Raport bezdotykowych tortur

torturediagram

RAPOTR BEZDOTYKOWYCH TORTUR
Dr Robert Duncan


Tortury to straszny temat I większość ludzi nie chce o tym rozmawiać, ponieważ ciężko im uwierzyć w to, że człowiek może coś takiego robić lub program komputerowy może być tak stworzony aby robić takie rzeczy czującym istotom. Kiedy jesteśmy przekonani o tym, że człowiek staje się coraz bardziej cywilizowany, technologia tortur rozwinęła się kilkaset krotnie bardziej niż w ostatnich dekadach.

To podsumowanie wniknie w chore umysły potworów specjalizujących się w psychologii tortur. Tacy jak Dick Cheney pomogli autoryzować te tortury w administracji rządu Stanów Zjednoczonych, które w świetle międzynarodowego prawa kryminalnego, udowodniono że są przestępstwem. Wiele osób jest zaangażowanych w tuszowaniu i konspiracji tego tematu, wliczając w to generała Haydena.

Pełen raport ujawnia spectrum technik przesłuchań oraz tortur stosowanych przez Stany Zjednoczone i ich sprzymierzeńców. Rząd Stanów Zjednoczonych oficjalnie zaprzeczy informacjom zawartym w tym „raporcie bezdotykowych tortur”. Jednak z czasem prawda wyjdzie na jaw.

Technologie stosowane są nadal ściśle tajne i nie zostaną tutaj ujawnione. Metody tortur wypłynęły na światło dzienne za sprawą tysięcy obywateli amerykańskich, którzy stali się ofiarami bezdotykowych tortur. Badania nad tym tematem i zeznania ofiar są kolekcjonowane od 2002 roku, choć są to tylko przykłady. Imiona ofiar nie zostaną tu ujawnione.

W raporcie tym nie będziemy się posługiwać mylącymi pojęciami określającymi techniki tortur, takimi jak „wzmocnione techniki przesłuchań”. 

Dlaczego torturować? CIA uważa że tortury są skuteczne. Założenie jest takie, że pozwala to na pozyskanie wiarygodnych informacji. Tortury są często stosowane podczas aktów zemsty, karania, przesłuchań i zmiany zachowania. Innymi słowy, tortury są stosowane aby pozbawić ofiarę ciągłości myśli, aby tak ją oszukać aby wyjawiła skrywane informacje, aby wymazać schematy myślowe w mózgu, takie jak wartości i wierzenia lub aby złamać ducha walki osoby, aby ofiara była bardziej uległa dla swoich oprawców.

Minusem w krajach w których stosuje się tortury jest fakt, że sfera polityki traci swój fundament moralny. Bez odpowiedniego procesu, ponad 25% oprawców wymienionych w Senackim Raporcie Tortur, zostało uniewinnionych. Trauma jest zawsze następstwem tortur. Wymaga sporo czasu, od kilku miesięcy do kilku lat zanim tortury zaczną wpływać na targeta. Tortury okazały się mało wiarygodne, pozyskiwały głównie fałszywe informacje, jednak rząd USA i jego sprzymierzeńcy ciągle udoskonalają strategie i techniki tortur.

Celem tego raportu jest pokazać porównanie pomiędzy technikami fizycznych tortur i bezdotykowych tortur stosowanych przez ukryte rządy, które posiadają i stosują po dziś dzień takie technologie. Jest to podsumowanie ofensywnych metod psychologicznych i taktyk wojennych, które stosują metody tradycyjne i technologie cybernetyczne w trakcie budowania hyper-game theory, która ma na celu poprowadzić targeta określoną drogą: aby wyjawił tajemnice, zabił kogoś lub zmienił wartości lub wyznanie.

Wyliczone Metody Tortur na potrzeby przesłuchań i zmiany zachowań

(porównanie pomiędzy fizycznymi i bezdotykowymi metodami tortur)


1. Generowanie stanów depresyjnych/maniakalnych 

Celem jest wstrząśnięcie stanem emocjonalnym ofiary, gdyż w różnych stanach można uzyskać różne informacje. Celem jest wywołanie w targecie poczucia rozpaczy i bezradności. Tworzy się cykle budowania nadziei, aby następnie zniszczyć ją na wiele sposobów. Metody stosowane w fizycznych i bezdotykowych torturach są w zasadzie podobne. Mowa jest bardzo ważnym czynnikiem w tym procesie emocjonalnej manipulacji. Przykłady takiej manipulacji: „uwięziliśmy cię bez żadnego uczciwego procesu sądowego, ani nadziei na takowy. Jesteś bezradny”. Przykłady budowania nadziei „Przepraszamy. Pomyliliśmy cię z kimś innym. Zrekompensujemy ci niesłuszne zatrzymanie i tortury”. Główna różnica pomiędzy cybernetyczną technologią, a fizycznymi torturami jest taka, że można zdalnie wytrenować w mózgu ofiary stany emocjonalne, co znacznie przyśpieszy proces. Przekaz jest wykonany inaczej, ale odbierany jest jak ludzka mowa. W torturach bezdotykowych przydatne jest kiedy ofiara ma przypisana łatkę chorego psychicznie, co pozwoli na zdyskredytowanie osoby i uniemożliwi mu pomoc ze strony grup walczących o
prawa człowieka. 


2. Wymazywanie Pamięci

Wojsko I CIA prowadzi od 50 lat badania nad narkotykami pozwalającymi wymazywać pamięć. Raport ten ma zwrócić uwagę na przesłuchania. Wymazywanie pamięci to ważna technika podczas przesłuchań. Jest to powiązane z deprywacją snu. Zostało stworzonych wiele narkotyków pozwalających wymazywać pamięć. Jedna z takich metod polega na pozyskaniu informacji od ofiary gdy jest nafaszerowana takimi narkotykami oraz nagraniu tego na kamerę. Kiedy ofiara odeśpi, przesłuchujący oznajmia mu że już udzielił mu wszystkich informacji. Oczywiście ofiara nie pamięta nic z tej rozmowy. Wtedy przesłuchujący odtwarza na wideo ofierze fragmenty takiej konwersacji, co ma spowodować, że ofiara uwierzy, że już o wszystkim powiedziała swoim oprawcom. Podobne metody stosuje się zdalnie, bezprzewodowo w bezdotykowych torturach i programach przesłuchać. Cybernetyczne metody wymazywania pamięci mają jednak dodatkowe cele. Wymazywanie pamięci można użyć na targecie, aby uwierzył że ktoś włamał mu się do mieszkania i po przemieszczał przedmioty w jego domu. Chociaż zwykłe włamania także mają miejsce. Ma to na celu wywołania w ofierze jeszcze większej paranoi.

3. Elektryczność i porażenia prądem

Ból i groźba śmierci to częste metody w trakcie przesłuchać. Porażenia prądem to tradycyjna metoda tortur jaką stosowało CIA w tajnych więzieniach. Rażenie prądem jąder i sutków jest najpowszechniejszą metodą ze względu na wrażliwość tych miejsc. Co ciekawe, większość relacji ofiar bezdotykowych tortur opisuje uczucia „ukuć” i „rażenia prądem” różnych części ciała targetów przez długie okresy czasu.


4. Strach i zastraszanie

Jest wiele metod wywoływania ogromnego strachu w targecie. W metodach fizycznych stosuje się szczucie psami, wiertarki, broń, robaki, okaleczanie, przypalanie, water boarding (przytapianie), podduszenia, grzebanie żywcem lub udawane egzekucji, to tylko niektóre z metod jakie stosuje rząd Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że wiele z ofiar tortur zmarło w trakcie ich poddawania. Zostali torturowani na śmierć. Porównajmy metody bezdotykowych tortur, które generują taki sam terror i ból. W wielu z tych technik, ofiara musi słyszeć głos swojego oprawcy. Raport ten jednak nie będzie opisywał technologii pozwalających na zdalne, wysyłanie na odległość głosów do głowy targeta. Podczas gdy można wysyłać obrazy do umysłu ofiary za pomocą hipnozy lub inne sugestie, można także stosować bardziej inwazyjne metody kontroli i manipulacji ludzkiego mózgu polegające na wytrenowaniu systemu nerwowego, działające na zasadzie wstrzymania oddechu, co może powodować w targecie uczucie podduszenia podobne do efektu podtapiania. Może to wywołać w ofierze obawę przed uduszeniem i w ten sposób utrudniać mu zaśnięcie. Neurolingwistyczne programowanie może dodatkowo generować uczucie strachu w oparciu o atak serca, zawał czy obawa przed rakiem. Można nawet zmapować korę ruchową i w ten sposób wywoływać niekontrolowane ruchy ciała. Przykładem takiego zastraszania może być sztucznie wywołany silny skręt szyi i wysłanie głosów mówiących „próbujemy skręcić ci kark”. System energii skierowanej taki jak ADS (Active Denial System), może być wykorzystany aby sprawić, żeby target poczuł się jakby płonął, ale nie umrze od płomieni. Broń do zadawania maksymalnego bólu i tortur jest nieustannie rozwijana. Można wywołać w umyśle ofiary sztucznie efekt każdego narkotyku i każdej trucizny.

5. Uwięzienie i izolacja.

Izolacja jest popularną karą stosowaną w więzieniach. Wielu demaskatorów takich jak Bradley Manning doświadczyło tego. W delikatnych przesłuchaniach nakłania się targeta do rozmowy z przesłuchującym, gdyż towarzystwo jest naturalną potrzebą każdego człowieka. W torturach bezdotykowych ofiara jest izolowana od jego przyjaciół, od rodziny na różne sposoby, dzięki czemu elektroniczna kontrola umysłu jest bardziej efektowna na jego psychikę. Tak jak w Guantanamo, target zostaje odizolowany, traci pracę i opiekę medyczną. Jedną z metod jest rozpowszechnianie negatywnych opinii o ofierze w jego otoczeniu. Osoby te kończą w biedzie, pochłonięci paranoją, że doktorzy i inni ludzie w wyniku fałszywych korelacji, wpływają na ich życie. Izolacja jest formą deprywacji sensorycznej o której powiem później. W takiej sytuacji dni i tygodnie tracą swoje znaczenie.


6. Niepokojące akty seksualne i pornografia

Podsumowanie Raportu Senatu na temat Tortur ujawniło obrzydliwe informacje na temat zmuszania więźniów do aktów homoseksualnych z innymi więźniami, wbrew ich woli i religii, pod groźbą pobicia lub zabicia. Jest to powszechna metoda łamania systemu wartości i wiary ofiary. W metodach tortur bezdotykowych stosuje się bardziej wyrafinowane psychologicznie metody dopasowane do ofiary. Najpowszechniejsze metody to zmuszanie za pomocą głosów i obrazów do słuchania i obserwowania homoseksualnych scen. Niemal wszyscy targeci są zmuszani do oglądania pornografii dziecięcej w ich umysłach. Tak samo odwrotnie, osoby homoseksualne zmuszane są do oglądania heteroseksualnych aktów, tak jak w torturach w tajnych więzieniach USA.

7. Okaleczanie

We wspomnianym odtajnionym raporcie na temat tortur, opisano wiele metod, które polegały na okaleczaniu ofiar. Nacinanie penisa lub jąder nagiego targeta, wyrywanie paznokci lub zębów było także częstą praktyką. Z kolei okaleczanie metodą bezdotykową odbywa się za pomocą podstępu. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Było kilku targetów, którzy uważali, że głosy w głowie są wykonywane przy pomocy mikrochipów w zębach lub uszach. Następstwem czego wyrywali sobie wszystkie zęby myśląc, że to technologia przewodnictwa kostnego. Inni wyrywali sobie bębenki słuchowe, wierząc że mają wszczepione mikrochipy w uszach. Jest wiele więcej przykładów manipulacji targetów, które zmuszały ich do samo okaleczania się.


8. Osobiste lub duchowe obrażanie

W psychicznych torturach, CIA I inne grupy wykorzystują propagandę, aby obrażać osoby które torturują. W więzieniach, oprawcy specjalnie odnosili się obraźliwie do tradycji religijnych więźniów. Dla przykładu, potrafili wypróżniać się na Biblię lub Koran. Mogą szyderczo pytać ofiarę „no i czemu twój bóg ci nie pomaga?”. W bezdotykowych torturach mogą z kolei próbować przekonać ateistów, aby uwierzyli w boga. Jest to eksperyment mający na celu sprawdzenie czy można wpłynąć na czyiś system wierzeń i czy osoba ulegnie kontroli. Może być też tak, że ofiara zdecyduje się wyznać swoje sekrety „głosowi boga”, czyli technologii tak określanej na wysyłanie głosów wprost do głowy. Istnieje cała gama wojskowej technologii komunikacji. Rządowe szkolenia zawierają cały wachlarz takich pojęć jak „zaprzyjaźnić się”, „zinfiltrować” , „udawać”, „dezorganizacja”, „wrabianie” , „zakłócanie”, „zestresuj”, „stosuj podstęp”, „zniszcz interes/relacje ludzkie”, „umieszczaj błędne informacje na forach”. Wszystko to ma na celu niszczenie bloggerów, aktywistów, dziennikarzy, organizatorów akcji i każdego kto próbuje stad się głosem ludu i działać w sferze publicznej.

9. Psychologiczne upokarzanie

Termin ten tyczy się głównie osób, które są na samym początku tych programów tortur. Włamania do mieszkań są częstym zjawiskiem, nawet jeśli ofiara ma wbudowane systemy alarmowe. NSA prześladowała w przeszłości zagranicznych oficjeli w celach zarobkowych. FBI natomiast zajmowało się włamaniami do mieszkań. Ważne było aby target wiedział, że jest obserwowany aby wzmocnić jego paranoję. NSA bez problemu hakuje wszystkie systemy komputerowe i niszczy wszelkie relacje ofiary z innymi jej znajomymi. W torturach bezdotykowych, łatwo stosują negatywne korelacje pomiędzy bodźcami bólowymi i powrotami sąsiadów.


10. Gwałt

Gwałt jest powszechną techniką stosowaną w torturach. Generuje to ogromną traumę psychologiczną. W Stanach Zjednoczonych gwałty w tajnych więzieniach CIA i wojska często mają miejsce. Przeważnie wykorzystuje się tu różne rurki i błędnie określa się to mianem „płukaniem odbytu”. Często też określają to mianem przymusowego karmienia przez odbyt, ale ma to głównie na celu generowanie traumy i blizn psychicznych. Sporo osób zmarło w ten sposób z powodu krwawienia z odbytu. W torturach bezdotykowych sztuczny gwałt przybiera różne formy. Stosując tzw EEG heterodying, ofiara będzie odczuwać jakby dotykali jej genitaliów. U mężczyzn mogą to być zarówno genitalia jak i odbyt. Podobnie kobiety mogą być zdalnie zgwałcone przez podobne metody wywołujące wrażenia dotyku.


11. Manipulacje żywieniowe, zamierzone osłabienia organizmu i choroby. 

Celem manipulacji żywieniowych jest osłabienie targeta. Łatwo to uzyskać metodami fizycznymi. Jednak przy bezdotykowych torturach wymagane jest pozbawienie głodu ofiary. Stosuje się tu np. fałszywe korelacje pomiędzy jedzeniem i wywoływaniem mdłości, tak by ofiara uważała że jest podtruwana. Chociaż podtruwanie jest także częstą praktyką w fizycznych torturach.


12. Powtarzanie 

Werbalne łamanie ofiary jest ważną częścią każdych przesłuchań i tortur. Zatem znajomość języka ofiary jest konieczna. Dlatego potrzebni są przesłuchujący we wszystkich językach. Powtarzanie jest ważną częścią programowania neurolingwistycznego w przesłuchaniach i technikach tortur w celu wpłynięcia na umysł ofiary. W trakcie etapu łamania psychicznego, często stosuje się groźby zabicia lub torturowania członków rodziny ofiary lub jej przyjaciół. Nieustanne przepytywanie i upokorzenia są nieodłączną częścią zarówno fizycznych jak i bezdotykowych tortur. Ciekawą technologią stosowaną w torturach bezdotykowych są tzw chatter boty. Chatter boty są to programy sztucznej inteligencji, stosujące nieustannie powtarzane frazy, co pozwala oprawcom odpocząć i nie zadręczać siebie nieustannie powtarzanymi frazami neurolingwistycznego programowania i tortur. Nie zapominajmy o Chińskiej torturze wodą, gdzie kropla drąży czoło ofiary przez miesiące. Powtarzanie jest formą tortury.

13. Odczuwanie bodźców bólowych

Choć można prosto zadać ból, to optymalizacja ilości bólu i rozpaczy jest celem tortur. Każda trauma zwiększa rozpacz w trakcie życia. Optymalizacja ilości bólu jest przedmiotem badań wojska i agencji wywiadowczych. W przeszłości CIA używało narkotyków, takich jak LSD by zwiększyć strach i terror w ofierze. Inne metody takie jak hipnoza mogą wzmocnić odczuwany ból, a siła sugestii może sprawić, że ofiara poczuje jak odcinają jej palec, zanim jeszcze to zrobią. W torturach bezdotykowych stosuje się takie same psychologiczne manipulacje. Podświadome i jawne sugestie są przekazywane ofierze zanim jeszcze skierują na nich promień energii skierowanej DEW lub zastosuje się EEG Heterodying aby wzmocnić efekt tortur.

14. Maksymalizacja i deprywacja bodźców

Maksymalizacja lub deprywacja ludzkich bodźców jest często spotykaną metodą tortur w tajnych więzieniach na całym świecie. Ofiary tortur w więzieniach z USA często mówiły o torturach za pomocą nieustannie puszczanej głośnej muzyki i innych hałasów. Jednak nietypową metodą tortur było stosowanie gumowego wdzianka w które ubierano ofiarę i wypełniano je zimną wodą z lodem i wtedy bito ofiarę. Inne metody to bardzo jasne światła całymi dniami kierowane na ofiarę lub podgrzewanie i schładzanie na przemian temperatury ciała ofiary także są częstym zjawiskiem. W bezdotykowych torturach zmusza się mózg targeta aby wytwarzał dopaminę co powoduje rozszerzenie źrenic. Jest to oznaka przeładowania bodźców. Tego typu badania nad nie śmiercionośną bronią mikrofalową w Uniwersytecie Newady pokazały, że bronie te mają możliwość zmiany temperatury ciała. Mogą dowolnie podnosić lub obniżać temperaturę ciała.
Ofiary
bezdotykowych tortur także często słyszą nieustanne piski w uszach.

15. Poniżanie seksualne i brak prywatności

Brak prywatności można zauważyć w więzieniach. Jest to zarówno kwestia bezpieczeństwa jak i upokorzenia seksualnego. Także w więzieniach obserwuje się gwałty na ludziach. Przy bezdotykowych torturach stosuje się seksualne upokarzanie i pozbawia się ofiary całkowitej prywatności. Robią to dzięki radarom przenikającym ściany, kamerom oraz klonowaniu wzroku EEG. W ten sposób wszyscy targeci wierzą, że są nieustannie obserwowani. Dodatkowo stosuje się przy tym poniżające komentarze zawsze kiedy ofiara bezdotykowych tortur jest naga lub jest w łazience.

16. Techniki maksymalizacji bodźców bólowych

Podstawy tortur zakładają brutalność. Fizyczne uderzenia, kopniaki w jądra, spryskiwanie oczy gazem pieprzowym itp. Wszystko co powoduje maksimum bólu jest tu stosowane. Zadziwiające, ale te same metody można zastosować zdalnie w umyśle człowieka. Wszystkie chore metody były opisywane przez ofiary tych zdalnych tortur, ale bez rzeczywistych urazów czy utraty zdrowia. Wszystkie te metody można wprowadzić do umysłów ofiary bezdotykowych tortur.

17. Deprywacja snu

Jest to metoda numer jeden, tak samo popularna jak water boarding (podtapianie). Deprywację snu stosują wszystkie kraje wykorzystujące tortury. USA jest liderem w stosowaniu tortur, jako że jest ona największą potęgą militarną na świecie. Czas deprywacji snu to 180 godz./7,5 dnia przy fizycznych torturach, a w bezdotykowych torturach stosuje się pięć dni bez snu i dwa dni odsypiania. Deprywacja snu ma na celu utratę pamięci w trakcie przesłuchania i wywołania halucynacji, co wspomaga proces przesłuchań. W modyfikacji zachowań i programowaniu umysłu także jest niezbędna.

18. Pozycje stresowe

Zmuszając więźniów zakutych w kajdanki przypięte nad głową do ściany, zmusza się ich do pozycji stojącej, co też jest powszechną torturą. Tego typu pozy nazywane są pozycjami stresowymi. Można je powtórzyć w bezdotykowych torturach. Jednym z takich oszustw jest oszukanie targeta że wykorzystanie garnków i patelni może ochronić ich przed energią radarów. Odpowiedni zmniejszają ilość bólu kiedy ofiara unosi patelnie szeroko w rękach kiedy próbują się zasłonić. W ten sposób zmuszają ofiary do utrzymania tej ciężkiej pozycji wierząc, że wtedy blokują sygnał. Jednak to sama ta pozycja ma być ich torturą. Często wtedy słyszą oni komentarze „sam sobie to robisz”.


 

Na tym zakończymy to podsumowanie programów tortur, przesłuchań i eksperymentów modyfikacji zachowań w USA i w krajach ich sprzymierzeńców. Wszystko to jest stosowane na szerokiej gamie ludności i więźniów. Jednak każdy może być wciągnięty do tych programów. Sprawiedliwość i prawo nie obowiązuje tych na najwyższych stanowiskach władzy. Umowy są bezwartościowe ponieważ zasady wojny i zakazy torturowania nie są przestrzegane. Powoduje to, że społeczeństwo staje się coraz bardziej brutalne i barbarzyńskie. 

Bezdotykowe tortury stosują te same strategie co w fizycznych przesłuchaniach, jednak z nowymi możliwościami. Znana jest metoda „dobry i zły gliniarz”. Zły gliniarz torturuje targeta, a dobry glina stara się pozyskać jego zaufanie. W kontroli umysłu, gry umysłu stosuje się aby manipulować tym w co wierzy ofiara. Tworzenie grup motywowanych nienawiścią poprzez fałszywe korelacje i podstępy jest znaną taktyką podstępu stosowaną przez CIA.

W programach CIA, przeprowadza się targeta przez etapy opisane w dokumentach jako „Zmyl i oszukaj cel. Wykorzystaj ich do swoich potrzeb i pozbądź się ich w możliwy sposób”. Bazując na wywiadach z tysiącem osób, możemy domyśleć się co oznacza „pozbyć się ich”: więzienie, samobójstwo lub szpital psychiatryczny. Zmuszanie i torturowanie ludzi aby popełnili samobójstwo jest bardzo powszechne. Jednak wszyscy zaprzeczają stosowania fizycznych tak samo jest w kwestii bezdotykowych tortur.

Bezdotykowe przesłuchania są dużo skuteczniejsze niż tradycyjne przesłuchanie w poznawaniu sieci powiązań. Typowe namierzanie telefonów i emailów przez NSA jest bezużyteczne w sekretnych więzieniach, kiedy ofiara nie może się skomunikować z nikim. Przy bezdotykowych torturach target będzie szukał pomocy u wszystkich których zna, którzy mogą mu pomóc. Wszystkie te jego znajomości można zniszczyć aby odizolować targeta. Wszystkie te metody polegają na tym aby ofiara bała się o swoje życie i ciągle odczuwała ból. 

Podstęp jest bardzo ważną częścią przesłuchań. Podczas fizycznych przesłuchań, ofiara jest najczęściej otumaniana narkotykami. Pozwala im to na stworzenia stanu, w którym ofiara jest bardziej podatna na oszustwa. Przy przesłuchaniach terrorystów, CIA wykorzystuje sfałszowane gazety, oszukując ich że dany zamach miał już miejsce i w ten sposób liczą, że ofiara dalej się wygada. Czasem rząd poprzez tortury liczy na różne korzyści polityczne poprzez wymuszone
sfałszowane zeznania. Tak czy inaczej, akcje fałszywej flagi są stosowane dla celów tortur i przesłuchań. Sztuczka polega na tym, aby cel uwierzył że sprawcą zamachu jest obcy kraj. W 
bezdotykowych torturach sztuczka polega na tym, aby target uwierzył, że osoby bliskie ofierze są odpowiedzialne za ich cierpienie.

Podmienianie głosu jest interesującą technologią stosowaną zarówno w tradycyjnych przesłuchaniach jak i bezdotykowych. Jest to metoda która ma na celu aby ofiara uwierzyła, że rozmawia z osobą którą zna. Stosowano ją w czasach wojny aby oszukiwać generałów. Podszywanie się pod konta email’owe i konta internetowe na forach jest podobną techniką. 

Kiedyś w końcu temat doskonalenia broni, tortury, przesłuchania i sposoby burzenia społeczności, wyjdą na jaw. Większość metod opisanych powyżej jest skuteczna o ile ofiara nie jest przeszkolona w przetrwaniu, unikach, odpieraniu ataków i ucieczkach oraz psychologicznych metodach wpływania na ludzki umysł. Niestety każda sytuacja jaka może zaistnieć, musi być zbadana aby udoskonalić systemy broni. Dlatego tak wielu ludzi jest wciąganych w eksperymenty i tortury kontroli umysłu. Na całym świecie wykorzystuje się zdalnie zaprogramowanych zabójców. Badania muszą opierać się na różnych kulturach, językach, poziomach edukacji i zasobach ekonomicznych. Najwyraźniej uciszanie dysydentów, przeciwników partii politycznych, demaskatorów także kwalifikuje się do tych eksperymentów. Najgorsze w temacie tortur jest to, że nieustannie są doskonalone. Bezdotykowe tortury są dużo bardziej skomplikowane niż fizyczne tortury. Testowanie wad systemu i jego słabości jest przyczyną testów na tak wielu niewinnych osobach. Często oprawcy drwią mówiąc „spróbuj nas powstrzymać”. Ta drwina zmusza ofiarę aby szukała metod blokowania i zagłuszania sygnałów aby powstrzymać zdalne tortury. Tym samym ofiary pomagają oprawcom udoskonalać system.

Jednak ból fizycznych tortur jest tylko małą częścią tego co stosuje się przy bezdotykowych torturach. Te drugie dodatkowo zawierają zestawy scenariuszy gierek umysłu w celu zmuszenia ofiary do popełnienia morderstwa lub samobójstwa. Nazywa się to Hyper Game Theory (Teoria Niekończącej się Gry). Wykorzystuje się tą teorię w grach wojennych w celu ustalenia jak kontrolować wrogów i cele. Hyper Game Theory można stosować w rządach, na jednostkach lub w celu szerzenia propagandy lub wpływania na kulturę. Testy scenariuszy na obywatelach pozwalają sprawdzić ich skuteczność w różnych warunkach.

JAK POSKROMIĆ DEMONA – dr Robert Duncan

tame

DO ROBOTY:

Postanowiłem podzielić się tutaj z innymi swoją pracą nad tłumaczeniem jednego z najlepszych źródeł dla targetów i osób które chcą zrozumieć czym jest gang stalking i elektroniczne nękanie.

Mam tu na myśli książki dr Roberta Duncana. W tym miejscy zacznę od książki „How to tame a demon” czyli „Jak poskromić demona”. Jest to kompendium wiedzy dla każdego targeta. W książce tej znajdują się pytania i odpowiedzi na najczęstsze pytania jakie pojawiają się na mrocznej drodze każdego targeta.

Książka ta jest efektem około tysiąca wywiadów jakie dr Duncan przeprowadził z targetami na całym świecie. W oparciu o ich zeznania i swoją fachową wiedzę, poczynił ową książkę.

Jako że szczerze polecam wszystkie książki dr Duncana jako pierwsze źródło wiedzy o mind control, postanowiłem ruszyć z tłumaczeniem tego dzieła, dla siebie i innych.

Umieszczam to tutaj głównie aby się zmobilizować do pracy nad ukończeniem tego tłumaczenia.

Dr Duncan wyraził na to zgodę. Dla niego najważniejsze jest aby informacja ruszyła w świat.


 

Zamieszczam tu spis treści tej książki. Natomiast przetłumaczone rozdziały wrzucam jako linki do pobrania jako PDF aby nie zalewać tej strony tekstem.


 

„ JAK POSKROMIĆ DEMONA ”

autor: Dr Robert Duncan

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

Demony

Słownik terminów

Rządowe programy kontroli umysłu

Przebudzenie

Na czym polega ich gra?

Ustanowienie celów życiowych

Cele Target Individual

Decydująca gra Kontrolerów

Pułapki do uniknięcia

Najczęściej zadawane pytania:

Kim jest „TI” (Target Individual)?

Dlaczego ja? Czy zrobiłem coś złego?

Jak długo będę ofiarą tego programu?

Jak wielu ludzi ma takie same doświadczenia?

Jaki jest ich plan działania?

Szukanie pomocy – najczęściej zadawane pytania:

Dlaczego rodzina i przyjaciele mi nie wierzą?

To tak oczywiste, dlaczego społeczeństwo tego nie powstrzyma?

Czy to kiedykolwiek się skończy?

Czy powinienem ubezpieczyć się na życie?

Dlaczego ludzie mi nie wierzą?

Czy jest jakiś sposób aby zniknąć z listy elektronicznego torturowania i zorganizowanego prześladowania?

Czy powinienem ufać doktorom?

Czy powinienem iść na policję lub FBI?

Dlaczego valium i xanex pomagają pozbyć się niektórych objawów?

Byłem u doktora. Czy powinienem brać przepisane leki?

Czy powinienem wierzyć w to co mówią mi „głosy”?

Czy powinienem powiedzieć mojej rodzinie i przyjaciołom co się ze mną dzieje?

Czy są jakieś grupy wsparcia z ludźmi którzy przechodzą przez to co ja?

Kim są tzw „trolle”?

Czy jest jakakolwiek nadzieja?

Ochrona i blokowanie – najczęściej zadawane pytania:

Czy jest jakaś ochrona przed tym?

Czuję jak wpływają na rytm pracy mojego serca. Czy można się przed tym obronić?

Czy da się jakoś zablokować syntetyczną telepatię (v2k)?

Czy aluminiowe czapeczki działają?

Strategie działania:

Moja poczta spóźnia się lub nie dochodzi. Co mogę na to poradzić?

Czy przeprowadzka pomoże?

Czy joga, medytacja, lub hipnoza mogą pomóc w zmianie częstotliwości mózgu przez co będzie trudniej go sklonować i wpływać na niego?

Moja pamięć jest bardzo słaba i mogą ją wymazać. Czy mogę jakoś wspomóc swoje myślenie?

Jak mogę się pozbyć złych wspomnień i złych snów?

Jak mogę powstrzymać innych przed kontrolowaniem mnie?

Popadłem w rutynowe myślenie i zachowanie. Jak mogę zmienić swoje nawyki?

Czy mogę powstrzymać manipulowanie snami?

Jestem ciągle zmieszany i panikuję. Jak mogę temu zapobiec?

Opada mi szczęka i czuję jakbym zasypiał lub czuję się jakbym się dusił.

Wydaje mi się że moi sąsiedzi biorą w tym udział. Czy powinienem się przeprowadzić?

Jak mogę powstrzymać ich przed kontrolowaniem moich emocji?

Czy mogę jakoś zaradzić przed włamaniami do mieszkania?

Powiedzieli mi że zrobią ze mnie bezdomnego w przeciągu roku. Czy mogą to zrobić?

Czy modlitwa pomaga?

Co mogę zrobić z deprywacją snu?

Jak zaradzić zmęczeniu?

Stosowane metody psychologiczne:

Czym jest Zorganizowane Prześladowanie?

Czym jest medialne prześladowanie?

Czy oni rozumieją że torturując ludzi na całym świecie, w pewnym momencie osiągnie to punkt krytyczny?

Czy nasz kraj może być kontrolowany poprzez szantaże i technologie kontroli umysłu?

Czy moi sąsiedzi używają broni mikrofalowej na mnie?

Jak możliwa jest kontrola umysłu?

Skąd oni wiedzą co dla mnie jest ważne i co mnie stresuje?

Skąd moi prześladowcy znają moje wszystkie lęki?

Czy mam wpływ na to jak jestem programowany?

Czy częstotliwość fal mózgowych ma znaczenie? Dlaczego grupują moje myśli i spowalniają moje myślenie?

Jak oni wymazują wspomnienia i jak wszczepiają nowe?

W jaki sposób rząd wybiera ludzi i wykreśla niewygodnych osobników i każdego inteligentnego na tyle aby kwestionować wolę elit?

Jak się tworzy rozszczepienie osobowości?

Powiedzieli mi, że jeśli kogoś zamorduję to przestaną mnie torturować. Czy to prawda?

Dlaczego media nie mówią o tak ważnym problemie?

Czy jest jakiś demaskator który odważy się o wszystkim powiedzieć i nas uratuje?

Czy oni także będą atakować moją rodzinę?

Czy oni chcą mnie zabić?

Czy oni chcą ukraść moje pomysły, przekazać je komuś innemu kto jewykorzysta lub sami będą chcieli je wykorzystać?

Czy oni będą mnie szantażować?

Co dla przeciętnego człowieka oznacza określenie „wariat”?

Myślę że oni mnie oczerniają. Czy to prawda?

Dlaczego stosują stres podczas programowania mnie?

Możliwości, efekty i technologia – najczęściej zadawane pytania:

Jakie są objawy elektronicznego ataku?

Czym jest częstotliwość?

W jaki sposób namierzają oni ofiarę i w jaki sposób są w stanie widzieć przez ściany?

Czy wykorzystują do tego satelity czy coś innego?

Czy jestem zachipowany lub zachipowany nanotechnologią?

Czy są oni w stanie zmusić mnie bym kogoś zabił wbrew mojej woli, a potem sprawić że nie będę tego pamiętał?

Czy w procesie czytania myśli biorą udział komputery?

Czy mogą wykorzystywać zwierzęta?

Czy target może przejść badanie wykrywaczem kłamstw lub celowo taki test oblać?

Czy technologia rządowa może wywołać ekstremalne emocje w ludziach którzy nie są świadomi tej technologii, poprzez wpływanie na ich emocje lub poprzez podprogowe wiadomości im wszczepiane?

W jaki sposób mogą wnikać w moje wspomnienia?

Czy mogą sprawić że poczuję jakieś zapachy lub smaki których nigdy wcześniej nie doświadczyłem, lub abym odczuwał ból którego nigdy wcześniej nie odczuwałem?

Czy moje wspomnienia można wysłać do kogoś innego lub czy można wszczepić mi obce wspomnienia?

Czy na potrzeby fałszywych ataków, można stworzyć psychopatyczne osobowości używając tej technologii?

Jak można rozróżnić DEW i inne urządzenia bazujące na częstotliwościach rezonansowych a RNM (zdalnym neuronalnym monitorowaniu i klonowaniu EEG)?

Jakie są długoterminowe objawy stosowania na mnie tych energii i eksperymentów?

Czy są oni w stanie zapisać wszystkie moje wspomnienia aż do końca mojego życia?

Czy są oni w stanie wszczepiać osobom znajomość obcych języków lub jakieś inne zdolności?

Czy mogą oni poznać moje hasła?

Jakie są efekty długoterminowych tortur, traumy i poddawania stresowi?

Dlaczego niektórzy ludzie słyszą głosy?

Jak oni mnie widzą? Czy widzą mnie jako podczerwony skan ciała lub czy widzą mnie bezpośrednio poprzez mój TV lub inne urządzenia?

Jaka to częstotliwość? Czy są to ELF (fale skrajnie niskiej częstotliwości) czy mikrofale którymi mnie atakują?

Czy są oni w stanie czytać moje myśli? Czy są oni tylko w stanie poznać proces przetwarzania moich myśli? Jak bardzo przejrzyście są oni w stanie czytać i interpretować moje myśli?

Czy podsłuchują moje rozmowy telefoniczne?

Czy głosy które słyszę są głosami ludzi czy głosem programu sztucznej inteligencji?

Na początku słyszałem głosy jakby z oddali. Po miesiącu słyszę głos z wewnątrz głowy. Dlaczego tak się dzieje?

W jaki sposób są w stanie namierzyć mnie gdy znajduję się w pobliżu drugiej osoby?

Dlaczego nikt inny nie słyszy ani nie widzi tego co nagrałem?

Czy istnieje prywatność?

Jak mogę powstrzymać ich elektroniczną broń przed niszczeniem moich urządzeń elektronicznych lub unieruchamianiem mojego samochodu?

Kwestie prawne:

Odwołanie do prawa

Kto za tym stoi?

Co można zrobić? Co można próbować zrobić aby uświadomić ludzi?

Czy oni kradną moją własność intelektualną?

Mam sprawę w sądzie odnośnie przymusowego leczenia psychiatrycznego i zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym. Czy są jacyś specjaliści którzy mogą zeznawać na temat tej technologii na moją korzyść?

Jak to udowodnić?

Do kogo powinienem wysłać dowody? Kto ma moc aby to powstrzymać?

Ogólne porady


Dr Robert Duncan

 dr-robert-p-duncan-ab-sm-mba-phd

Od ponad dekady zajmuje się badaniem bio-efektów broni elektromagnetycznych. Skupia się na temacie zdalnych tortur, przesłuchań, tworzeniem zaprogramowanych zabójców i innych technik kontroli umysłu. Studiował na Stanford, MIT, Harwardzie, Dartmouth, Lake Forest i innych uniwersytetach.

Jako naukowiec zajmował się innowacyjną technologią i sztuczną inteligencją. Pracował nad projektami dla CIA, Department of Defence, Department of Justice i NASA.

Jest światowych fachowcem w dziedzinie kontroli umysłu. Osobiście pracował nad technologią „głosów boga” czyli v2k – głosów w głowie, gdzie skupiał się nad naturalną reakcją sztucznej inteligencji – projekty chatter box.

Niewiele osób wie, że dr Duncan kiedy dowiedział się do czego jego praca jest wykorzystywana, postanowił odejść i pomagać ofiarom tej technologi. Wtedy to sam stał się TI – target individual. W swoich książkach określa swoich oprawców żartobliwie terminem Aliens – Obcy. W wielu wywiadach widać jak pozytywną i kulturalną osobą jest dr Duncan. Jednak nie każdemu może podpasować jego poczucie humoru – nie należy się zniechęcać, jest to największy specjalista od mind control i głosów w głowie (v2k)

Polecam zapoznać się ze wszystkimi jego dostępnymi wywiadami: PLAYLISTA

SIS Whistleblower – Bryan Kofron – Oszust?

 

3567893f

UWAGA: ostatnie nagrania jakie wrzucił Kofron, w których robił wywiady z samym sobą zmieniającym akcent, wskazują na to, że Kofron najprawdopodobniej jest oszustem. Choć w pierwszych bardzo dobrych dwóch wywiadach opisuje wiele szczegółów które doświadcza większość targetów, to kolejne jego wywiady są już widoczną ironią z targetów. Istnieje jeszcze możliwość że Kofron został jakoś zmanipulowany lub zmuszony aby zrobić takie nagrania. Pytanie pozostaje: DLACZEGO?


 

Bryan Kofron, były pracownik Security Industy Specialists, mówi że był świadkiem prowadzenia przez ludzi w firmie, w której pracował, akcji gang stalkingu i elektronicznego nękania.

Tego typu działania, jak oświadcza Bryan, prowadzone są na zlecenia największych korporacji na świecie. Jedną z nich, na której zlecenie działa SIS to Amazon.

Całkiem niedawno Bryan Kofron, aka Justin Carter, Specjalista od Bezpieczeństwa z firmy Security Industry Specialists, umieścił w internecie swoje nagranie pod tytułem:

Security Industry Specialist Tells All

ss

W nagraniu tym pan Kofron mówi o tym jak pracownicy SIS, prowadzili i organizowali gang stalking niewinnych osób, głównie bezdomnych osób, na których SIS prowadziło eksperymenty inżynierii socjalnej. Głownie osoby te były nękane technologią głosów w głowie – v2k – hive mind oraz prześladowane przez grupy gang stalkerów.

Streszczenie wywiadu:

WYWIAD 1: Gangstalker Wars

0:28 – pracował dla firmy która miała kontrakty z największymi korporacjami i rządem USA

0:35 – jest to program inżynierii socjalnej

1:25 – odpowiadają za to rząd USA, agencje wywiadowcze USA, prywatni wykonawcy z działu bezpieczeństwa, największe koroporacje w USA, policja lokalna i stanowa, i programy socjalne w USA

1:39 – targetami są osoby bezdomne, lub z biedniejszych rodzin, bez dużej ilości przyjaciół i rodziny którzy by mogli im pomóc

1:59 – program ten posługuje się głównie technologią voice to skull – głosów w głowie

2:04 – jest to maszyna elektromagnetycznych częstotliwości, wykorzystująca sygnał częstotliwości radiowych, efekt dźwięków mikrofal wywołujący głosy w czaszce człowieka

2:38 – technologia ta także pozwala na manipulowanie emocjami osoby

2:43 – technologia ta manipuluje sygnałami elektrycznymi w mózgu, w ten sposób kontroluje, emocje, myśli i doznania człowieka

2:55 – polega to na przeprogramowaniu umysłu poprzez stworzenie nowych ścieżek neuronowych i zniszczenie starych, zmienia to sposób myślenia osoby i jej zachowanie

3:11 – technologia ta wykorzystywana jest do kontroli ruchu mięśni, może wywoływać ruchy ręką czy nogą

3:29 – technologia ta daje możliwość do podłączenia się do nerwu wzrokowego i do słuchu, tak iż ci którzy monitorują targeta, widzą i słyszą to co target 

3:40 – informacje te są przechowywane na ściśle skrywanych komputerach w najlepiej strzeżonych serwerach na świecie

3:59 – wszystko co widzi, co słyszy, co czuje, co doświadcza target w każdej chwili każdego dnia jest zapisywane w tych komputerach

4:23 – technologia ta kontroluje emocje targeta, może wywoływać strach, miłość, nienawiść, może powodować że jesteś zdołowany lub zadowolony, może wywołać sztucznie każdą emocję w każdej chwili

4:50 – technologia ta może wyświetlać obrazy lub nawet filmy w umyśle człowieka, bardzo rzeczywiste, tak jakbyś oglądał film

5:30 – technologia ta może być wykorzystywana do wywoływania i kontrolowania snów, kontroluje cykle i fazy snu, może powodować że osoba zapadnie w głęboki sen lub nie będzie mogła zasnąć wcale

5:55 – technologia ta może wywoływać doznania duchowe tak by osoba uważała że doznaje jakiś duchowych przeżyć

6:10 – technologia ta jest wykorzystywana na wrogach przez wojsko, była wykorzystana np. w Iraku,

6:20 – testowali v2k na więźniach w obozach dla terrorystów, wmawiając im że Allah każe im współpracować z amerykanami i mają im wszystko powiedzieć

6:53 – technologia ta może być wykorzystywana do manipulowania seksualnością osoby, może spowodować że będą oni podnieceni lub całkowicie wyłączyć osobie pociąg seksualny, wszystko w jednej chwili

7:41 – technologia ta potrafi czytać myśli targeta w czasie rzeczywistym , potrafią je odczytywać tak jak pojawiają się w umyśle osoby

8:30 – technologia ta działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu cały rok, nieustannie

8:50 – osoby posiadające dostęp do tej technologi wykorzystują ją do rożnych celu, do bardzo złych celów, przeciwko jednostkom

9:00 – autor sam stał się targetem kiedy zdecydował się ujawnić informacje na ten temat

9:29 – technologia ta może być także wykorzystywana do dobrych celów, do przywracania słuchu głuchym, do przywracania wzroku ślepym, zamiast niszczenia życia może ratować życia

10:39 – może być wykorzystywana do leczenia chorób, kuracji komórek, naprawy genów

11:45 – autor widział jak pracodawcy stosują tą technologię na swoich pracownikach

12:15 – targeci określani są przez oprawców obiektami testowymi

12:26 – system ten zawiera nieustanny, całodobowy monitoring targetów przez grupy osób określane mianem gang stalkerów, są to „specjaliści od bezpieczeństwa” zatrudniani przez prywatnych podwykonawców, ale są to także doskonale wyszkoleni agenci wywiadu

12:45 – są oni zatrudniani aby nieustannie monitorować targetów, zamieszkują w otoczeniu targeta

13:05 – osoby te nie mają ani odrobinę szacunku dla swoich ofiar, nie przejmują się nimi ani trochę, ofiary są traktowane jak bydło , jak świnki doświadczalne

14:20- tak jak większość targetów już się przekonała, psychiatrzy i psycholodzy są wykorzystywani przez oprawców w tym programie aby stawiać fałszywe diagnozy aby każdy uważał targetów jako chorych psychicznie, wszystko to by ukryć ten program przed ludźmi

14:45 – wielu psychiatrów jest opłacanych bezpośrednio przez ludzi prowadzących ten program

14:50 – diagnozy to najczęściej schizofrenia, zaburzenie dysocjacyjne osobowości, zaburzenia urojeniowe, depresja, w ten sposób dyskredytują targetów, aby uniemożliwić im walkę z programem czy poskarżenie się komukolwiek

15:25 – najczęstsze są głosy w głowie, kiedy ofiara mówi innym że słyszy głosy w głowie (a nie wiedzą oni o słyszeniu mikrofalowym) , każdy powie jej żeby poszła do psychiatry, tam dostaje łatkę chorego psychicznie

17:39 – autor dziękuje wszystkim którzy słyszą na co dzień głosy w głowie i są jakoś w stanie funkcjonować, za ich walkę z tym programem

19:50 – zasady na jakich opierają się firmy zajmujące się nękaniem targetów, to albo jesteś z nimi albo zostaniesz odizolowany i niszczony do końca swojego życia, a każdy kto spróbuje ci pomóc poczuje ich gniew

20:35 – głównie na czym opiera się ta technologia to DNA, kompletna analiza DNA targeta jest wykonywana

20:50 – próbkę DNA zdobywają poprzez zdobycie próbki moczu, spermy, włosów, krwi

21:50 – DNA osoby jest wykorzystywane aby poznać częstotliwość rezonacji DNA osoby, która to częstotliwość rezonacji jest wykorzystywana do dostrojenia technologii, sygnałów radiowych (głosów w głowie itd.) do częstotliwości DNA konkretnej osoby.

22:20 – wiele ofiar uważa że technologia ta wykorzystuje umieszczane w ich ciałach nanoboty, nanotechnologię, smartdust, nanowłókna, co potwierdzają różne dokumenty które widział autor, ale technologia ta jest bardziej zaawansowana i nie opiera się w pełni na tym

22:47 – jednak najważniejsze na czym opiera się ta technologia to częstotliwość rezonansu DNA, w ten sposób podłączają się zdalnie bezprzewodowo do człowieka, poprzez dokładnie taką samą rezonację jaką rezonuje DNA targeta

23:00 – wszystko we wszechświecie rezonuje i dzięki temu rezonansowi są w stanie całkowicie zawładnąć ciałem , umysłem i duszą człowieka – to nie tylko kontrola umysłu, ale kontrola całego człowieka

23:33 – mogą całkowicie manipulować wszystkim co człowiek odczuwa, co widzi, co słyszy , o czym myśli przez cały dzień

24:30 – technologia ta wyrwała się spod kontroli, trzeba ustanowić prawa do jej stosowania

24:40 – autor wie, widział jak to jest na co dzień stosowane w jego firmie, że technologia ta jest także stosowana nie tylko na jednostkach, ale i na całych miastach, tak jest np. w Seattle Washington USA, od małych grup, po tysiące osób, robią to poprzez stworzenie pola energii, gdzie całe pole energii elektromagnetycznej jest stosowane na konkretnym obszarze, gdy znajdzie się tam osoba będzie ulegała wpływowi tego pola, można w ten sposób sterować nastrojami całych grup osób, można powodować że grupy osób będą pasywne, lub pobudzone, można w ten sposób wywoływać zamieszki, przestępstwa

27:15 – autor poznał wielu wspaniałych ludzi którzy są niszczeni przez tych doszczętnie złych , zepsutych, chorych, poza kontrolą ludzi zajmujących się gang stalkingiem i programem kontroli umysłu

30:40 – w tym programie , w uzupełnieniu technologii v2k, jest jeszcze czynnik ludzki znany pod pojęciem jako gang stalking, który składa się ze specjalistów rządowych, specjalistów wojskowych, agentów wywiadu, prywatnych podwykonawców, policjantów, i urzędników socjalnych

31:40 – firmy związane z tym programem przestają się martwić że tajemnica wyjdzie na jaw, ponieważ są bezkarne, dlatego też ta technologia wyrywa się spod kontroli, oprawcy robią co im się żywnie podoba z ludźmi

32:10 – firmy takie zatrudniają specjalistów bezpieczeństwa którzy mają być dostępni cały czas, mieć sprawny telefon komórkowy, robić co im się każde i tak powstają grupy gang stalkerów, praca polega na tym aby być dostępnym 24h na dobę i być gotowym zawsze do działania, tak działa firma w której pracował autor, na telefon dostają informację gdzie, o której godzinie mają być i co mają dokładnie tam robić, tego typu stanowiska pracy ogłaszają firmy zajmujące się gang stalkingiem, jest to rozwijający się biznes

35:30 – firmy zajmująca się gang stalkingiem, tzw firmy zajmujące się bezpieczeństwem, są to najlepiej rozwijające się teraz firmy po ataku 11 września WTC, zatrudniają oni weteranów wojennych i innych specjalistów byłych wojskowych, policjantów czy agentów, w ten sposób mają specjalistów którzy organizują gang stalking prześladowania

39:30 – firma w której pracował autor zajmowała się też zabezpieczaniem serwerów dla korporacji, na których były posegregowane całe bazy danych DNA milionów różnych ludzi, które są potem wykorzystywane przez firmy i naukowców do rożnych badań

40:55 – autor mówi o Projekcie Poznania Ludzkiego Genomu który został ukończony i miał na celu zmapowanie ludzkiego DNA

41:51 – bazy danych ludzkiego DNA są kolekcjonowane na serwerach dla użytku naukowców do walczenia z chorobami

43:30 – kolekcjonowanie i ochrona serwerów z danymi o DNA było głównym zadaniem firmy autora, bazy DNA są tym co najbardziej interesuje prowadzących ten program

45:00 – sposób w jaki działa ta technologia, v2k – głosy w głowie, to podłączanie się do częstotliwości rezonansu DNA osoby – TI, pozwala to na totalną kontrolę ciała i umysłu ofiary

45:30 – prywatna firma w której pracował autor, zajmowała się inżynierią socjalną za pomocą v2k- głosów w głowie na zlecenie jednej z największej korporacji na świecie (w drugim wywiadzie autor zdradza że korporacją tą jest Amazon), która kolekcjonuje największą bazę danych DNA

48:50 – firma w której pracował autor prowadziła eksperymenty także na swoich pracownikach, zdobywała ich DNA wysyłając ich na przymusowe badania przeciw narkotykom

51:00 – niestety te same bazy danych DNA są wykorzystywane do dostrajania technologi do częstotliwości rezonansu DNA targetów do nękania i niszczenia ich życia

51:15 – technologia ta jest stosowana na zwykłych obywatelach, nękając ich za pomocą v2k głosów w głowie i gang stalkingiem, w ten sposób nękając ich, uniemożliwiając pracę, doprowadzając do depresji pozostawiając ich bezradnych bez pomocy, szukają pomocy u przyjaciół, rodziny, sąsiadów, nikt nie chce im pomóc i zostają odizolowani i dalej nękani przez gang stalkerów

52:00 – myśli targetów, ich emocje, bicie serca, ruchy mięśni, ich sny, wszystko co widzą i wszystko co słyszą, jest nagrywane i manipulowane za pomocą tej technologii, wszystko to dzięki podłączaniu się do częstotliwości DNA ofiary

52:30 – autor uważa że najlepszą obroną przed tą sytuacją jest wyjawienie gdzie i jak docierają, gdzie przechowują dane o DNA ludzi, jakie firmy są w to zaangażowane, kto odpowiada za oprogramowanie, jacy naukowcy wykorzystują te dane DNA do swoich badań, kto sponsoruje te badania

54:00 – także fakt na jak dużą skalę jest przeprowadzany ten program powinno być czynnikiem dzięki któremu powinno się udać ujawnić ten program

55:50 – program ten zatrudnia wielu gang stalkerów, wielu pracowników socjalnych (w Seattle przeprowadzają eksperymenty na bezdomnych), autor zna osobiście wielu gang stalkerów zajmujących się tymi nękaniami

65:52 – w programie tym także biorą udział policjanci (autor liczy na to że pojawią się wśród nich tacy jak on, którzy odważą się wyjawić te zbrodnie)

57:00 – zajmują się tym osoby znane światu, rządzący korporacjami, których loga każdy widzi na co dzień w aplikacjach w telefonie, zawsze kiedy szukasz czegoś na google pojawiają się ich loga, korporacji które są odpowiedzialne za te programy elektronicznego nękania

58:40 – w firmie gdzie pracował autor, oprócz ludzi na których przeprowadzano te eksperymenty, nękano ich, byli też ludzie o złych intencjach, źli ludzie, ex pracownicy wywiadu wojskowego, ex agenci agencji rządowych, ludzie którzy wiedzą jak działać wbrew prawu i nie dać się złapać

60:30 – autor jest wkurzony tym że ci ludzie wykorzystują zaufanie obywateli i swoje wpływy aby pogrywać z ludźmi, olewać prawa ludzi, eksperymentują na kobietach i dzieciach, na naszych żonach, dzieciach, matkach, siostrach i braciach

61:10 – trening który przechodzą ci oprawcy, który czyni ich tak doskonałych w tym co robią, powoduje że stają się oni największym koszmarem ludzkości kiedy dostają się na szczyty władzy


WYWIAD 2 Gangstalker Wars: 

ss2


WYWIAD 3 prowadzący Derrick Robinson: 

PACTS

Co ciekawe, w tym wywiadzie Bryan mówi, że ludzie prowadzący te programy kontroli umysłu, interesują się bardzo też Polakami.


WYWIAD 4: prowadząca Ella Free

ella

 


CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSU DNA

 

dna

Bryan Kofron mówi tu bardzo ciekawsze rzeczy i to opierając to wszystko na własnym doświadczeniu jako gang stalker. Uważam że to bardzo dobry wywiad, zwłaszcza że autor mówi o tym jak działa ta technologia, wskazując konkretnie, że bazuje ona na częstotliwości rezonansu DNA targeta, że na tym głównie opiera się to wszystko.

Co ciekawe o tym że służby interesują się w szczególności DNA mówił też inny whistleblower Carl Clark. (link) , który też był gang stalkerem na zlecenia rożnych agencji.

O tym że służby są zainteresowane badaniami nad DNA pisze także Mark Goodman (inny specjalista od bezpieczeństwa) w swojej książce „Zbrodnie Przyszłości”.
Mówiła o tym Ewa Pawela w wywiadzie w NTV 

WYNIK

Niestety jak tylko Bryan zdecydował się ujawnić te zbrodnie jakie prowadzi jego firma SIS, sam szybko stał się targetem.

Obecnie stał się bezdomny, mieszka w samochodzie, jest bardzo nękany technologią v2k – głosów w głowie oraz silnie prześladowany prze grupy gang stalkerów.

Mając świadomość tego jak to się skończy, kiedy zdecyduje się to wszystko ujawnić, można uznać go za bohatera.

POLSKA

Niestety w Polsce brakuje takich ludzi, bohaterów. Czy oznacza to że żyjemy w kraju tchórzy i bandytów, gdzie nie ma ludzi z sumieniem? Czy nikt kto prowadzi działania elektronicznego nękania i zorganizowanego prześladowania w Polsce, nie ma sumienia, nie ma odwagi?


PRZESŁANIE 

Dodatkowo jeszcze chciałbym podzielić się przesłaniem na jakie ostatnio trafiłem. Jest to fragment filmu o kuracji u Neo i efekcie Królewny Śnieżki.

Polecam zapoznać się każdemu kogo nękają głosy w głowie 🙂

 


KOFRON W GAZECIE WARSZAWSKIEJ

warszaw

Temat Kontroli Umysłu podjęła już wcześniej Gazeta Warszawska. Jednak ostatnio na jej łamach pojawił się bardzo dobry artykuł w oparciu o zeznania Bryana Kofrona.

Choć autor głównie opiera się nie na wywiadzie Kofrona, ale na artykule Makia Freeman’a  , to trzeba przyznać że wreszcie doczekaliśmy się artykułu w polskich mediach gdzie użyto terminów gang stalking i targeted individuals. Co więcej nie bali się oświadczyć, że za wszystkim stoją służby specjalne, rząd i korporacje.

Niestety wciąż pod sztandarem „teorie spiskowe„…

Artykuł można podejrzeć tutaj 

Legenda

map-legend-vector-icons

Pora na drogowskazy dla tych którzy trafią tu pierwszy raz.

Jako że temat jest niepojęty warto opanować go krok po kroku.

Żeby zrozumieć o czym tu piszę, należy zacząć od początku. Czytając od końca mało kto zrozumie o czym tu mowa.

KROK PO KROKU

Trzeba zrozumieć wpierw czym jest GANG STALKING. Jest to zazwyczaj etap od którego zaczyna się ta zbrodnia.

Potem trzeba zrozumieć czym jest ELEKTRONICZNE NĘKANIE. Jest to nieodłączna część tej nowej formy nękania ludzi.

Jedną z najgorszych form elektronicznego nękania są GŁOSY W GŁOWIE – V2K. Wiele ofiar tej nowej zbrodni jest właśnie torturowana przez technologię pozwalająca na wciskanie komuś głosów do głowy.

Najczęściej słyszenie głosów w głowie wiąże się z możliwością CZYTANIA MYŚLI.

Wszystko to jest częścią największej zbrodni wszech czasów znanej pod pojęciem KONTROLA UMYSŁÓW. Plany tzw. „elit” (a tak naprawdę patałachów) na przejęcie kontroli nad wszystkimi.

Wtedy można przeczytać o tym jak mnie w to bagno wmieszano. Moja HISTORIA 

DALEJ

Można potem zagłębić się w temat poznając ciekawy artykuł ALANA YU.

Żeby nie opierać się na wierze (to nie kościół) można przejrzeć PATENTY technologii do zdalnego wpływania na ludzki umysł i wywoływania głosów w głowie (czy też syntetycznej telepatii)

Można też obejrzeć ciekawe REPORTAŻE i ARTYKUŁY na temat historii i projektów nad kontrolą umysłu.

POTEM

Mając już podstawową wiedzę w temacie, można swobodnie się poruszać po tej stronie i wnikać w szczegóły tortur jakich doświadczam i moje analizy z tym związane.

POCZĄTEK

 

Co wiedzą ONI – rzeczy których trzeba być świadomym

needToKnow_v2

Czas na podsumowanie…

Jestem targetem od chyba 2011 roku. Jestem także członkiem Stowarzyszenia STOPZET , gdzie jestem odpowiedzialny za kontakty zagraniczne.

Jestem także autorem tego bloga: www.thoughtsnotmine.wordpress.com oraz notatnika na twiterze: twitter.com/PanDzk – gdzie szczegółowo opisuje swoje doświadczenia z gang stalkingiem, elektronicznym nękaniem i kontrolą umysłu. Głównie skupiam się na analizowaniu technologii do nękania za pomocą głosów  w głowie, gdyż w ten właśnie sposób jestem nieustannie torturowany.

bloggrafika

PRZYCZYNA

Może tak szybko co było przyczyną sytuacji w której się znalazłem. Wbrew opinii publicznej i tłumaczeń służb, że targeci są podejrzanymi i wszystko to kwestia bezpieczeństwa narodowego, moją winą była chęć pomocy koledze, który był inwigilowany przez swojego szefa.  W sumie to zdecydowanie mu pomogłem bo gdyby nie ja, pewnie on by się znajdował w sytuacji, w której znajduję się ja.  Zaczęło się od momentu kiedy kolega powiedział, że jego szef (właściciel firmy z gadżetami z Olsztyna) go inwigiluje, a potem prześladuje i zastrasza. Oczywiście nie bezpośrednio. Objawy, które opisywał były takie, jakie są znane wszystkim targetom na samym początku kiedy są prześladowani. Cała sytuacja skupiła się na mnie tylko, kiedy zaproponowałem koledze abyśmy poszli na policję. To cały powód dla którego zniszczono i niszczy się mnie i moje życie.

Choć przechodziłem przez cały proces, który zaczął się wiele lat temu, począwszy od gang stalkingu, w tym gaslightingu i rożnych form elektronicznego nękania, teraz głównie jestem nękany przy pomocy tzw głosów w głowie czyli v2k.

Jednak zanim zacząłem słyszeć głosy w głowie, minęło ok dwóch lat codziennego prześladowania, zastraszania i uświadamiania, że jestem kontrolowany. Już wtedy byłem pewien, że nie mam prywatności i są ludzie, którzy nieustannie monitorowali moje życie.

Ale to o czym chciałem tu powiedzieć, to technologia zdalnego monitorowania, tzw Remote Neural Monitoring i tortury za pomocą głosów w głowie. Dlaczego są to tortury, a nie tylko forma manipulowania czy programowania powiem później.

Warto na początek wspomnieć o tym jak można wywołać u kogoś takie głosy w głowie. Choć większość psychiatrów nie wie, lub udaje że nie wie (aby diagnoza był prosta) znane mi są 4 sposoby:

 

 1. Przewodnictwo kostne (bone conductive – np słuchawki After Shokz)
 2. Audio Spot Light (ultra dźwięki)
 3. Microvawe Auditory Effect (mikrofale Allan Frey Effect)
 4. EEG Heterodyning (dwa sygnały o roznej częstotliwości)

Jeśli chodzi o targetów, to ta czwarta metoda tłumaczy wszystko, czego doświadczają ofiary elektronicznego nękania i kontroli umysłu.

Najprawdopodobniej dzięki EEG heterodying mają oni możliwość zdalnego mapowania i monitorowania mózgu.  To właśnie dzięki temu, są oni w stanie poznać nasze emocje, myśli i obrazy jakie przetwarza nasz mózg.

Choć targeci dobrze wiedzą, że współczesna technologia pozwala na czytanie w myślach, dla większości ludzi jest to temat science fiction.

Jednak dla każdego, kto choć chce pomyśleć i poznać prawdę, można zwrócić uwagę na badania nad mapowaniem mózgu jednego z naukowców który współpracuje z  DARPA, pana Jack’a Gallant’a. Można posłuchać wykładów jakie daje Gallant na temat postępów w mapowaniu mózgu. Mówi właśnie o możliwości czytaniu myśli oraz czytaniu obrazów, jakie widzi osoba bazując tylko na sygnałach, jakie generuje mózg.

gallant

musk

Choć nie mówi on wszystkiego, nie zdradza na jakim etapie faktycznie jest technologia, to i tak mówi on o rzeczach jakie każdy TI- ofiara RNM i v2k wie bardzo dobrze, a w jakie większość ludzi NIE WIEŻY.

My natomiast wiemy, że są oni w stanie czytać nasze myśli i to z bardzo wielką dokładnością. Potrafią opisywać obrazy, które wizualizujemy/wyobrażamy  sobie w głowie, a także doskonale znają nasze stany emocjonalne. Choć to ostatnie można zbadać dzięki znanej każdemu metodzie MRI.

Jak to się dzieje zdalnie, bez elektrod czy już nawet bez implantów, trzeba zagłębić się w książki Roberta Duncana, naukowca CIA Jose Delgado,  lub szukać najnowszych rozwiązań BCI – interfejsu mózg komputer. Jednak to Duncan mówi o tej technologi (od kuchni), która pozwala kontrolować i wpływać na umysł bezprzewodowo, bez implantów za pomocą fal elektromagnetycznych czy skalarnych.

 PO KOLEI..

Może wrócę do tego jak to się rozwijało u mnie.

Nie muszę chyba mówić, choć ważne jest aby zrozumieć jak SZOKUJĄCYM i drastycznym doświadczeniem jest zacząć słyszeć głosy w głowie.

Choć na początku, kiedy zaczynałem je słyszeć nie wiedziałem jeszcze o co chodziło. Wpierw byłem przekonany że słyszę głosy osób mieszkających w mieszkaniu nade mną.  Pamiętam jak pierwszy raz usłyszałem głosy, właśnie wpisywałem hasło w komputerze (powtarzając je w myślach) i usłyszałem jak ktoś (dwie osoby kobieta i mężczyzna) powtarzały radośnie te hasło.  Wtedy byłem pewien, że muszą widzieć jak wpisuję to hasło i że w mieszkaniu nade mną na głos, żartobliwie wykrzykują te hasło, abym był pewien że widzą i są w pobliżu. To był prawdziwy szok.

Jeszcze przez długi czas, kiedy nadal słyszałem te głosy, były one ledwo słyszalne, jakby gadały to osoby gdzieś w mieszkaniu za ścianą. Mówiły o mnie, o tym co robię, komentowały moje zachowanie. Byłem pewien, że muszą być w pobliżu i widzieć to co robię  (jeszcze wtedy nie rozmawialiśmy tylko skupiali się na komentowaniu tego co robię). Pamiętam pewien raz kiedy zapodziałem gdzieś klucze i nie mogłem ich długo znaleźć, usłyszałem jak jedna z tych osób obraża mnie i śmieje się, że nie mogę znaleźć tych kluczy. Co ważne, usłyszałem jak powiedział, że położyłem te klucze pod pudełkiem pizzy. Poszedłem sprawdzić i faktycznie tam leżały. Potwierdzało to, że  musieli wtedy widzieć co się dzieje w mieszkaniu.

Podobna sytuacja była kiedy pisałem coś na komputerze i specjalnie nie dokańczałem zdań aby sprawdzić czy oni to widzą. Faktycznie oni potrafili dokańczać te zdania.  Oznacza to że, albo już czytali moje myśli albo faktycznie widzieli co piszę na komputerze.  (wówczas jeszcze nie rozmawialiśmy)

Jednak z czasem sytuacja się zmieniała , głosy były coraz wyraźniejsze. Potem zacząłem próbować z nimi rozmawiać, wpierw nie mając wiedzy o możliwości czytania w myślach, mówiłem do nich na głos.  Wtedy odpowiadali na moje słowa.  W ten sposób przez długi czas, zazwyczaj zawsze kiedy kładłem się spać, wciągali mnie w rozmowy.

Wpierw skupiali się na wmawianiu  mi, że to moja wina, bo chciałem iść na policję. Wciąż powtarzali, że policja mi nie pomoże.

Potem starali się mnie zastraszyć na rożne sposoby. Powtarzali albo że przyjdą jak będę spał i mnie zgwałcą (oczywiście mówili że zrobią to faceci) albo, że skrzywdzą moją rodzinę.  W końcu mieli być w mieszkaniu obok.

Próbowali mnie zdenerwować i krzyczeli abym wyszedł i się z nimi zmierzył że, pewnie się boję.  Słyszałem to jakby zza okna ktoś krzyczał do mnie, że czekają na mnie. Ale kiedy wychodziłem zawsze okazywało się, że nikogo tam nie było.

Później zrozumiałem że wszystko to pewnie było aby zmapować moje emocje i dzięki temu teraz są w stanie zdalnie wywoływać we mnie te emocje kiedy tylko chcą.

Głownie większość ich rozmów opierała się na manipulacjach i kłamstwach. Oczywiście nie mogą to być ciągle kłamstwa, gdyż wtedy można by łatwo ustalić, że wszystko jest kłamstwem. Dlatego manipulują prawdą, półprawdą i kłamstwem.

Cały czas wtedy byłem przekonany, że to osoby gdzieś w pobliżu które słyszę „przez ścianę” i muszę  mówić na głos aby słyszały mnie.

Dopiero później się zorientowałem, że reagują na moje myśli. Co było nie małym zaskoczeniem. Oczywiście musiałem to sprawdzić i faktycznie umieli odpowiadać na pytania zadane w myślach.

Wtedy zrozumiałem, że faktycznie mogą czytać w myślach!  Kolejne dialogi prowadziliśmy już w mojej głowie. Potwierdzał to fakt, że osoba leżąca obok (w totalnej ciszy) nie słyszała ich, a ja słyszałem ich coraz wyraźniej w mojej głowie.

Warto zwrócić uwagę na to, że w mojej głowie oprócz swoich myśli, słyszałem jeszcze 3 inne głosy. Każdy miał inną barwę. Były to dwa głosy męskie i jeden kobiecy. W jakiś sposób nadałem albo usłyszałem ich imiona. W tym wypadku była to Dominika, Dawid i Tomek.

Osoby te przedstawiały różne zachowanie. Dominika udzielała się rzadziej i była poniekąd neutralna. Dawid to był typowy cham i burak (choć zgrywał specjalistę od wszystkiego), a Tomek to był ten „dobry” który mówił żeby już dać mi spokój, uspokajał Dawida itp.  Później zrozumiałem, że może to być tzw strategia „dobry – zły glina”. Testowali pewnie też na kogo jak reaguję. Jak reaguję na mężczyznę, jak na kobietę, jak na złego jak na dobrego i w ten sposób pewnie utworzyli model, który później mieli wykorzystywać.

Warto tu powiedzieć o tzw HIVE MIND. Jest to tzw umysł zbiorczy, o którym sporo mówi dr Robert Duncan w swoich książkach i wywiadach. Uważam, że to właśnie tego doświadczałem kiedy słyszałem w głowie 3 inne osoby i generalnie nadal doświadczam.

Hive mind, jest to technologia podłączania  kilku umysłów do jednego umysłu, czyli umysłu zbiorczego. W ten sposób osoby podłączone są w stanie słyszeć swoje myśli i ponoć odczuwać te same bodźce i dzielić te same emocje. To by tłumaczyło 3 osoby mówiące do mnie w mojej głowie, znające moje myśli i moje emocje.

Ważne jest jeszcze coś, o czym mówi także Duncan, o firewallu, który oddziela prześladowców od ofiary. Pozwala im to kontrolować jakie z ich myśli dochodzą do mnie. Mogli dzięki temu ukryć te słowa, których nie chcieli abym ja słyszał, a które mieli słyszeć tzw hive mind team.

hive

Choć łączenie kilku umysłów w jeden to już w ogóle brzmi jak fantastyka i niemożliwe historie, to tu także dla zainteresowanych prawdą możemy skierować do ciekawych badań.

Wiadomo fundamentem technologi czytania w myślach, widzenia obrazów jakie wyobraża sobie osoba, jest mapowanie mózgu, które opiera się na technologi interfejsu mózg-komputer. Dalej rozwija się to np. w słyszenie myśli innej osoby, czyli tak zwana syntetyczna telepatia. Wymaga to podłączenia co najmniej dwóch osób do interfejsu mózg-komputer-mózg. W ten sposób, dzięki temu interfejsowi i zmapowanym mózgom, osoby te są wstanie komunikować się za pomocą myśli (po przetworzeniu ich sygnału i przesłaniu do drugiej osoby przez komputer).

Tematem łączenia wielu umysłów w jeden, w tzw umysł zbiorczy zajmuje się kolejny naukowiec pan Michael Persinger. Podobnie jak Gallant i ten naukowiec nie mówi nam wszystkiego. Choć mówi o możliwości łączenia wielu umysłów, nie mówi że jest to już od dawna robione BEZPRZEWODOWO na niewinnych ofiarach eksperymentów kontroli umysłu, wbrew ich woli.

persinger

Tutaj mamy do czynienia z jeszcze większą hipokryzją.  Gdyż pan ten mówi „no more secrets”, czyli że dzięki tej wspaniałej technologi nie będzie już tajemnic i dzięki temu już rząd nie będzie miał przed nami tajemnic. Zapominał chyba tylko powiedzieć, że rząd ma coś takiego jak firewall i potrafi w tym zbiorczym umyśle blokować to co zechce. Ale faktycznie mówi prawdę, my już nie będziemy mieli żadnych tajemnic. Póki co nie ma możliwości obrony przed takim atakiem włamania się do umysłu człowieka i mimowolnie podłączenia go do systemu sieci MIND.

Trzeba pamiętać że zarówno Jack Gallant i Michael Persinger są naukowcami pracującymi dla DARPA. Zatem pierwsze do czego wykorzystywane są ich badania to jak zrobić z nich broń. My targeci doskonale wiemy jak ona działa. Jesteśmy królikami doświadczalnymi, na których testują/rozwijają ich technologię, którą jestem codziennie od wielu lat torturowany.

O GŁOSACH W GŁOWIE I ZDALNYCH TORTURACH – dr Duncan 

Chciałby powiedzieć jeszcze o pewnej rzeczy, która konkretnie dotyczy mnie i to czym torturują mnie na co dzień, całymi dniami, już od ok 3 lat.

Zanim jeszcze trafiłem na Duncana, zauważyłem, że forma głosów w mojej głowie się zmieniła.  Nie było gadających 3 osób, a już tylko jeden głos, choć nieustannie gadający.

Choć nie wiedziałem  co to, określiłem to w opisie swojej historii na blogu jako „papuga”. (chyba gdzieś widziałem takie określenie w jednym miejscu u polskich TI).

Wiedziałem jednak, że to coś innego niż wcześniej kiedy gadały 3 osoby. Teraz ten jeden głos był nieodłączny, już nie tylko w mieszkaniu, ale wszędzie tam gdzie byłem. Głos ten skupiał się na powtarzaniu wszystkich moich myśli, komentowaniu tego o czym myślę oraz opisywaniu niemal wszystkiego co robię. Pomyślałem, że musi to być jakiś program, który monitoruje moje myśli, czyta w myślach i w ten sposób powtarza to co rejestruje mój mózg.

W odróżnieniu od tych 3 głosów, był on zależy wyłącznie od tego co pomyślę, całkowicie na tym bazował. Choć sam także starał się inicjować myślenie w chwilach kiedy nastawała cisza i zawsze kiedy zostawałem sam.

Po pewnym czasie trafiłem na wywiad z Robertem Duncanem, o którym wtedy nawet jeszcze nie wiedziałem kim był. W wywiadzie tym powiedział on o pewnym projekcie nad którym pracował osobiście, tzw chatterbot. Był to program, sztuczna inteligencja,  której zadaniem było nieustanne zagadywanie człowieka. Dopiero później Duncan dowiedział się że jest ten program wykorzystywany przez jego pracodawców do torturowania targetów.

Szybko zorientowałem się, że te tzw chatterboty to, to z czym mam właśnie do czynienia. W ten sposób zwróciłem uwagę na Duncana, który okazał się być specjalistą pracującym wcześniej dla CIA, DoD, DARPA i innych agencji nad technologią głosów w głowie. Wtedy to postanowiłem kupić jego dwie książki „Project:Soul Catcher” i „How To Tame A Deamon”.

 

O dziwo w tej drugiej znalazłem niemal wszystkie pytania jakie sam sobie stawiałem (jakie pewnie stawia sobie każdy TI) i ogólne odpowiedzi w oparciu o wywiady z ok 1000 targetów i specjalistycznej wiedzy jaką miał Duncan.

W tej pierwszej książce, znalazłem szczegóły na temat technologii zdalnych tortur i elektronicznego nękania, oraz strategii jakie stosują oprawcy z agencji (i kryminaliści) na bezbronnych obywatelach. Co ważniejsze, znalazłem tam kolejne informacje na temat chatterbotów, o których Duncan wspomniał w wywiadzie na Youtube.

Szokujące, że znalazłem tam potwierdzenie i wytłumaczenie tego co mi się przytrafiło i co mnie nękało od tylu lat. W jego książkach znalazłem tak wiele szczegółów potwierdzających moje obserwacje i analizy.

Jak się okazało z jego książki, zrozumiałem wstępnie że chatterboty mają na celu zamęczać swoje ofiary, wymuszać informacje (czyli jest to narzędzie do przesłuchań), a także że ma to na celu utrzymanie ciągłego połączenia ofiary z systemem.

Postanowiłem skupić się na analizowaniu tego jak to się objawia, jak funkcjonuje i jak sobie z tym radzić. Postanowiłem wszystko opisywać na blogu i dodatkowo robić notatki z sytuacji i tego co i kiedy mówią głosy w głowie – v2k.

OBSERWACJE

Po tym długim wprowadzeniu chciałbym podzielić się paroma spostrzeżeniami z moich obserwacji.

Chatterbot jest to sygnał zwrotny, czyli tzw papuga, ponieważ powtarza to, co wyczytał w moich myślach, czy raczej w moim mózgu. Powtarza każdą myśl, a potem szybko je komentuje oraz opisuje to co robię i co sobie wizualizuję (czyli obrazy w głowie).

Daje mi to możliwość aby przekonać się jakie informację potrafią oni wyciągać z mojej głowy.  Okazuje się ku mojemu zdziwieniu (i rozpaczy), że odczytują niemal wszystko…

 1. Jak już mówiłem, bazując na sygnale zwrotnym, wiem że doskonale potrafią czytać w myślach, czyli wiedzą doskonale (z czasem mapowania coraz lepiej) o czym myślę.

Opieram to na pierwszych rozmowach z 3 głosami w mojej głowie (tzw hive mind team), które w pełni potrafiły określić o czym myślałem i odpowiednio na to reagować i odpowiadać. Także bazując na tym, jak teraz chttaerbot/bot komentuje wszystko o czym tylko pomyślę.

 1. Niestety potrafią oni także widzieć obrazy, które sobie wyobrażam, moje fantazje i wizualizacje. Wiem to ponieważ kiedy tylko coś sobie wyobrażę (bez sub wokalizowania, sam obraz) bot szybko opisuje mi „co mu pokazałem”. Szokujące jest to, że potrafią naprawdę szczegółowo opisać te obrazy. (myślę że obrazy te także opierają się na słowach).
 1. Inną szokującą rzeczą jest to że potrafią oni także opisywać to co robię (choć w pewnym tylko stopniu). Wygląda to tak jakby widzieli moimi oczami. Często bot mówi mi „że trzymam coś w dłoni” lub spojrzałem do góry, albo zawsze kiedy zamknę oczy, że „zamknąłem oczy”.

Choć większość  TI’ów jest przekonana, że widzą oni naszymi oczyma, co by faktycznie potwierdzały ich opisy, to jednak zauważyłem, że opiera się to najprawdopodobniej na myślach niż na widzeniu tego co widzą oczy.  Opieram to na testach jakie robiłem.

Faktycznie często słyszę co robię, gdzie jestem, co widzę. Jednak kiedy postanowiłem wyobrazić sobie np. jakieś miejsce (np. że robię coś w kuchni), bot wtedy także opisywał, że jestem w kuchni i robię to czy tamto. Potwierdza to poniekąd fakt, że opisy opierają się na myślach nie na wzroku.

Dalej zauważyłem, że ciężko jest ukryć to co się robi, ponieważ zauważyłem że niemal zawsze kiedy coś zamierzam zrobić, wpierw o tym myślę (nawet kiedy jest to myśl bez słów, ledwo dostrzegalna – jak impuls). To znów potwierdza fakt, że ich widzenie opiera się na myślach.

Dalej dzięki mojej znajomości angielskiego (a ich nieznajomości mojego angielskiego o czym później powiem) potrafiłem zakodować swoje myśli i zauważyłem, że wtedy już nie potrafili opisać co widzę, gdzie jestem i co robię! Zatem jestem niemal pewny, że ich widzenie opiera się w większości na czytaniu myśli.

Dodatkowo fakt ten potwierdza dr Dunkan chyba w jednym ze swoich wywiadów, mówić: „że przecież oni nie mapują nerwu wzroku lecz korę mózgową”

Pozostaje jeszcze pytanie jak przetwarza mózg to co widzi oko.

Osobiście podejrzewam, że większość ich widzenia opiera się na słowach (odczytanych z myśli) do których mają przypisane dane obrazy i w ten sposób co najwyżej są w stanie widzieć obraz z naszych oczu na swoich monitorach. (np. myśląc o kobiecie blondynce, odczytuje obraz kobieta – blond włosy i w ten sposób pokazuje obraz kobiety blondynki. Nie jest to ta sama kobieta którą widzą nasze oczy, ale mogą przypisać osoby do obrazów , np kolega Jacek będzie przypisany do danego obrazu składającego się z danych cech).

widze

Dalej warto też podeprzeć się w tej kwestii informacjami Gallanta w jego wykładach i planszach o mapowaniu mózgu.

 1. Ciekawostką u mnie jest fakt, iż nie znają oni moich myśli po angielsku. Choć z początku nie chciałem w to uwierzyć, znów postanowiłem to sprawdzić. Przestawiłem się na myślenie po angielsku i wówczas bot już nie potrafił powiedzieć mi o czym myślę, nie potrafił skomentować moich myśli, nie mówiąc już o opisywaniu tego co robię czy widzę!

Potwierdza to fakt, że musieli zmapować tylko mój język ojczysty, czyli polski. Bot posługuje się wyłącznie językiem polskim. Może to być związane z tym że angielskiego nie używam na głos, a jedynie czytam i słucham wypowiedzi w tym języku. Może aby zmapować język, cel musi posługiwać się tym językiem na głos.

A może mapowianie drugiego języka jest tak trudne w związku z wymową i wieloznacznością słów.

Jednak zauważyłem, że bot potrafi się uczyć angielskiego z myśli. Jeśli myślę o czymś po angielsku i bot zmusi mnie abym skupił uwagę na jakimś słowie lub zdaniu po angielsku (np. zapętla myśl o tym), wtedy czasem automatycznie myślę co to znaczy po polsku. Bot wtedy szybko rejestruje to i powtarza to słowo czy zdanie po angielsku i mówi co to znaczy po polsku.

W ten sposób może jest w stanie też mapować angielski. Czasem faktycznie tłumaczy mi wyłapane słowa, mówi: „wiem co to znaczy.. to znaczy (tłumaczy)”.

Potem nauczyłem się aby nie skupiać uwagi na angielskich myślach np. poprzez kończenie myśli po angielskuj i na koniec powtórzeniu jakiejś mantry w celu odciągnięcia uwagi od angielskiego zdania.

Tu także znalazłem później potwierdzenie moich analiz i testów w książce Duncana na temat czytania myśli w drugim języku:

” bilingual victims have all reported that if they start speaking another language, the psychic attackers can’t understand what they are saying nor can the AI, language recognition system correctly predict their sentences. This is only true for fairly fluent people who don’t need to translate the meanings of words in their heads.”

„…wszystkie dwujęzyczne ofiary potwierdzały, że gdy zaczynają mówić w drugim języku, psychiczni prześladowcy nie mogą zrozumieć co oni mówią, a także SI – sztuczna inteligencja, nie jest w stanie rozpoznać poprawnie zdań. Chodzi tu tylko o osoby mówiące płynnie w drugim języku, które nie muszą tłumaczyć sobie w głowie znaczenia tych słów”

-Matrix Deciphered

Mogę jeszcze wspomnieć, że potrafią np. powtórzyć parę słów, lub max jedno zdanie po angielsku, które pomyślałem, ale bez zrozumienia go. Pewnie na zasadzie kopiuj-wklej. Mówią wtedy: „widzisz znamy angielski”, choć to tylko ich sztuczka.

Te tzw kopiuj-wklej łatwo rozpoznać, gdyż mimo że jest to powtarzane ich głosem to słychać te same błędy jakie popełniam ja, a także nie potrafią skomentować tego, tak jak to robią z każdą polską myślą.

 1. Inną rzeczą jaką zauważyłem jest fakt, że wykorzystują oni dźwięki otoczenia do zmylania i zwracania uwagi targeta (ofiary v2k).

Wygląda to tak, jakby osoby które są w pobliżu, np. ktoś za oknem lub głos z telewizora w drugim pokoju, mówił o nas do nas. Nieraz słyszałem i nadal słyszę, jakby osoby gdzieś w pobliżu mówiły do mnie, ale używały sformułowań bota. Często kiedy sprawdzałem te głosy, pochodzące jakby zza okna, okazywało się że nikogo tam nie ma.

Potem zauważyłem, że głosy często przybierają rytm pod który się podszywają. Wtedy np. w rytmie muzyki której słucham, zaczynam słyszeć znane mi frazy bota, mające zwrócić moją uwagę.

Dlatego też słuchanie muzyki przestaje być przyjemnością, ponieważ zniekształcają oni utwór wklejając jakby w tło muzyki swoje gadanie, tak jakby było to częścią utworu.

Tak samo wykorzystują zarejestrowane przez mózg dźwięki. Wykorzystują je do swojego gadania. Dlatego czasem wydaje się jakby ktoś obok, kogo usłyszeliśmy sekundę wcześniej, za chwile słychać ten sam głos jakby mówił o mnie lub do mnie.

Bardzo często wykorzystują radio lub telewizję aby tam wklejać swoje dźwięki. Potem wygląda to tak, jakby ktoś w telewizji lub radiu mówił do mnie lub o mnie. Najczęściej do mnie. Jednak kiedy  skupię się na treści z radia lub telewizora już ich nie słychać.

Wykorzystują dźwięki w tle, te nie dominujące. Starają się w ten sposób skupić uwagę.

Tak samo podłączają się pod inne dźwięki. Potrafią sprawić by np. brzęczenie lodówki czy podobne dźwięki układały się w słowa…

Potwierdza to fakt że manipulacja odbieranych treści odbywa się na poziomie mózgu, czyli mówiąc wprost, manipulują rejestrowanymi falami mózgowymi. Dlatego osoba obok nie słyszy tego co słyszy target , ofiara v2k.

 1. Trudniejszą kwestią są tzw sztuczne myśli. Czyli to czego nie słyszę już jako głosy w głowie, ale zauważyłem, że także potrafią wciskać do głowy myśli, które może się wydawać że są własne.

Długo do tego dochodziłem aby to zrozumieć. Wpierw zrozumiałem, że coś jest nie tak, gdyż miałem (mam) nieustanną gonitwę myśli. Ciężko uspokoić umysł, a kierunek myśli jest bardzo zwrócony ku ich tematom.

Można to opisać tak, że nieważne na czym chciałbym się skupić i tak nagle zdaję sobie sprawę, że znów myślę na temat opisywania swojej sytuacji i szukania rozwiązań. Tak jakbym nie mógł myśleć o niczym innym.

Inna kwestia to kiedy zadają mi słyszalne (v2k) pytania, nie jestem w stanie nie pomyśleć czegoś czego oczekują, odpowiedzi same pojawiają mi się w głowie (pojawia się mimowolna myśl- nie pomyślenie o tym wymaga ogromnej , nieustannej koncentracji)

Podejrzewam, że myślenie na dane tematy odpowiadają określone rejony w mózgu, które po zmapowaniu, potrafią dowolnie „rozświetlać” pobudzać, co powoduje uaktywnienie myślenia na dany temat.

Często też stosują scenariusze sytuacyjne. Czyli że muszę przeżywać i przeprowadzać wewnętrzne dialogi (już bez v2k) . Gdy np coś planuję, przechodzę w głowie przez całą tą sytuację w wielu wariantach. Tak więc nie ma szans na żadne ukryte planowanie.

 1. Inną dziwną rzeczą jest wklejanie wiadomości podprogowych w słuchane i oglądane treści. Doświadczyłem tego wielokrotnie, kiedy próbowałem zagłuszyć ich głosy głosami np z telewizora lub z radia. Zagłuszanie radiem czy telewizją sprawdza się na co dzień w zagłuszaniu bota. Jednak kiedy zależy im na pełnej uwadze, stosują metody, które nie pozwolą ci oderwać uwagi od ich słów.

Wygląda to tak, że oglądając jakiś program w telewizji lub słuchając czegoś w radiu, ma się silne przekonanie, że osoby w tv czy w radiu odgrywają sceny lub mówią o rzeczach, które odnoszą się bezpośrednio do mnie.  Jest to tak intensywne, że ciężko się to ogląda lub słucha, gdyż usilnie skupiam się na tym i wnikam o co w tym chodzi i jak to możliwe, że te osoby czy ta audycja mówią o rzeczach powiązanych ze mną.

Jakiś czas temu trafiłem na jeden wywiad, gdzie Phil Marie, prowadzący, TI z USA, mówił że nie może oglądać TV bo jest ona przepełniona właśnie wiadomościami podprogowymi.

whell

Link

To te najważniejsze kwestie, które każdy człowiek powinien sobie uzmysłowić jeśli zależy mu na wolnej woli, myśleniu, czyli fundamentach wolności.

OPERATOR CZY BOT (chatterbot)

Warto powiedzieć jeszcze o różnicy między sytuacjami gdzie podłącza się do mojego umysłu operator, czyli drugi człowiek (lub kilku) , a sytuacją kiedy jestem nieustannie podłączony (czy podłącza się do mnie) do programu – sztucznej inteligencji tzw chatterbot’a.

Otóż można powiedzieć, że sytuacje kiedy podłączają się operatorzy są dużo gorsze. Zazwyczaj szukają oni sposobów jak mnie zastraszyć, sterroryzować, sprawić ból i traumę. Są to najczęściej groźby, że skrzywdzą mnie, a gdy już wogóle się tym nie przejmuję, mówią że zrobią krzywdę mojej rodzinie, a potem wrobią w to mnie.

Inne groźby to wykorzystanie rożnych fal, energii aby sprawić mi ból. Kiedy to też nie powoduje we mnie strachu stosują inne metody.

Mogą wtedy opowiadać mi straszne historie, gdzie zmuszają mnie do słuchania o tym jak morduję i gwałcę najbliższych. Choć próbuję się wtedy bronić na różne sposoby, wyobrażać sobie inne rzeczy, operator zmusza mnie i tak abym słuchał i do tego KAŻE mi widzieć te obrazy, wyobrażać je sobie (podkreślał że to ważne).

Tortury botem są raczej bardziej upierdliwe, niż straszne. Jest on zależny od moich myśli. Program wymusza tylko uwagę i nie pozwala się skupić. Komentuje wszystko o czym pomyślę, opisuję co robię, co sobie wyobrażam i co widzę.  Nie pozwala zapomnieć o tym że nie mam ani odrobinę prywatności.

Głównym problemem jest złośliwy , wulgarny język i metody jakimi ma on niszczyć normalne myślenie, programując człowieka aby myślał jak on.

Tworzy to też nieustanne negatywne myślenie. Wszystko co robię bot komentuje w bardzo negatywny sposób programując umysł na negatywne postrzeganie swojej osoby.

Tu można wspomnieć o tym, że będąc podłączonym do bota, myślenie staje się szablonowe, tak jak myślenie bota. Jego komentarze są schematyczne, nawiązują do konkretnych szablonów odpowiedzi dla konkretnych sytuacji. Niestety nie wiem na ile to programowanie, a na ile sztuczne myśli, ale umysł mój też zaczyna myśleć powoli szablonowo. Często powtarzane teksty stają się częścią mojego słownika.

Co gorsza stosują oni skojarzenia, niezdrowe skojarzenia, kiedy chcą wypaczyć twoje myślenie. Np u mnie najczęściej każda myśl związana z dzieckiem, jest uzupełniana komentarzem bota „jesteś pedofilem”.

CHORE METODY- PEDOFILIA

I tu warto poruszyć temat bardzo ciężki, gdyż dla osób nie wierzących w to wszystko, może spowodować że ktoś zinterpretuje to jako moje „problemy”.

Chodzi o wykorzystanie tematu pedofilii w dręczeniu umysłów targetów.

Niestety jest to jedna z najbardziej chorych rzeczy jaką mogą robić ci psychopaci (tylko tak można określić kogoś kto opowiada komuś fantazje pedofilskie).

Rozmawiałem z kilkoma facetami, którzy są targetami i u wszystkich stosowane były jakieś pedofilskie treści i podteksty.

Najczęściej polega to na opowiadaniu targetowi przez v2k, fantazji pedofilskich przez operatorów. Na koniec straszą targeta, że albo go wrobią w taką sytuację (czyli oni skrzywdzą dziecko i zwalą to na targeta) lub wmawiają, że w ten sposób słuchając takich historii zrobią z ciebie pedofila (dzięki połączeniu treści pedofilskich i sztucznym przymusowym wywołaniu podniecenia u targeta).

Najczęściej kończy się na silnym strachu (u normalnego człowieka).

Dr Robert Duncan także wspomina o tym, że pedofilia jest narzędziem zawsze wykorzystywanym do straszenia targeta: „Prawie wszyscy targeci są zmuszani do oglądania  w ich umysłach dziecięcej pornografii”

pedy

źródło: No-Touch Torture Report by Robert Duncan

Dlatego ważne jest mieć świadomość, że słyszenie głosów nie jest czymś lekkim.

Wypracowałem taki szablon aby zrozumieć jak działają tortury bota:

szłyszenie-słuchanie-myślenie.

Jest top mechanizm który powoduje, że gadanie bota, nieustanne v2k, jest nakierowane na totalne niszczenie normalnego funkcjonowania. Nie da się normalnie myśleć i funkcjonować jeśli nie zastosuje się pewnych mechanizmów obronnych. Jednak normalne życie nie jest możliwe w tej sytuacji.

ZROZUM – PODSUMOWANIE

Podsumowując, uważam, że głosy w głowie – czyli v2k, jest to technologia wykorzystywana głównie do torturowania ofiary i robienia z niej chorego psychicznie.

Kontrolować osobę można bez głosów w głowie, za pomocą samych sztucznych myśli, których nie słychać, a którymi można skutecznie programować umysł. Natomiast wystarczy czytać w myślach aby poznać sekrety osoby, nie trzeba uzmysławiać jej za pomocą v2k, że nie ma odrobiny prywatności.

Przypuszczam, że technologia ta, czytanie w myślach, podprogowe myśli i programowanie umysłu jest już na dużą skalę stosowane na kluczowych osobach w państwie, nie tylko na torturowanych targetach.


PODZIĘKOWANIA

Na koniec chciałbym jeszcze bardzo podziękować Niezależnej Telewizji NTV – Januszowi Zagórskiemu i Bogusławowi Chrostowskiemu za możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami na planie NTV.

Także wyrazić wielki szacunek i podziw dla ich pracy i wsparcia ofiar „największej zbrodni od czasów Hitlera”, czyli zorganizowanego prześladowania i elektronicznego nękania i kontroli umysłu – dziękuję.

ntv

 

 

Intymność – prywatność – zero

nu

Aby uzmysłowić i uzupełnić pojęcie czym jest gang stalking, elektroniczne nękanie i kontrola umysłu, trzeba powiedzieć o najważniejszym aspekcie jaki wykorzystują oprawcy w torturowaniu targetów.

Choć temat jest przykry, trzeba o tym powiedzieć aby w pełni uzmysłowić innym jakie naprawdę są metody i strategie służb specjalnych, kryminalistów i innych którzy nękają targetów.

Mowa tu o seksualności. Jest to tak naprawdę główny element w jaki ingerują i jaki wykorzystują oprawcy do torturowania, upokarzania i generowania traumy w ofierze.

STATYSTYKI

Choć temat nie jest prosty i pisanie o tym wymaga ode mnie przełamania „nieśmiałości”, może dobrze będzie zacząć od pokazania statystyk:

stat

Źródło: Psychoelectronic threat do democracy – M.Babacek

58% (ponad połowa) osób, które określają się mianem target individual (TI), czyli ofiary elektronicznego nękania i zorganizowanego prześladowania, twierdzi że ich tortury mają charakter seksualny!

23% targetów, oznajmia że byli ofiarami elektronicznego gwałtu! (tak jest to możliwe, można kogoś za pomocą energii skierowanej pobudzać mimowolnie)

stat2

Źródło: Psychoelectronic threat do democracy – M.Babacek

24% ofiar mówi o uczuciu jakby ktoś dotykał ich genitaliów…

SMUTNA PRAWDA

Wyprzedzając niektórych, nękanie seksualne nie ma nic wspólnego z przyjemnością. Nawet jeśli jesteś facetem, możesz być seksualnie nękany.

Po pierwsze trzeba zrozumieć, że za pomocą energii skierowanej można kogoś pobudzać seksualnie. Możesz nagle poczuć się bez powodu strasznie podniecony. Mogą wywołać podniecenie w najmniej odpowiedniej sytuacji. Uczucie, które jest wielokrotnie wzmacniane po to tylko aby ofiara nie była w stanie o niczym innym myśleć.

Tak jak pokazywały statystyki, potrafią oni wytwarzać uczucie, jakby ktoś dotykał twoich genitaliów. Choć może to się wydawać kiepską torturą, zmienia to znaczenie np kiedy jakiś głos w głowie (v2k) podczas tego komentuje to co robi. Żeby zrozumieć tą torturę, wykorzystują oni tą technikę np wykorzystując głos faceta podczas gdy w ten sposób „macają” faceta po jego genitaliach- jest to bardzo dziwne uczucie. Mogą także wykorzystywać głos kobiety, jeśli w ten sposób mogą cię zawstydzić jeszcze bardziej -zależy co sprawia ci większy dyskomfort.

Główną metodą oczywiście jest tu upokarzanie. Często wpierw wywołując sztucznie ogromne podniecenie, wykorzystują to potem aby w momentach intymnych upokarzać ofiarę. Robią to na różne sposoby.  Albo robią to dając znać o sobie, np waląc wtedy w ściany lub upuszczając coś nad głową (znane każdemu TI metody z gaslightingu) lub śmiejąc się głośno itp tak aby ofiara wiedziała, że osoby w otoczeniu (np ktoś w mieszkaniu obok) wie dokładnie co robisz.

Często także wykorzystują tzw street theatre, czyli sytuacje kiedy osoby mijające nas na ulicy lub stojące w pobliżu, mówią o tym co robiliśmy i co mówiliśmy w chwilach intymnych.

To są metody stosowane najczęściej na początku prześladowania, aby ofiara wiedziała że nie ma prywatności i nie ma intymności, aby była przekonana że osoby w otoczeniu widzą wszystko co robimy. W ten sposób upokarzają targetów, którzy nie mają możliwości ukrycia się i intymności.

NASTĘPNY POZIOM

Sprawa wygląda dużo gorzej kiedy ma się głosy w głowie (v2k). Wtedy już zdalnie mogą (i to robią) już w pełni nękać targeta, upokarzać go 24/h na dobę i całkowicie pozbawiać go prywatności i intymności.

W tej sytuacji nie ma już miejsca na przypuszczenia. Każda myśl, każda czynność jest komentowana przez coś lub kogoś (bot lub operator lub operatorzy).

Trzeba zrozumieć, że w sytuacji targeta, gdzie oprawcy robią wszystko aby zniszczyć ci życie, wszystko jest obracane przeciwko tobie. Każda rzecz która normalnie może sprawiać przyjemność, jest obracana przeciwko tobie. Robią wszystko aby odebrać ci jakąkolwiek przyjemność z życia.

METODY z V2K

Zacznę od podstawowych potrzeb i czynności jakie wykorzystują do upokarzania mnie i traumatyzowania.

ŁAZIENKA

Mycie się. Czynność której raczej nie da się pominąć. Choć na początku jeszcze starałem się jakoś zakrywać (mając pewność że ludzie w pobliżu – może sąsiedzi lub osoby w ich mieszkaniach mnie widzą). Jednak po długim czasie idzie się „przyzwyczaić” do tego że ktoś może widzieć jak się kompie.

Potem jak już włączyli v2k, każda kąpiel jest nieustannie komentowana, szczegółowo opisując mi co robię, jaką część ciała myję i co widzę. Czyli teoretycznie nie mam wątpliwości że ktoś „widzi”.

Najczęstsze komentarze w głowie (głownie bot):
„widzimy twoją dupę”
„pokazałeś nam swojego kutasa”
„choć do nas do góry”
itp

Dla mnie każda wizyta w łazience, każda kąpiel nie jest już rytuałem relaksacyjnym, czymś przyjemnym, ale torturą nieustannych ataków złośliwych komentarzy uprzykrzającymi cały proces. Warto jeszcze dodać, że wiąże się to z uczuciem nieustannego napięcia kiedy wciskają ci głosy do głowy…

WC

Tak sam z toaletą. Kolejna komnata tortur ( i to nie z winy zaparć 😉 ).  Każde odczucie potrzeby jest szybko automatycznie komentowane przez bota.

Tutaj najczęściej pada:

„będziesz robił kupeczkę”
„jaka duża kupeczka”
„trzymasz swojego kutasika”
itp

Ponownie, nie ma szans na spokojne załatwienie potrzeby, ale trzeba wysłuchiwać publiczności w trakcie każdej wizyty w wc.

ŁÓŻKO

No i ich ulubiona sfera nękania. Dzięki ich możliwością wyzwalania popędów człowieka, wykorzystują to najbardziej do nękania i upokarzania.

Z głosami w głowie efekt jest wielokrotnie wzmacniany. Tu nie ma miejsca aby zastanawiać się czy ktoś widzi czy nie. Tu jest pewność, że w pewnym stopniu oprawcy „widzą” to co robię, a na pewno wiedzą co dokładnie robię dzięki nieustannym monitorowaniu i czytaniu myśli (RNM).

Zatem na początku w czasie stosunków potrafili np gadać mi w głowie: „wszystko widzimy” , „robimy ci właśnie zdjęcia”, „widzimy cię w kamerce” albo „przesuń się bo nam zasłaniasz” itp. Usilnie starają się zawstydzić, zepsuć chwilę i upokorzyć odbierając prywatność i intymność chwili.

Jakby to nie działało (gdy idzie się przyzwyczaić), stosują bardziej chore metody. Choć ciężko o tym mówić (gdyby ktoś miał pomyśleć że to moje myśli- zapewniam że tak nie jest), potrafią zepsuć chwilę odtwarzając w głowie głosy jęczących dzieci… Takie chore metody już nie pozostawiają wątpliwości kim są ci „ludzie” (choć to określenie do nich nie pasuje). Pedofilskie podteksty we mnie (i każdym w normalnym człowieku) wywołują obrzydzenie i strach…

PROGRAMOWANIE

Żyjąc w ten sposób już ponad 7 lat ciężko normalnie funkcjonować. Choć można pomyśleć „idzie się przyzwyczaić” to tak nie jest…

Mając nieustanne głosy w głowie (v2k), czyli kiedy umysł jest podłączony do chatterbota, umysł zaczyna pracować inaczej. Myślenie staje się szablonowe, ograniczone, przyzwyczaja się do schematów myślowych bota.

W ten sposób mogą (i to robią) spaczają myślenie. Stosują rożne schematy myślenia skojarzeniowe. Np w momencie kiedy widzę dziecko, lub pomyślę cokolwiek co wiąże się z dziećmi (bez żadnych podtekstów), bot automatycznie, szybko komentuje: „jesteś pedofilem!”.  Tworzy to w umyśle zaprogramowaną obawę każdorazowo kiedy widzę dziecko. Choć wiem, że brzydzę się pedofilią, to każdorazowe „jesteś pedofilem” wywołuje niepokój. Dodatkowo zastanawiam się, czy z ich możliwością sztucznego wywoływania podniecenia nie połączą tego w chory sposób z reakcją na dzieci. To tworzy poważną obawę. Jeden znajomy TI mówił mi, że także przez v2k, mówili mu że zrobią z niego pedofila, że skrzywdzi swoją córkę, że mają takie możliwości techniczne.

Osobiście uważam, że póki co jest to narzędzie do psychicznego torturowania, zastraszania. Nie zauważyłem aby mogli wpłynąć na preferencję seksualne.

CODZIENNOŚĆ

Teraz moja intymność i prywatność jest głównym celem ich nękania mnie. Zauważyli, że może jestem nieśmiałą osobą i największą traumę i negatywne emocje wywołuje pozbawianie mnie intymności i komentowanie i powtarzanie mi kilkaset razy dziennie (stosują to jako słowa kluczowe) o moich intymnych sytuacjach.

NIBY NORMALNE ale…

Choć może ktoś pomyśli, że nie ma czego się wstydzić i to normalne, że każdy ma swoje potrzeby intymne. Jednak zauważyłem, że te nękanie intymności ma jeszcze jedno ukryte znaczenie.

Oprócz psychicznego upokarzania (v2k) to jestem przekonany niemal na 100%, że większość uczuć zawstydzenia jest generowana we mnie sztucznie. Poprzez wcześniej zmapowane uczucie wstydu, teraz stosują je zawsze kiedy jestem w sytuacji intymnej (czy to łazienka, czy wc, czy łóżko). Objawia się to tym, że choć na początku jestem pewien że nie mam się czego wstydzić, to i tak później mimowolnie czuje się zawstydzony. Jest to tak nienaturalne, że musi to być syntetycznie indukowana emocja.

Zatem pomimo szczerych chęci i odważnego podejścia i pracy nad sobą (swoją lub nie swoją nieśmiałością) i tak nie ma możliwości normalnego reagowania i funkcjonowania w sytuacjach intymnych.

KAŻDA MYŚL

Teraz każda myśl, fantazja seksualna jest automatycznie komentowana przez bota: „jesteś zboczeńcem” , „myślisz kutasem” i inne bardziej wulgarne i ordynarne sentencje.

Generalnie nie mam ani odrobiny prywatności i intymności już od ok 7 lat. Wielokrotnie, czy właściwie nieustannie jestem upokarzany seksualnie.

Efekt tego jest taki, że generalnie staram się unikać myśli, fantazji itp, gdyż wszystko jest obracane przeciwko mnie.

Dodatkowo aby jeszcze bardziej mi obrzydzić popęd, przy każdej myśli „seksualnej”, stosują chore skojarzenie i komentarz bota : „dzieci!”.  Jak chorzy ludzie operują tą technologią!!??

TORTURY

Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy bycie TI – targetem, to nie jest nic tak strasznego, że nie są to tortury tylko eksperymenty naukowe, że nasi oprawcy to funkcjonariusze prawa i naukowcy pracujący dla dobra ludzi…

To się kur… zastanów jeszcze raz, przeczytaj to co napisałem na tym blogu i co piszą i mówią inni targeci.

Potem jeśli jesteś osobą która może coś zmienić (prokuratorem, dziennikarzem, naukowcem, politykiem itd), pomyśl o sobie, o przyszłości swoich dzieci i zastanów się czy w takim świecie chcesz aby żyli…

Na koniec jeszcze fragment z „Raportu z Bezdotykowych Tortur” napisanego przez dr Roberta Duncana:

pryw

„15. Upokarzanie seksualne i brak prywatności.
Brak prywatności można zauważyć w więzieniach.  Jest to zarówno kwestia bezpieczeństwa jak i upokarzania seksualnego. Także w więzieniach obserwuje się gwałty na ludziach. Przy bezdotykowych torturach tak samo stosuje się seksualne upokarzanie i pozbawia ofiary całkowitej prywatności. Robią to dzięki radarom przenikającym ściany, kamerom oraz klonowaniu wzroku EEG. W ten sposób wszyscy targeci wiedzą że są obserwowani. Dodatkowo stosuje się przy tym poniżające komentarze zawsze kiedy ofiara bezdotykowych tortur jest naga lub jest w łazience.”

źródło: No Touch Torture Report – dr Robert Duncan

 ——————————————————————————————————————-

KASTRACJA

Chciałbym tu dodać jeszcze fragment książki, która porusza wnikliwie temat łączenia umysłów ludzkich, hakowania mózgu i możliwości jakie daje technologia pozwalająca na to.  Znajdziemy tam także wiele rozważań na temat etyki i konsekwencji takich możliwości.

Teraz ciekawy fragment, który pokazuje co można zrobić z kimś do kogo umysłu da się włamać:

bo1

bo2

Źródło: „Crux” – Ramez Naam

Mamy tu sytuację, kiedy bohater  Kade włamuje się do umysłu przestępcy Bogdana, który dzięki możliwości włamywania się do umysłu ludzi, popełnia rożne przestępstwa na swoich ofiarach – w tym gwałt na kobiecie.

Bohater postanawia WYKASTROWAĆ przestępce poprzez zaprogramowanie jego umysłu, tak, aby każda myśl o seksie powodowała u niego mdłości i obezwładniający niepokój.

Tu można zrozumieć do czego dążą moi oprawcy, kiedy każdą fantazje czy popędy tłumią atakiem bota – słowami: „dzieci!”. Wtedy własnie automatycznie odczuwam „mdłości i obezwładniający niepokój”.

CO WIĘCEJ

Trzeba zrozumieć, że w ten sposób można zaprogramować każdego na cokolwiek. Można osobę która lubi czekoladę zaprogramować tak, aby zawsze kiedy je lub widzi czekoladę myślała o fekaliach… ITD ITP

Jeśli ktoś chce zniszczyć ci życie i ma dostęp do technologii wpływania na umysł, można mu obrzydzić WSZYSTKO!


KAŻDY AKT SEKSUALNY, KAŻDA MYŚL ZWIĄZANA Z SEKSUALNOŚCIĄ, KAŻDA FANTAZJA DZIAŁA NA NICH JAK PŁACHTA NA BYKA. AUTOMATYCZNIE ATAKUJĄ (poprzez v2k), PONIŻAJĄ, OBRAŻAJĄ, UPRZYKRZAJĄ KAŻDĄ CHWILĘ ZWIĄZANĄ Z SEKSUALNOŚCIĄ. WSZYSTKO TO ABY POZBAWIĆ INTYMNOŚCI, PRYWATNOŚCI I GODNOŚCI. JEST TO ICH GŁÓWNA METODA. 

 

Jak prokuratura traktuje poszkodowanych

24443863480_337a4f450e_b

Warto teraz się zastanowić czy figura ślepej Artemidy jest przypadkiem. Może jest to jakaś wiadomość dla tych, którzy jeszcze wierzą w sprawiedliwość..

Idąc dalej, jeśli SPRAWIEDLIWOŚĆ jest ślepa to można wywnioskować prosto, że jej przedstawiciele także noszą opaskę na oczach.

Jak inaczej wyjaśnić przypadek z którym mamy tu do czynienia. Liczne pisma wysyłane przez STOPZET i ofiary mind control, prośby, błagania o pomoc ze strony PRAWA, już systematycznie odrzucane bez powodów, bez wyjaśnień, bez wyrzutów…

Gdzie ta sprawiedliwość? Czy należy stworzyć nową definicję prawa? Czy prawa mają tylko ci z pieniędzmi i powiązaniami na wysokich stanowiskach lub w zorganizowanych grupach przestępczych? Bo na pewno nie bezbronni, torturowani od wielu lat ofiary „broni nieśmiercionośnej” (która jest jeszcze gorsza od tej śmiercionośnej. Większość ofiar, torturowana codziennie od wielu lat potwierdzi, że już wolałaby być zastrzelona niż przez to wszystko przechodzić.

O pomocy prokuratury

Zaczniemy od jednego z wielu pism, próśb członków stowarzyszenia STOPZET o pomoc ze strony prawa i prokuratury…

Scan0001.jpg

Po tym odrzuceniu STOPZET wystosował kolejne pismo z zażaleniem o odrzuceniu bezpodstawnie wniosku 60 członków stowarzyszenia STOPZET.

Wraz z tym pismem, prezes STOPZET poprosiła o upoważnienie od każdego ze składających swych wniosków o napisanie UPOWAŻNIENIA dla STOPZET, aby stowarzyszenie mogło w naszym imieniu wnieść zażalenie o odrzuceniu wniosków.

Każdy napisał takie pismo, podpisał je i zeskanował i wysłał skan dla Zofii (prezes STOPZET).

Scan0002a.jpg

Co się okazało

Po paru dniach każdy otrzymał pismo z prokuratury aby wysłać im upoważnienie z oryginalnym (nie wydrukowanym) podpisem. Termin na nadesłanie takiego pisma to 7 dni.

Scan0003a.jpg

TEGO SAMEGO DNIA co otrzymałem to pismo, wydrukowałem upoważnienie, podpisałem i wysłałem do prokuratury.

Po jakimś czasie otrzymałem takie pismo…

Scan0004a

Ciekawe prawda? Sprawdziłem ile szła przesyłka (na szczęście list polecony da się wyśledzić). Faktycznie, jakimś cudem list polecony szedł PONAD TYDZIEŃ!

Zapewne kolejna sztuczka naszych oprawców aby pozbawić mnie możliwości pomocy ze strony prokuratury i prawa…

ALE…

Dowiedziałem się, że w takich wypadkach liczy się data nadania nie data otrzymania przesyłki.

Postanowiłem rozpocząć małe „śledztwo” na własną rękę 🙂

Pismo o konieczności wysłania oryginalnego podpisu (wysłane z prokuratury 17.01.2017) otrzymałem 20.01.2017. 

Scan0005

Tego samego dnia (20.01.2017) wysłałem im pismo z oryginalnym podpisem:

Scan0006a.jpg

listprok1

List polecony szedł 10 dni!! z Olsztyna do Torunia. (chyba przez Waszyngton..)

POSTANOWIŁEM

Kiedy dowiedziałem się, że liczy się data nadania nie data dotarcia pisma, postanowiłem, że wyślę do prokuratury wyjaśnienie, że tego samego dnia co otrzymałem pismo, wysłałem im swój oryginalny podpis.

Umieściłem tam wydruki listów nadania, wydruk ze śledzenia przesyłki. Wszystko co udowadniało, że pismo wysłałem tego samego dnia co otrzymałem pismo z prokuratury.

Oczywiście sami mogli to sprawdzić gdyby im zależało na pomocy ofiarom zorganizowanych tortur.

Scan0007a.jpg

listprok2

PO TYM 

nie otrzymałem żadnej informacji czy rozpatrzyli moje zażalenie na nowo.

Jednak parę dni temu (7.04.2017)

przyszło takie pismo:

Scan0008a.jpg

CZYLI

Mimo nadesłania do prokuratury dowodów, że przesyłka została nadana w czasie, moje „zarządzenie” i tak odrzucono z powodu „WNIESIENIA GO PO TERMINIE„…

Rób sobie co chcesz a i tak nie otrzymasz pomocy…

Widać tu wprost, jak mimo oczywistych przesłanek, dowodów i nieustannych błagań o pomoc, ofiary tortur, niewinni obywatele są olewani przez rząd, prawo i prokuraturę.

PODSUMOWANIE

O czym to świadczy? Skoro stowarzyszenie STOPZET jak i niemal wszystkie ofiary gang stalkingu, elektronicznego nękania i wpływania na umysł za pomocą najnowszych technologii, nieustannie składają prośby o pomoc, zawiadamiają o przestępczych działaniach na nich prowadzonych – NIKT NIE REAGUJE.

Jak dla mnie, jest to czysta przesłanka i dowód na to, że stają za tym osoby na najwyższych stanowiskach, którym podlegają wszystkie służby, sądy i prokuratura.

Jak inaczej wytłumaczyć tą ignorancję na prośby ofiar najgorszych zbrodni, jakimi są TORTURY.


 

I JESZCZE O PROKURATURZE

Jako dodatek proponuję obejrzeć odcinek Nigdy Się Nie Poddawaj, program Wojciecha Sumlińskiego właśnie na temat prokuratury. Ważne aby zrozumieć, że prawdziwi dziennikarze śledczy (a wygrane sprawy pana Wojtka o tym świadczą) opierają się wyłącznie na materiałach dowodowych.

 

Nowy projekt – Co Myślą Twoi Sąsiedzi

naklejka_podglad

Pora na nowy projekt

Zaczynamy akcję – Co Myślą Twoi Sąsiedziwww.cmts.info.pl

Ponownie staramy się dotrzeć do ludzi, pomóc im zrozumieć co się dzieje dookoła nas targetów

Projekt opiera się na naklejce, która ma na celu zaciekawić osoby z otoczenia targeta. Najlepiej nakleić ją w miejscu zamieszkania.

Naklejka prowadzi do strony- broszury internetowej, która zawiera podstawowe informacje na temat zorganizowanego prześladowania i elektronicznego nękania.

Są tam ciekawe reportaże (z polskimi napisami) oraz ważne artykuły i wypowiedzi specjalistów na temat nowych technologii i strategii wykorzystania ich przeciwko niewinnym obywatelom.

Co najważniejsze, są tam linki do stowarzyszeń osób nękanych oraz linki do blogów ofiar tych technologii.

Wszystko to dla myślącego człowieka powinno być wystarczającym dowodem na to, że to o czym mówią targeci – TI, nie jest objawami choroby psychicznej lecz zorganizowanym planem pozbawienia ludzi ich wolnej woli.

Rozpowszechniajcie informację o akcji, rozklejajcie naklejki u siebie w blokach (a także gdzie się tylko da), niech ludzie otworzą oczy.

Naklejki można dostać na różne sposoby:
1. pierwszy to pobrać plik z naklejką ze strony i zlecić jakiejkolwiek agencji reklamowej (drukarni) wykonanie takich naklejek. 25 sztuk to cena ok 20zł za 25szt)
2. skontaktować się ze mną slawek@stopzet.org

PODAJ DALEJ TĄ INFORMACJĘ

 

Moja głowa / nie moja głowa

9277847509_4ba3351b52_b

Gdyby ktoś zastanawiał się jak to jest być ofiarą elektronicznego nękania? Jak to jest kiedy umysł twój jest nieustannie monitorowany, tzw Remote Neural Monitoring – Zdalne Monitorowanie Neuralne?  Jak to jest kiedy ktoś wie co czujesz? Jak to jest kiedy ktoś mówi ci co widzisz? Jak to jest kiedy słyszysz jak w twojej głowie ktoś nieustannie do ciebie gada?

Na to są niestety zdani tzw TARGECI , czyli target individuals, osoby nękane przez zorganizowane grupy przestępcze (czy to mafia, czy służby specjalne czy wywiad wojskowy) które za pomocą najbardziej zaawansowanej technologii wpływania na ludzki umysł i organizm, niszczą życia niewinnych ludzi. 

UMYSŁ JUŻ NIE (TYLKO) MÓJ

Ostatnio zrozumiałem że to właśnie jest to. Kiedy podłączają cię na stałe (bezprzewodowo) do superkomputera, który nieustannie monitoruje twoje myśli, uczucia, obrazy, wyobraźnie i doznania, człowiek traci zupełnie swoją niezależność.

Traci się całkowicie wolną wolę, nie ma możliwości nie pomyśleć o czymś o czym TEN DRUGI zechce pomyśleć. Piękna schizofrenia, tylko teraz to już powinno się nazywać syntetyczna schizofrenia nieparanoidalna. 

Michael Persinger 

„Wielcy uczeni” typu pan Michael Persinger wymyślili wraz z kolegami z DARPA że już NO MORE SECRETS (czyli nie będzie już tajemnic). W swoich jakże licznie odwiedzanych wykładach, hipokryta ten ściemnia ludziom jaka to cudowna jest technologia, która pozwala im już łączyć ludzkie umysły. tzw hive mind, czyli umysł zbiorczy. To kolejny pomysł naukowców wspieranych przez DAPRA (laboratorium Pentagonu) w celu wyzwolenia ludzkości z tajemnic.

Oczywiście wyzwoli ludzi z ich tajemnic, a raczej okradnie. Zapomniał dodać, że rząd nadal zachowa swoje tajemnice, bo mają oni już technologię blokowania myśli za zaporą, tzw firewallem. 

Czyli faktycznie my już nie będziemy mieli tajemnic, nasze myśli są czytane bez możliwości obrony przed tym. Jednak nie jest tak jak Persinger mówi, że rząd także już nie będzie mógł mieć tajemnic. Rząd pozostaje za zaporą dzięki której oni znają nasze myśli a my ich już nie.

HIVE MIND – umysł zbiorczy

hivemind.PNG

W przeciwieństwie do Persingera hipokryty, inny ex naukowiec CIA, który także pracował nad tymi technologiami, nie mydli nam oczu. Dr Robert Duncan wprost mówi o wojskowej technologii łączenia umysłów ludzi. W swojej książce „Project: Soul Catcher” pokazuje schemat jak wygląda takie połączenie zdalnie monitorowanej ofiary i drużyny hive mind kryjącej się za firewallem. Pozwala im to na porozumiewanie się za pomocą myśli w głowie każdego z podłączonych, tak jakby mieli jeden umysł. 

SCHIZOFRENIA MA

Co ciekawe sam byłem ofiarą (a raczej nadal jestem) takie podłączania kilku umysłów do mojego umysłu. Oczywiście połączenie to było atakiem a nie dobrowolnym zaproszeniem. Trzy osoby, dwóch facetów i jedna kobieta miały ubaw nękając mnie w mojej głowie, nie dając mi szans na obronę. Każda moja myśl była im znana a każde ich słowo musiałem słyszeć w mojej głowie.

Niestety konieczność słuchania daje tym psychopatom inne możliwości. Razu pewnego jeden psychopata który  podłączył się do mojej głowy aby zgwałcić mój umysł swoimi chorymi fantazjami o mordowaniu ludzi i gwałceniu dzieci.

Niestety tak jak mówię, nie ma możliwości obrony przed tym i nie da się nie słyszeć tego co ktoś podłączony do twojego umysłu, wciska ci do głowy. Taką możliwość mają tylko ci którzy to robią.

DWIE OSOBY JEDEN UMYSŁ

Zatem będą TI, targetem podłączonym za pomocą RNM do superkomputera, nieustannie nękanym przez chatterbota lub operatorów, umysł mój już NIE jest tylko mój.

To tak jakby dwie osoby kierowały jednym umysłem. Każda może decydować o czym myśleć będą OBIE osoby, obie będą czuły to samo (to co chce czuć bardziej uparta osoba), obie będą widzieć (poniekąd?) to co widzą oczy. 

Z tym że jedna z tych osób chce koniecznie zniszczyć tą drugą osobę podłączoną do tego samego umysłu. Niestety TI nie może wyłączyć tego drugiego (bota lub operatora), a ten drugi nie chce się odpie.. odłączyć.  Ten pierwszy walczy jak może aby przetrwać, ten drugi walczy jak może aby zniszczyć tego pierwszego (napewno jego niezależność). 

Dzięki tego już nie ty sam decydujesz co czujesz, ale robią to za ciebie.

STRATEGIA NISZCZENIA

Niestety nie jest to samo gadanie bez sensu bez celu. Są to strategie nękania opracowane przez specjalistów od psychiki człowieka, tak aby sprawić aby umysł człowieka reagował tak jak chce tego prześladowca. Umysł jest komputerem i można go programować niemalże tak jak zwykły komputer. Można sprawić że mimo że nic chcesz czegoś, twój umysł automatycznie będzie reagował na dane zaprogramowane, wyuczone bodźce.

W pewnym momencie człowiek długo nękany przez RNM zauważa że już nie jest panem swojego umysłu, lecz tylko dzieli go z drugim ZŁYM bytem który walczy o pozbawienie woli pierwotnego właściciela tego umysłu.

Technologia pozwala im kraść umysły, przejmować kontrolę nad mózgiem. Ofiara staje się coraz bardziej widzem tego co z głową robią im psychopaci rządni kontroli i władzy.

OSTATECZNIE STANIEMY SIĘ LUDŹMI ZDALNIE STEROWANYMI, KIEDY WSZYSTKO BĘDZIE MOŻNA W CZŁOWIEKU WYWOŁAĆ ZA NACIŚNIĘCIEM GUZIKA… to się już dzieje…

ZOMBI NATIONpowodzenia

hqdefault

Bez wsparcia

102076_s2.jpg

NAIWNOŚĆ

Pomyśleć że kiedyś, na początku bycia nękanym przez moich prześladowców, chciałem wstąpić do policji. Wciąż jeszcze jako idealista miałem nadzieję, że wtedy będę mógł zaradzić całej sytuacji i pomóc innym ludziom w sytuacji takiej jak moja. 

Niestety (a może stety) do policji się nie dostałem. Choć to nie był koniec moich „bystrych” starań. Postanowiłem jeszcze spróbować i wysłałem swoje podanie do ABW (przez internet więc może nawet nie dotarło). Tak czy inaczej odpowiedzi nie było żadnej. Śmieszne, że wtedy jeszcze myślałem że służby tylko mogą pomóc, mają możliwości i są od tego właśnie by zwalczać takich sadystów, psychopatów i kryminalistów którzy torturują targetów.

WIELKIE OCZY

Z czasem jednak kiedy zacząłem zdawać sobie sprawę z czym mam do czynienia, czym jest technologia którą torturują mnie codziennie od tylu lat, zrozumiałem że byłem naiwny. Byłem idealistą, który myślał że policja, służby i wojsko są po to by nas chronić, by walczyć z przestępczością, by zapobiegać sytuacjom z jaką nie mogę się uporać już tak długo.

Okazuje się, że tortury którym poddawani są targeci mają swe źródło w rządowych programach nad kontrolą umysłu (MKultra), a technologia rozwija się w wojskowych laboratoriach. Potem jest wykorzystywana przez służby specjalne, uniwersytety prowadzące badania i wreszcie kryminalistów którzy dla kasy zrobią wszystko. Zniszczyć komuś życie (co jest zdecydowanie gorsze od odebrania komuś życia), przychodzi im tak łatwo. Zastanawiam się czy brak im wyobraźni, nie potrafią się postawić w czyjejś sytuacji? Przecież każdy może stać się ofiarą tego. Wystarczy tylko jeden ruch, złe miejsce, zła chwila i resztę życia możesz być torturowany w niewyobrażalny sposób.

Nikt ci nie pomoże, bo przecież takie rzeczy się nie dzieją.

REALIA

Tymczasem idealizm nie ma racji bytu w tym świecie. To jak jest w rzeczywistości pokazuje  pewien dziennikarz śledczy – Wojciech Sumliński, który odważył się pokazać innym jak działają i czym są w rzeczywistości służby specjalne w Polsce.

Choć pan Wojtek przeżył horror to nie miał okazji poznać tego z czym każdy target spotyka się na co dzień. Choć jego historia jest przykra (skłania pana Wojtka ku ostateczności), to mam wrażenie, że to z czym na co dzień borykają się targeci, jest czymś wielokrotnie gorszym od tego co spotkało pana Wojtka. 

Sumliński pisze o tym jak ABW i WSW/WSI, służby tajne prowadzą kryminalne działania na terenie polski. Warto zauważyć, że pan Sumliński ma wielu informatorów w tych właśnie służbach i jest wspierany przez innych ludzi, którzy uznali że miara się przebrała. Między innymi z prokuratorami, policjantami i świadkami ze świata przestępczego. 

Jednym z jego pomocników jest były major ABW – pan Budzyński, który był częścią tego nikczemnego świata służb specjalnych, ale ostatecznie zrozumiał (jak jest napisane w książce „Oficer”) że służby mają inne cele niż pomoc i obrona własnych obywateli.

oficer188x286.jpg

Major Budzyński w „Oficerze” tak pisze o służbach:

oficer1

Esencja sytuacji w której się znalazłem, potwierdzona przez powyższe stwierdzenie pana Budzyńskiego. 

PONAD TO

Jednak nadal nie mamy (jeszcze) potwierdzenia tego co dotyczy specyficznie targetów, czyli stosowania na bezbronnych obywatelach niszczycielskiej technologii rujnującej życie. Liczę że cały ten proces wyjdzie na jaw (może za sprawą ludzi takich jak panowie Sumliński i Budzyński).

Chociaż potwierdzeniem naszych zeznań, może być inna książka, także na temat służb specjalnych RP. Autorem książki jest były pracownik służb PRL- czyli agent SB – pan Lech Szewczyk.

13428

W książce „Służby specjalne RP czy mafia”mamy już do czynienia z sytuacją w której znalazł się były pracownik SB,a dotyczy właśnie nękania zaawansowaną technologią stosowaną przez służby specjalne RP. Pan Szewczyk opisuje jak działają służby i jakie metody nękania i jakimi technologiami i taktykami posługują się w celu niszczenia ludzi.

Choć historia niesamowita i nawet dla mnie wiele informacji z tej książki wydaje się niewiarygodne, mamy tu do czynienia z informacją z pierwszej ręki. 

POLECAM

Dla tych którzy chcą zrozumieć z czym targeci mają do czynienia na co dzień i jaka jest prawdziwa natura służb specjalnych, polecam zapoznanie się z książkami panów Lecha Szewczyka i Wojciecha Sumlińskiego.

Przypomnę, że pierwszy jest byłym pracownikiem służb specjalnych, przeciw któremu koledzy z pracy się odwrócili. Drugi natomiast jest dziennikarzem śledczym, który na każde swoje słowo w książce ma dowody (dzięki czemu wygrywa wszystkie sprawy sądowe z próbami uciszenia go fałszywymi oskarżeniami).