy stali się ofiarami bezdotykowych tortur. Badania nad tym tematem i zeznania ofiar są kolekcjonowane od 2002 roku, choć są to tylko przykłady. Imiona ofiar nie zostaną tu ujawnione.

W raporcie tym nie będziemy się posługiwać mylącymi pojęciami określającymi techniki tortur, takimi jak „wzmocnione techniki przesłuchań”. 

Dlaczego torturować? CIA uważa że tortury są skuteczne. Założenie jest takie, że pozwala to na pozyskanie wiarygodnych informacji. Tortury są często stosowane podczas aktów zemsty, karania, przesłuchań i zmiany zachowania. Innymi słowy, tortury są stosowane aby pozbawić ofiarę ciągłości myśli, aby tak ją oszukać aby wyjawiła skrywane informacje, aby wymazać schematy myślowe w mózgu, takie jak wartości i wierzenia lub aby złamać ducha walki osoby, aby ofiara była bardziej uległa dla swoich oprawców.

Minusem w krajach w których stosuje się tortury jest fakt, że sfera polityki traci swój fundament moralny. Bez odpowiedniego procesu, ponad 25% oprawców wymienionych w Senackim Raporcie Tortur, zostało uniewinnionych. Trauma jest zawsze następstwem tortur. Wymaga sporo czasu, od kilku miesięcy do kilku lat zanim tortury zaczną wpływać na targeta. Tortury okazały się mało wiarygodne, pozyskiwały głównie fałszywe informacje, jednak rząd USA i jego sprzymierzeńcy ciągle udoskonalają strategie i techniki tortur.

Celem tego raportu jest pokazać porównanie pomiędzy technikami fizycznych tortur i bezdotykowych tortur stosowanych przez ukryte rządy, które posiadają i stosują po dziś dzień takie technologie. Jest to podsumowanie ofensywnych metod psychologicznych i taktyk wojennych, które stosują metody tradycyjne i technologie cybernetyczne w trakcie budowania hyper-game theory, która ma na celu poprowadzić targeta określoną drogą: aby wyjawił tajemnice, zabił kogoś lub zmienił wartości lub wyznanie.

Wyliczone Metody Tortur na potrzeby przesłuchań i zmiany zachowań

(porównanie pomiędzy fizycznymi i bezdotykowymi metodami tortur)


1. Generowanie stanów depresyjnych/maniakalnych 

Celem jest wstrząśnięcie stanem emocjonalnym ofiary, gdyż w różnych stanach można uzyskać różne informacje. Celem jest wywołanie w targecie poczucia rozpaczy i bezradności. Tworzy się cykle budowania nadziei, aby następnie zniszczyć ją na wiele sposobów. Metody stosowane w fizycznych i bezdotykowych torturach są w zasadzie podobne. Mowa jest bardzo ważnym czynnikiem w tym procesie emocjonalnej manipulacji. Przykłady takiej manipulacji: „uwięziliśmy cię bez żadnego uczciwego procesu sądowego, ani nadziei na takowy. Jesteś bezradny”. Przykłady budowania nadziei „Przepraszamy. Pomyliliśmy cię z kimś innym. Zrekompensujemy ci niesłuszne zatrzymanie i tortury”. Główna różnica pomiędzy cybernetyczną technologią, a fizycznymi torturami jest taka, że można zdalnie wytrenować w mózgu ofiary stany emocjonalne, co znacznie przyśpieszy proces. Przekaz jest wykonany inaczej, ale odbierany jest jak ludzka mowa. W torturach bezdotykowych przydatne jest kiedy ofiara ma przypisana łatkę chorego psychicznie, co pozwoli na zdyskredytowanie osoby i uniemożliwi mu pomoc ze strony grup walczących o
prawa człowieka. 


2. Wymazywanie Pamięci

Wojsko I CIA prowadzi od 50 lat badania nad narkotykami pozwalającymi wymazywać pamięć. Raport ten ma zwrócić uwagę na przesłuchania. Wymazywanie pamięci to ważna technika podczas przesłuchań. Jest to powiązane z deprywacją snu. Zostało stworzonych wiele narkotyków pozwalających wymazywać pamięć. Jedna z takich metod polega na pozyskaniu informacji od ofiary gdy jest nafaszerowana takimi narkotykami oraz nagraniu tego na kamerę. Kiedy ofiara odeśpi, przesłuchujący oznajmia mu że już udzielił mu wszystkich informacji. Oczywiście ofiara nie pamięta nic z tej rozmowy. Wtedy przesłuchujący odtwarza na wideo ofierze fragmenty takiej konwersacji, co ma spowodować, że ofiara uwierzy, że już o wszystkim powiedziała swoim oprawcom. Podobne metody stosuje się zdalnie, bezprzewodowo w bezdotykowych torturach i programach przesłuchać. Cybernetyczne metody wymazywania pamięci mają jednak dodatkowe cele. Wymazywanie pamięci można użyć na targecie, aby uwierzył że ktoś włamał mu się do mieszkania i po przemieszczał przedmioty w jego domu. Chociaż zwykłe włamania także mają miejsce. Ma to na celu wywołania w ofierze jeszcze większej paranoi.

3. Elektryczność i porażenia prądem

Ból i groźba śmierci to częste metody w trakcie przesłuchać. Porażenia prądem to tradycyjna metoda tortur jaką stosowało CIA w tajnych więzieniach. Rażenie prądem jąder i sutków jest najpowszechniejszą metodą ze względu na wrażliwość tych miejsc. Co ciekawe, większość relacji ofiar bezdotykowych tortur opisuje uczucia „ukuć” i „rażenia prądem” różnych części ciała targetów przez długie okresy czasu.


4. Strach i zastraszanie

Jest wiele metod wywoływania ogromnego strachu w targecie. W metodach fizycznych stosuje się szczucie psami, wiertarki, broń, robaki, okaleczanie, przypalanie, water boarding (przytapianie), podduszenia, grzebanie żywcem lub udawane egzekucji, to tylko niektóre z metod jakie stosuje rząd Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że wiele z ofiar tortur zmarło w trakcie ich poddawania. Zostali torturowani na śmierć. Porównajmy metody bezdotykowych tortur, które generują taki sam terror i ból. W wielu z tych technik, ofiara musi słyszeć głos swojego oprawcy. Raport ten jednak nie będzie opisywał technologii pozwalających na zdalne, wysyłanie na odległość głosów do głowy targeta. Podczas gdy można wysyłać obrazy do umysłu ofiary za pomocą hipnozy lub inne sugestie, można także stosować bardziej inwazyjne metody kontroli i manipulacji ludzkiego mózgu polegające na wytrenowaniu systemu nerwowego, działające na zasadzie wstrzymania oddechu, co może powodować w targecie uczucie podduszenia podobne do efektu podtapiania. Może to wywołać w ofierze obawę przed uduszeniem i w ten sposób utrudniać mu zaśnięcie. Neurolingwistyczne programowanie może dodatkowo generować uczucie strachu w oparciu o atak serca, zawał czy obawa przed rakiem. Można nawet zmapować korę ruchową i w ten sposób wywoływać niekontrolowane ruchy ciała. Przykładem takiego zastraszania może być sztucznie wywołany silny skręt szyi i wysłanie głosów mówiących „próbujemy skręcić ci kark”. System energii skierowanej taki jak ADS (Active Denial System), może być wykorzystany aby sprawić, żeby target poczuł się jakby płonął, ale nie umrze od płomieni. Broń do zadawania maksymalnego bólu i tortur jest nieustannie rozwijana. Można wywołać w umyśle ofiary sztucznie efekt każdego narkotyku i każdej trucizny.

5. Uwięzienie i izolacja.

Izolacja jest popularną karą stosowaną w więzieniach. Wielu demaskatorów takich jak Bradley Manning doświadczyło tego. W delikatnych przesłuchaniach nakłania się targeta do rozmowy z przesłuchującym, gdyż towarzystwo jest naturalną potrzebą każdego człowieka. W torturach bezdotykowych ofiara jest izolowana od jego przyjaciół, od rodziny na różne sposoby, dzięki czemu elektroniczna kontrola umysłu jest bardziej efektowna na jego psychikę. Tak jak w Guantanamo, target zostaje odizolowany, traci pracę i opiekę medyczną. Jedną z metod jest rozpowszechnianie negatywnych opinii o ofierze w jego otoczeniu. Osoby te kończą w biedzie, pochłonięci paranoją, że doktorzy i inni ludzie w wyniku fałszywych korelacji, wpływają na ich życie. Izolacja jest formą deprywacji sensorycznej o której powiem później. W takiej sytuacji dni i tygodnie tracą swoje znaczenie.


6. Niepokojące akty seksualne i pornografia

Podsumowanie Raportu Senatu na temat Tortur ujawniło obrzydliwe informacje na temat zmuszania więźniów do aktów homoseksualnych z innymi więźniami, wbrew ich woli i religii, pod groźbą pobicia lub zabicia. Jest to powszechna metoda łamania systemu wartości i wiary ofiary. W metodach tortur bezdotykowych stosuje się bardziej wyrafinowane psychologicznie metody dopasowane do ofiary. Najpowszechniejsze metody to zmuszanie za pomocą głosów i obrazów do słuchania i obserwowania homoseksualnych scen. Niemal wszyscy targeci są zmuszani do oglądania pornografii dziecięcej w ich umysłach. Tak samo odwrotnie, osoby homoseksualne zmuszane są do oglądania heteroseksualnych aktów, tak jak w torturach w tajnych więzieniach USA.

7. Okaleczanie

We wspomnianym odtajnionym raporcie na temat tortur, opisano wiele metod, które polegały na okaleczaniu ofiar. Nacinanie penisa lub jąder nagiego targeta, wyrywanie paznokci lub zębów było także częstą praktyką. Z kolei okaleczanie metodą bezdotykową odbywa się za pomocą podstępu. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Było kilku targetów, którzy uważali, że głosy w głowie są wykonywane przy pomocy mikrochipów w zębach lub uszach. Następstwem czego wyrywali sobie wszystkie zęby myśląc, że to technologia przewodnictwa kostnego. Inni wyrywali sobie bębenki słuchowe, wierząc że mają wszczepione mikrochipy w uszach. Jest wiele więcej przykładów manipulacji targetów, które zmuszały ich do samo okaleczania się.


8. Osobiste lub duchowe obrażanie

W psychicznych torturach, CIA I inne grupy wykorzystują propagandę, aby obrażać osoby które torturują. W więzieniach, oprawcy specjalnie odnosili się obraźliwie do tradycji religijnych więźniów. Dla przykładu, potrafili wypróżniać się na Biblię lub Koran. Mogą szyderczo pytać ofiarę „no i czemu twój bóg ci nie pomaga?”. W bezdotykowych torturach mogą z kolei próbować przekonać ateistów, aby uwierzyli w boga. Jest to eksperyment mający na celu sprawdzenie czy można wpłynąć na czyiś system wierzeń i czy osoba ulegnie kontroli. Może być też tak, że ofiara zdecyduje się wyznać swoje sekrety „głosowi boga”, czyli technologii tak określanej na wysyłanie głosów wprost do głowy. Istnieje cała gama wojskowej technologii komunikacji. Rządowe szkolenia zawierają cały wachlarz takich pojęć jak „zaprzyjaźnić się”, „zinfiltrować” , „udawać”, „dezorganizacja”, „wrabianie” , „zakłócanie”, „zestresuj”, „stosuj podstęp”, „zniszcz interes/relacje ludzkie”, „umieszczaj błędne informacje na forach”. Wszystko to ma na celu niszczenie bloggerów, aktywistów, dziennikarzy, organizatorów akcji i każdego kto próbuje stad się głosem ludu i działać w sferze publicznej.

9. Psychologiczne upokarzanie

Termin ten tyczy się głównie osób, które są na samym początku tych programów tortur. Włamania do mieszkań są częstym zjawiskiem, nawet jeśli ofiara ma wbudowane systemy alarmowe. NSA prześladowała w przeszłości zagranicznych oficjeli w celach zarobkowych. FBI natomiast zajmowało się włamaniami do mieszkań. Ważne było aby target wiedział, że jest obserwowany aby wzmocnić jego paranoję. NSA bez problemu hakuje wszystkie systemy komputerowe i niszczy wszelkie relacje ofiary z innymi jej znajomymi. W torturach bezdotykowych, łatwo stosują negatywne korelacje pomiędzy bodźcami bólowymi i powrotami sąsiadów.


10. Gwałt

Gwałt jest powszechną techniką stosowaną w torturach. Generuje to ogromną traumę psychologiczną. W Stanach Zjednoczonych gwałty w tajnych więzieniach CIA i wojska często mają miejsce. Przeważnie wykorzystuje się tu różne rurki i błędnie określa się to mianem „płukaniem odbytu”. Często też określają to mianem przymusowego karmienia przez odbyt, ale ma to głównie na celu generowanie traumy i blizn psychicznych. Sporo osób zmarło w ten sposób z powodu krwawienia z odbytu. W torturach bezdotykowych sztuczny gwałt przybiera różne formy. Stosując tzw EEG heterodying, ofiara będzie odczuwać jakby dotykali jej genitaliów. U mężczyzn mogą to być zarówno genitalia jak i odbyt. Podobnie kobiety mogą być zdalnie zgwałcone przez podobne metody wywołujące wrażenia dotyku.


11. Manipulacje żywieniowe, zamierzone osłabienia organizmu i choroby. 

Celem manipulacji żywieniowych jest osłabienie targeta. Łatwo to uzyskać metodami fizycznymi. Jednak przy bezdotykowych torturach wymagane jest pozbawienie głodu ofiary. Stosuje się tu np. fałszywe korelacje pomiędzy jedzeniem i wywoływaniem mdłości, tak by ofiara uważała że jest podtruwana. Chociaż podtruwanie jest także częstą praktyką w fizycznych torturach.


12. Powtarzanie 

Werbalne łamanie ofiary jest ważną częścią każdych przesłuchań i tortur. Zatem znajomość języka ofiary jest konieczna. Dlatego potrzebni są przesłuchujący we wszystkich językach. Powtarzanie jest ważną częścią programowania neurolingwistycznego w przesłuchaniach i technikach tortur w celu wpłynięcia na umysł ofiary. W trakcie etapu łamania psychicznego, często stosuje się groźby zabicia lub torturowania członków rodziny ofiary lub jej przyjaciół. Nieustanne przepytywanie i upokorzenia są nieodłączną częścią zarówno fizycznych jak i bezdotykowych tortur. Ciekawą technologią stosowaną w torturach bezdotykowych są tzw chatter boty. Chatter boty są to programy sztucznej inteligencji, stosujące nieustannie powtarzane frazy, co pozwala oprawcom odpocząć i nie zadręczać siebie nieustannie powtarzanymi frazami neurolingwistycznego programowania i tortur. Nie zapominajmy o Chińskiej torturze wodą, gdzie kropla drąży czoło ofiary przez miesiące. Powtarzanie jest formą tortury.

13. Odczuwanie bodźców bólowych

Choć można prosto zadać ból, to optymalizacja ilości bólu i rozpaczy jest celem tortur. Każda trauma zwiększa rozpacz w trakcie życia. Optymalizacja ilości bólu jest przedmiotem badań wojska i agencji wywiadowczych. W przeszłości CIA używało narkotyków, takich jak LSD by zwiększyć strach i terror w ofierze. Inne metody takie jak hipnoza mogą wzmocnić odczuwany ból, a siła sugestii może sprawić, że ofiara poczuje jak odcinają jej palec, zanim jeszcze to zrobią. W torturach bezdotykowych stosuje się takie same psychologiczne manipulacje. Podświadome i jawne sugestie są przekazywane ofierze zanim jeszcze skierują na nich promień energii skierowanej DEW lub zastosuje się EEG Heterodying aby wzmocnić efekt tortur.

14. Maksymalizacja i deprywacja bodźców

Maksymalizacja lub deprywacja ludzkich bodźców jest często spotykaną metodą tortur w tajnych więzieniach na całym świecie. Ofiary tortur w więzieniach z USA często mówiły o torturach za pomocą nieustannie puszczanej głośnej muzyki i innych hałasów. Jednak nietypową metodą tortur było stosowanie gumowego wdzianka w które ubierano ofiarę i wypełniano je zimną wodą z lodem i wtedy bito ofiarę. Inne metody to bardzo jasne światła całymi dniami kierowane na ofiarę lub podgrzewanie i schładzanie na przemian temperatury ciała ofiary także są częstym zjawiskiem. W bezdotykowych torturach zmusza się mózg targeta aby wytwarzał dopaminę co powoduje rozszerzenie źrenic. Jest to oznaka przeładowania bodźców. Tego typu badania nad nie śmiercionośną bronią mikrofalową w Uniwersytecie Newady pokazały, że bronie te mają możliwość zmiany temperatury ciała. Mogą dowolnie podnosić lub obniżać temperaturę ciała.
Ofiary
bezdotykowych tortur także często słyszą nieustanne piski w uszach.

15. Poniżanie seksualne i brak prywatności

Brak prywatności można zauważyć w więzieniach. Jest to zarówno kwestia bezpieczeństwa jak i upokorzenia seksualnego. Także w więzieniach obserwuje się gwałty na ludziach. Przy bezdotykowych torturach stosuje się seksualne upokarzanie i pozbawia się ofiary całkowitej prywatności. Robią to dzięki radarom przenikającym ściany, kamerom oraz klonowaniu wzroku EEG. W ten sposób wszyscy targeci wierzą, że są nieustannie obserwowani. Dodatkowo stosuje się przy tym poniżające komentarze zawsze kiedy ofiara bezdotykowych tortur jest naga lub jest w łazience.

16. Techniki maksymalizacji bodźców bólowych

Podstawy tortur zakładają brutalność. Fizyczne uderzenia, kopniaki w jądra, spryskiwanie oczy gazem pieprzowym itp. Wszystko co powoduje maksimum bólu jest tu stosowane. Zadziwiające, ale te same metody można zastosować zdalnie w umyśle człowieka. Wszystkie chore metody były opisywane przez ofiary tych zdalnych tortur, ale bez rzeczywistych urazów czy utraty zdrowia. Wszystkie te metody można wprowadzić do umysłów ofiary bezdotykowych tortur.

17. Deprywacja snu

Jest to metoda numer jeden, tak samo popularna jak water boarding (podtapianie). Deprywację snu stosują wszystkie kraje wykorzystujące tortury. USA jest liderem w stosowaniu tortur, jako że jest ona największą potęgą militarną na świecie. Czas deprywacji snu to 180 godz./7,5 dnia przy fizycznych torturach, a w bezdotykowych torturach stosuje się pięć dni bez snu i dwa dni odsypiania. Deprywacja snu ma na celu utratę pamięci w trakcie przesłuchania i wywołania halucynacji, co wspomaga proces przesłuchań. W modyfikacji zachowań i programowaniu umysłu także jest niezbędna.

18. Pozycje stresowe

Zmuszając więźniów zakutych w kajdanki przypięte nad głową do ściany, zmusza się ich do pozycji stojącej, co też jest powszechną torturą. Tego typu pozy nazywane są pozycjami stresowymi. Można je powtórzyć w bezdotykowych torturach. Jednym z takich oszustw jest oszukanie targeta że wykorzystanie garnków i patelni może ochronić ich przed energią radarów. Odpowiedni zmniejszają ilość bólu kiedy ofiara unosi patelnie szeroko w rękach kiedy próbują się zasłonić. W ten sposób zmuszają ofiary do utrzymania tej ciężkiej pozycji wierząc, że wtedy blokują sygnał. Jednak to sama ta pozycja ma być ich torturą. Często wtedy słyszą oni komentarze „sam sobie to robisz”.


 

Na tym zakończymy to podsumowanie programów tortur, przesłuchań i eksperymentów modyfikacji zachowań w USA i w krajach ich sprzymierzeńców. Wszystko to jest stosowane na szerokiej gamie ludności i więźniów. Jednak każdy może być wciągnięty do tych programów. Sprawiedliwość i prawo nie obowiązuje tych na najwyższych stanowiskach władzy. Umowy są bezwartościowe ponieważ zasady wojny i zakazy torturowania nie są przestrzegane. Powoduje to, że społeczeństwo staje się coraz bardziej brutalne i barbarzyńskie. 

Bezdotykowe tortury stosują te same strategie co w fizycznych przesłuchaniach, jednak z nowymi możliwościami. Znana jest metoda „dobry i zły gliniarz”. Zły gliniarz torturuje targeta, a dobry glina stara się pozyskać jego zaufanie. W kontroli umysłu, gry umysłu stosuje się aby manipulować tym w co wierzy ofiara. Tworzenie grup motywowanych nienawiścią poprzez fałszywe korelacje i podstępy jest znaną taktyką podstępu stosowaną przez CIA.

W programach CIA, przeprowadza się targeta przez etapy opisane w dokumentach jako „Zmyl i oszukaj cel. Wykorzystaj ich do swoich potrzeb i pozbądź się ich w możliwy sposób”. Bazując na wywiadach z tysiącem osób, możemy domyśleć się co oznacza „pozbyć się ich”: więzienie, samobójstwo lub szpital psychiatryczny. Zmuszanie i torturowanie ludzi aby popełnili samobójstwo jest bardzo powszechne. Jednak wszyscy zaprzeczają stosowania fizycznych tak samo jest w kwestii bezdotykowych tortur.

Bezdotykowe przesłuchania są dużo skuteczniejsze niż tradycyjne przesłuchanie w poznawaniu sieci powiązań. Typowe namierzanie telefonów i emailów przez NSA jest bezużyteczne w sekretnych więzieniach, kiedy ofiara nie może się skomunikować z nikim. Przy bezdotykowych torturach target będzie szukał pomocy u wszystkich których zna, którzy mogą mu pomóc. Wszystkie te jego znajomości można zniszczyć aby odizolować targeta. Wszystkie te metody polegają na tym aby ofiara bała się o swoje życie i ciągle odczuwała ból. 

Podstęp jest bardzo ważną częścią przesłuchań. Podczas fizycznych przesłuchań, ofiara jest najczęściej otumaniana narkotykami. Pozwala im to na stworzenia stanu, w którym ofiara jest bardziej podatna na oszustwa. Przy przesłuchaniach terrorystów, CIA wykorzystuje sfałszowane gazety, oszukując ich że dany zamach miał już miejsce i w ten sposób liczą, że ofiara dalej się wygada. Czasem rząd poprzez tortury liczy na różne korzyści polityczne poprzez wymuszone
sfałszowane zeznania. Tak czy inaczej, akcje fałszywej flagi są stosowane dla celów tortur i przesłuchań. Sztuczka polega na tym, aby cel uwierzył że sprawcą zamachu jest obcy kraj. W 
bezdotykowych torturach sztuczka polega na tym, aby target uwierzył, że osoby bliskie ofierze są odpowiedzialne za ich cierpienie.

Podmienianie głosu jest interesującą technologią stosowaną zarówno w tradycyjnych przesłuchaniach jak i bezdotykowych. Jest to metoda która ma na celu aby ofiara uwierzyła, że rozmawia z osobą którą zna. Stosowano ją w czasach wojny aby oszukiwać generałów. Podszywanie się pod konta email’owe i konta internetowe na forach jest podobną techniką. 

Kiedyś w końcu temat doskonalenia broni, tortury, przesłuchania i sposoby burzenia społeczności, wyjdą na jaw. Większość metod opisanych powyżej jest skuteczna o ile ofiara nie jest przeszkolona w przetrwaniu, unikach, odpieraniu ataków i ucieczkach oraz psychologicznych metodach wpływania na ludzki umysł. Niestety każda sytuacja jaka może zaistnieć, musi być zbadana aby udoskonalić systemy broni. Dlatego tak wielu ludzi jest wciąganych w eksperymenty i tortury kontroli umysłu. Na całym świecie wykorzystuje się zdalnie zaprogramowanych zabójców. Badania muszą opierać się na różnych kulturach, językach, poziomach edukacji i zasobach ekonomicznych. Najwyraźniej uciszanie dysydentów, przeciwników partii politycznych, demaskatorów także kwalifikuje się do tych eksperymentów. Najgorsze w temacie tortur jest to, że nieustannie są doskonalone. Bezdotykowe tortury są dużo bardziej skomplikowane niż fizyczne tortury. Testowanie wad systemu i jego słabości jest przyczyną testów na tak wielu niewinnych osobach. Często oprawcy drwią mówiąc „spróbuj nas powstrzymać”. Ta drwina zmusza ofiarę aby szukała metod blokowania i zagłuszania sygnałów aby powstrzymać zdalne tortury. Tym samym ofiary pomagają oprawcom udoskonalać system.

Jednak ból fizycznych tortur jest tylko małą częścią tego co stosuje się przy bezdotykowych torturach. Te drugie dodatkowo zawierają zestawy scenariuszy gierek umysłu w celu zmuszenia ofiary do popełnienia morderstwa lub samobójstwa. Nazywa się to Hyper Game Theory (Teoria Niekończącej się Gry). Wykorzystuje się tą teorię w grach wojennych w celu ustalenia jak kontrolować wrogów i cele. Hyper Game Theory można stosować w rządach, na jednostkach lub w celu szerzenia propagandy lub wpływania na kulturę. Testy scenariuszy na obywatelach pozwalają sprawdzić ich skuteczność w różnych warunkach.

2 uwagi do wpisu “Raport bezdotykowych tortur

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s